Daňové a účetní novinky – rok 2022 – 3. část

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Daňové a účetní novinky – rok 2022 – 3. část (PDF, 455.3 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

16.4.2022 23:34

Ing. Ivana Pilařová
Třetí část čtyřdílného článku paní Ivany Pilařové zaměřeného na novinky roku 2022 v daních a účetnictví nás provede problematikou daně z přidané hodnoty. Ani tentokrát v článku nechybí související judikatura.

Jana

PLATÍ pro rok 2022

5. Daň z přidané hodnoty

5.1 Judikáty k DPH

NSS č.j. 3 Afs 114/2018-87 ze dne 22. 2. 2021 – ručení za daň

Tento rozsudek je přelomový, dovozuje v dané kauze dva stěžejní závěry:

  • Pro naplnění podmínek ručení (§ 109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dále jen „ZDPH“) nestačí pouze, pokud je poskytovatel zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem a tato informace o něm je veřejně dostupná, ale je také potřeba zkoumat a prokázat další okolnosti, které svědčí o tom, že příjemce zdanitelného plnění mohl a měl vědět o tom, že daň z předmětných plnění nebude poskytovatelem uhrazena.
  • V případě, kdy poskytovatel plnění daň z tohoto plnění uhradí, ale tato platba bude převedena na jeho starší nedoplatky v souladu s § 152 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, je třeba z hlediska podmínek vzniku ručení podle § 109 odst. 3 ZDPH nutno považovat tuto daň za uhrazenou.

NSS 3 Afs 82/2019-38 – výkon funkce předsedy představenstva a DPH

Jak dřívější rozsudek ve věci výkonu funkce jednatele, tak aktuální rozsudek ve věci výkonu funkce předsedy představenstva znamenají, že pokud se tito statutární zástupci rozhodnou registrovat k dani z přidané hodnoty a svoji odměnu za výkon funkce následně zatížit DPH, mají pro to oporu nejen ve směrnici, ale i v rozsudcích Nejvyššího správního soudu. Podle aktuálního znění ZDPH v § 5 odst. 3 poslední věta brání tomu, aby tyto statutární zástupce považoval správce daně za osoby povinné k dani vykonávající ekonomickou činnost a požadoval zatížení jejich činnosti daní z přidané hodnoty. Důvod je ten, že pokud to český zákon neumožňuje, nemůže se správce daně domáhat přímého účinku směrnice. Na rozdíl od statutárního zástupce, který, pokud bude chtít, může přímý účinek směrnice využít a odměnu za výkon funkce zatížit DPH. Nicméně stále platí, že může, nikoliv musí.

Rozsudek SDEU C-703/19 – jídlo jako dodání zboží

Přesunutím stravovacích služeb do 10% sazby DPH vyvstala opět otázka „prodejních modelů“ dodání jídla a s tím související přiřazení sazby DPH. Soudní dvůr v rozsudku uvádí: V případě komplexních plnění (tj. včetně možnosti snězení jídla na místě) musí být převládající prvek určen z hlediska spotřebitele. Pokud se spotřebitel rozhodne, že materiálních a lidských zdrojů, které mu poskytla osoba povinná k dani (restaurace, bistro…), nevyužije, nejsou tyto zdroje pro tohoto spotřebitele určující. Pak mu není poskytnuta stravovací služba (10 %), ale dodáno zboží (15 %).

Rozsudek SDEU C‑201/18 – Mydibel  rozsudek Evropského soudního dvora ke zpětnému leasingu

Předmětem sporu je nárok na odpočet u zpětného pronájmu nemovitosti. Soudní dvůr dovodil, že zpětný pronájem představuje čistě finanční operaci za účelem navýšení likvidních finančních prostředků (aniž by bylo uvedeno, zda se jedná o plnění mimo předmět daně, nebo o plnění od daně osvobozené). Spor se nevedl kolem finanční činnosti, ale z důvodu uplatnění nároku na odpočet při primárním pořízení majetku. Každopádně se však podle názoru soudu u zpětného leasingu nejedná o zdanitelné dodání zboží.

Rozsudek SDEU C-127/18 – oprava základu daně u nedobytné pohledávky vůči dlužníkovi v insolvenci ze dne 8. 5. 2019

SDEU rozhodl, že je na základě čl. 90 směrnice bráněno takové vnitrostátní úpravě, která stanoví, že plátce daně nemůže provést opravu základu daně v případě celkového nebo částečného nezaplacení částky, kterou měl dlužník zaplatit z titulu plnění podléhajícího DPH, pokud již tento dlužník není plátcem DPH. Toto se týkalo také českého zákona o DPH, který 31. 8. 2021 taktéž nebyl v souladu se směrnicí. Tento rozsudek byl podnětem k novelizaci zákona o DPH.

5.2 Osvobození od DPH v případě provádění testů na covid-19 a protilátky proti této nemoci

Na základě nové Informace GFŘ Č. j. 22527/21/7100-20116-050822 ze dne 25. 3. 2021 – Informace GFŘ k testování na onemocnění COVID-19 byl přijat sjednocující výklad (platný od 1. 4. 2021), že u služeb testování na covid-19, které jsou řádnými zdravotními službami podle § 58 ZDPH, převažuje účel činnosti s léčebně-preventivním cílem, a jedná se tedy o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně. Z hlediska jednotného přístupu bude tento postup posouzení DPH u služeb testování na covid-19 (antigenní či PCR testování na přítomnost viru i testování na přítomnost protilátek po prodělaném onemocnění) uplatňován od 1. 4. 2021.

Režimy DPH u testování mají vliv i na (ne)možnost uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu u příjemců dokladů za tuto službu.

5.3 Procesní prominutí DPH

Finanční zpravodaj č. 35/2020 z 16. 12. 2020

Rozhodnutí o prominutí daně z důvodu mimořádné události – očkovací a testovací látky

Již od 15. 12. 2020 došlo k prominutí DPH při dodání testů na covid-19, testů na protilátky proti této nemoci a očkovacích látek proti této nemoci. Prominutí bylo beze změny platné do konce roku 2022.

...

 


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

DPH SPECIALISTA ONLINE 2022

unikátní 14denní vzdělávací program / full HD kvalita

IHNED K DISPOZICI

 VÍTE, ŽE PRO VÁS NATÁČÍME ONLINE SEMINÁŘE?

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE

V den konání zdarma pro všechny. Webináři provází Pěva Čouková.

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

  • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
  • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.
  • Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
P.

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:
www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :