Daňové a účetní novinky podzim 2022 & rok 2023 – 5. část – Novinky v DPH včetně problematiky kolem změny obratu na 2 mil. Kč

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Daňové a účetní novinky podzim 2022 & rok 2023 – 5. část – Novinky v DPH včetně problematiky kolem z (PDF, 175.8 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

7.2.2023 11:01

Ing. Ivana Pilařová
Přinášíme Vám poslední díl seriálu paní Ivany Pilařové k daňovým a účetním novinkám. Je věnovaný především problematice DPH a dozvíte se z něj informace o daňových úlevách v oblasti DPH v souvislosti se situací na Ukrajině, seznámíte se se závěry koordinačních výborů a také se zajímavými judikáty a samozřejmě nechybí informace k novele ZDPH od 1. 1. 2023 zákonem č. 366/2022 Sb.
Jana

PLATÍ pro rok 2023

Novinkový seriál od ing. Ivany Pilařové zahrnuje tyto díly:

  1. Nízkoemisní vozidla pro zaměstnance, problematika Ukrajiny, paušální náhrada nákladů na exekuce
  2. Paušální daň, mimořádné daňové odpisy, sleva na sociálním pojištění, koordinační výbory
  3. Kryptoměny, judikáty
  4. Silniční daň a správa daní
  5. Novinky v DPH včetně problematiky kolem změny obratu na 2 mil. Kč

Plná verze článku (10 minut čtení)

Máte méně času nebo si chcete problematiku pouze shrnout? Přeskočte na „Desatero“.

4. Daň z přidané hodnoty

4.1 Procesní prominutí DPH

Finanční zpravodaj č. 35/2020 z 16. 12. 2020

Rozhodnutí o prominutí daně z důvodu mimořádné události – očkovací a testovací látky

Již od 15. 12. 2020 došlo k prominutí DPH při dodání testů na covid-19, testů na protilátky proti této nemoci a očkovacích látek proti této nemoci. Prominutí je beze změny platné do konce roku 2022.

Finanční zpravodaj 10/2022

Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Účinnost od 23. 6. 2022

Po provedeném přezkumném řízení bylo ministrem financí zrušeno Rozhodnutí o prominutí DPH za dodání elektřiny a plynu v listopadu a prosinci 2021. Původní rozhodnutí o prominutí daně je zrušeno s právními účinky až ode dne právní moci rozhodnutí v přezkumném řízení. Fakticky tedy nedojde ke změně daňových povinností na DPH za předmětné zdaňovací období. Daňovým subjektům tak nevznikne povinnost podat např. dodatečná daňová přiznání za listopad, prosinec či čtvrté čtvrtletí roku 2021, stejně tak nevznikne ani dodatečný nárok na odpočet daně. Spotřebitelé tedy nebudou muset vracet již prominutou DPH. Ani v oblasti účetnictví zrušení původního rozhodnutí nepřináší žádné dodatečné zásahy.

4.2 Daňové úlevy v oblasti daně z přidané hodnoty v souvislosti se situací na Ukrajině

4.2.1 Prodej zboží plátcem v tuzemsku humanitární nebo dobročinné organizaci, která jej odešle nebo dopraví do třetí země (na Ukrajinu)

Takovéto dodání zboží za úplatu je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně podle § 68 odst. 15 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). Toto dodání zboží humanitární nebo dobročinné organizaci vykazuje plátce na řádku 26 daňového přiznání k DPH, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.

Vymezení humanitárních nebo dobročinných organizací ZDPH neobsahuje, nicméně lze vycházet z informací Ministerstva spravedlnosti a údajů v příslušném veřejném rejstříku nebo jemu odpovídající evidenci vedené podle práva příslušného státu. Plátce by měl mít k dispozici důkazní prostředky o splnění podmínek pro osvobození podle § 68 odst. 15  ZDPH, v tomto případě postačí například prohlášení humanitární nebo dobročinné organizace o tom, že dotčené zboží bude nebo bylo vyvezeno s tím, že tato organizace pak musí být schopna doložit, že předmětné zboží bylo pro vymezené účely vyvezeno do třetí země, resp. na Ukrajinu.

4.2.2 Poskytnutí finančních darů

Poskytnutí hotovostních i bezhotovostních darů není předmětem daně z přidané hodnoty. V daňovém přiznání k DPH se neuvádí.

4.2.3 Poskytnutí hmotných darů

4.2.3.1 Nákup pro účely daru

Pokud plátce nenakoupil zboží pro svou ekonomickou činnost, ale za účelem jeho darování, nemá nárok na odpočet daně. Následné bezúplatné přenechání hmotného daru není v tomto případě předmětem daně z přidané hodnoty, v daňovém přiznání k DPH se tedy neuvádí.

4.2.3.2 Nákup neúčelový a následné použití jako dar

Pokud plátce nakoupil zboží pro svou ekonomickou činnost, uplatnil nárok na odpočet daně, pak při poskytnutí tohoto zboží jako hmotného daru plátcem DPH je nutné rozlišovat několik situací.

  1. V případě, že takový dar byl dodán v tuzemsku humanitární nebo dobročinné organizaci, která ho v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území Evropské unie odešle nebo přepraví do třetí země, je jeho poskytnutí osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně podle § 68 odst. 15 ZDPH. I v tomto případě je nezbytné, aby plátce měl k dispozici důkazní prostředky o naplnění podmínky pro možnost osvobodit toto dodání od daně – viz bod 4.2.1. Poskytnutí hmotných darů humanitární nebo dobročinné organizaci se vykazuje na řádku 26 daňového přiznání k DPH, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.
  2. Pokud nebudou splněny podmínky uvedené v § 68 odst. 15 ZDPH, tedy zejména nedojde k odeslání nebo přepravě darů do třetí země, resp. na Ukrajinu, pak bude postupováno jako v případě darování jiným osobám než humanitární nebo dobročinné organizaci, tj. je nutné odvést DPH na výstupu.
  3. Pokud byl dar poskytnut v tuzemsku jiným osobám než humanitární nebo dobročinné organizaci, je plátce povinen uplatnit u tohoto dodání zboží za úplatu podle § 13 odst. 4 písm. a) ve spojení s odst. 5 téhož ustanovení ZDPH daň na výstupu. Toto dodání zboží se vykazuje na řádku 1 nebo 2 daňového přiznání k DPH, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.
  4. V případě poskytnutí hmotných darů plátcem osobám ve třetí zemi (na Ukrajině) nejsou splněny podmínky pro osvobození od daně při vývozu zboží podle § 66 ZDPH, resp. jsou splněny podmínky pro vývoz, ale není naplněna podmínka osvobozeného vývozu od daně, neboť nejde o dodání zboží prodejcem. V tomto případě plátce uplatní daň na výstupu u dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) ve spojení s § 13 odst. 5 ZDPH. Toto dodání se vykazuje na řádku 1 nebo 2 daňového přiznání, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.

4.3 Závěry KOOV k DPH

...

Desatero k článku (2 minuty čtení)

1. Jak je možné, že jsem zakoupila testy na detekci koronaviru od mezinárodního řetězce a na dokladu nebyla uvedena částka DPH?

Do konce roku 2022 je prominuta DPH na základě rozhodnutí ministra financí při dodání testů na covid-19, testů na protilátky proti této nemoci a očkovacích látek proti této nemoci. Počínaje 1. 1. 2023 již toto prominutí neplatí a bude se jednat o zdanitelné plnění, jehož daň bude na daňovém dokladu uvedena, jako u jiného zboží. 

Zdroj: Finanční zpravodaj č. 35/2020 z 16. 12. 2020

2. Jako válečnou a humanitární pomoc Ukrajině naše firma chce zakoupit a zaslat naftové agregáty městu Kyjev. Dopravu zajišťuje jiná firma, která odveze tyto dary na Slovensko s tím, že o dopravu přes hranice se již starat nebude. Jaké máme daňové povinnosti z pohledu DPH? 

Při pořízení tohoto zboží, které je primárně určeno pro poskytnutí daru (což je optikou DPH účel nesouvisející s ekonomickou činností plátce) neuplatníte nárok na odpočet DPH. Tím celé plnění dostaneme mimo předmět DPH a na výstupu v souvislosti s tímto darem nevznikne žádná daňová povinnost.

Za předpokladu, že by byl dar předán humanitární či charitativní organizaci a byly by splněny další podmínky § 68 odst. 15 ZDPH, bylo by možné dar od daně osvobodit s nárokem na odpočet DPH. Ze znění dotazu je však patrné, že tyto podmínky splněny nejsou. 

Zdroj: § 2, § 72 odst. 1 a § 68 odst. 15 ZDPH

...

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :