Daňové a účetní novinky podzim 2022 & rok 2023 – 3. část – Kryptoměny, judikáty

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Daňové a účetní novinky podzim 2022 & rok 2023 – 3. část Kryptoměny, judikáty (PDF, 201.8 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

28.11.2022 16:41

Ing. Ivana Pilařová
Kryptoměny jsou tak trochu „černou dírou“. Nejsou penězi, nepředstavují bezhotovostní peněžní prostředky ani elektronické peníze podle ČNB. Podle občanského zákoníku jsou to nehmotné movité věci. Což v provázání na zákon o daních z příjmů znamená, že příjmy z nich nelze ani pro fyzickou osobu za žádných okolností osvobodit. Osvobozujeme jen příjmy z hmotných movitých věcí. Úmysl? Nemyslím si. Určitě bude upraveno, ale kdoví kdy.
Pro účely daně z přidané hodnoty je nezbytné nahlížet na kryptoměny jako na alternativní platební prostředky podle judikátů.
Jednou trochu peníze, podruhé zase ne… Kdo se v tom má vyznat.
Povídání v tomto dílu navazuje na informaci GFŘ a určitě si ji nenechte ujít, protože kvalitních informací o této problematice je jako šafránu.
P.
Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®

Novinkový seriál od ing. Ivany Pilařové zahrnuje tyto díly:

  1. Účetní a daňové novinky podzim 2022 & rok 2023 – 1. část – Nízkoemisní vozidla pro zaměstnance, problematika Ukrajiny, paušální náhrada nákladů na exekuce
  2. Účetní a daňové novinky podzim 2022 & rok 2023 – 2. část – Paušální daň, mimořádné daňové odpisy, sleva na sociálním pojištění, koordinační výbory
  3. Účetní a daňové novinky podzim 2022 & rok 2023 – 3. část – Kryptoměny, judikáty
  4. Účetní a daňové novinky podzim 2022 & rok 2023 – 4. část – Silniční daň a správa daní
  5. Účetní a daňové novinky podzim 2022 & rok 2023 – 5. část – Novinky v DPH včetně problematiky kolem změny obratu na 2 mil. Kč

Plná verze článku (13 minut čtení)

Máte méně času nebo si chcete problematiku pouze shrnout? Přeskočte na „Desatero“ pod článkem.

1.7 Materiály GFŘ na téma kryptoměny

Téma je mimořádně aktuální, podle zprávy GFŘ z 11. 7. 2022 finanční správa zahájila cílené kontroly na správné zdanění obchodů s kryptoměnami.

Informace o daňovém posouzení transakcí s kryptoměnami ze dne 31. 3. 2022

Č. j. 18809/22/7100-40050-205680

Jedná se o vydání souhrnného dokumentu k této problematice, který se tamk stává „oficiálním“ materiálem vydaným státní správou v této oblasti. K tomuto materiálu se váží dvě přílohy:

Příloha 1 – Sdělení MF k účtování a vykazování digitálních měn

Příloha 2 – Materiál ČNB na téma vzniku povinnosti mít oprávnění ČNB v případě obchodování s převodními tokeny nebo při jejich směně

Základní fakta:

  • z pohledu soukromého práva a daně z příjmů jsou kryptoměny věcí nehmotnou, movitou a zastupitelnou. Zároveň účinná veřejnoprávní úprava neumožňuje zařadit kryptoměny mezi peníze ani elektronické peníze ani investiční nástroje;
  • z pohledu DPH se jedná o alternativní platební prostředky, které jsou používány obdobným způsobem jako zákonné platební prostředky;
  • z pohledu účetnictví se jedná o „zásobu svého druhu“.

Pohled DPH

1. Těžba kryptoměny pro vlastní potřebu (obvykle není předmětem DPH)

V případě, že osoba povinná k dani uskutečňuje „těžbu“ kryptoměny pro své účely, není těžba kryptoměny předmětem daně podle § 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen „ZDPH“), neboť neexistuje přímá vazba (smluvní vztah) mezi touto osobou a jejím příjemcem. Uskutečňuje-li osoba povinná k dani pouze těžbu kryptoměny, kterou případně následně smění za zákonné platidlo, zboží nebo služby, nestává se plátcem podle § 6 ZDPH. Pokud tuto činnost vykonává plátce DPH, nemá nárok na odpočet u souvisejících vstupů, pokud vytěženou kryptoměnu použije za účelem její směny.

2. Nájem či pronájem zařízení na těžbu

Takové plnění předmětem DPH je, místo plnění je stanoveno podle základního pravidla (§ 9 ZDPH), pro povinnou registraci k DPH platí obecná pravidla limitu obratu ve výši 1 mil. Kč. Za obvyklých podmínek vzniká také povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba. U plátců vzniká nárok na odpočet daně na vstupu.

3. Nákup a prodej zboží nebo služby za kryptoměnu (z pohledu dodavatele)

Plátce, který dodá zboží nebo poskytne službu s místem plnění v tuzemsku a obdrží za takové plnění úplatu zcela nebo zčásti kryptoměnou, stanoví základ daně podle § 36 odst. 6 písm. d) ZDPH. Základem daně je obvyklá cena bez daně za dodání zboží nebo poskytnutí služby. Definice obvyklé ceny je v § 36 odst. 14 ZDPH.

Příjemce tohoto plnění pak ručí za nezaplacenou daň dodavatele, pokud je placeno kryptoměnou a je splněn vědomostní test.

4. Směna kryptoměny na fiat či jinou kryptoměnu

Osoba povinná k dani, která poskytuje službu spočívající ve směně kryptoměny na fiat měnu (a naopak) za úplatu (např. poplatek za směnu, poplatek za provedení obchodu), uskutečňuje směnárenskou činnost, která je osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně na vstupu. Od toho je potřeba odlišit situaci, kdy dochází ke směně na fiat „pro vlastní potřebu“ mimo ekonomickou činnost (tj. například dojde ke směně vytěžené kryptoměny).

5. Obchodování s kryptoměnou

Nákup a prodej za účelem získání pravidelného příjmu (nikoliv správa vlastního majetku) znamená uskutečnění ekonomické činnosti. Jedná se o operaci týkající se peněz, která je od daně osvobozena bez nároku na odpočet daně na vstupu.

Pohled daně z příjmů právnických osob

1. Těžba kryptoměny

Má stejný daňový režim jako vlastní výroba. Ke vzniku zdanitelného příjmu dochází až v okamžiku prodeje kryptoměny (tj. směny za fiat měnu) nebo směny kryptoměny za zboží nebo služby, resp. kryptoměny za kryptoměnu.

2. Nákup a prodej zboží nebo služby za kryptoměnu

Transakce s kryptoměnami jsou směnou a z daňového hlediska se na ně hledí jako na nákup a prodej věci. Příjem ze směny kryptoměny za jinou věc (službu) se zdaňuje jako příjem dosažený vzájemnou směnou v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo příjmu dosaženo. Obdobně je zdaňovaný i příjem plynoucí ze směny kryptoměny za jinou kryptoměnu.

3. Směna kryptoměny na fiat či jinou kryptoměnu

Směna kryptoměny za fiat měnu (tj. prodej kryptoměny) není z pohledu daní z příjmů směnárenskou činností a peněžní příjem z prodeje kryptoměny podléhá zdanění jako příjem z prodeje nehmotné movité věci (zásob). Jako daňově uznatelný náklad se uplatní hodnota kryptoměny zachycená v účetnictví. Nákup kryptoměny za fiat měnu bude v účetnictví zaúčtován jako nákup zásob „svého druhu“ na příslušný majetkový účet.

4. Účetní pohled a operace k rozvahovému dni

Příloha č. 1 výše uvedené Informace stanoví Sdělení MF k účtování a vykazování digitálních měn. Doporučení je přistupovat k tomuto aktivu jako k zásobám a takto je též vykazovat v účetní závěrce. Vzhledem k výše uvedeným definicím jako zásoby, nikoliv jako měny, se neprovádí k rozvahovému dni přecenění na reálnou hodnotu, ani se neúčtuje o jakýchkoliv kursových rozdílech. V případě poklesu hodnoty se tvoří opravné položky.

Pohled daně z příjmů fyzických osob

...


Doporučujeme:

Vše, co máme na Účetním Portálu k tématu kryptoměn naleznete pod tímto odkazem (v zápatí Účetního Portálu):

ucetni-portal.cz/kryptomeny/

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :