Daňové a účetní novinky se záznamem

Autoři: Ing. Ivana Pilařová 

Datum: 09.02.2022, 09:00 - 14:00 hod.

Cena: 2390 Kč 1195 Kč bez DPH


➡️   Otestujte si své znalosti z oblasti daňových a účetních novinek 
https://www.ucetni-portal.cz/online-testy/21/9jdk1hn7an/
Test pro Vás připravila ing. Ivana Pilařová

Se záznamem tzv. "navěky".

6 vyučovacích hodin (1 hodina – 45 minut)

1. část - Novinky v dani z příjmů FO v roce 2022, příspěvek při karanténě, kompenzační bonus, nové hodnoty plateb, odvodů, cestovného, min. mzdy PRO rok 2022

✅   1 〉00:09:10 – § 38zh ZDP – Zpětné uplatnění daňové ztráty - podání dodatečného daň.přiznání

✅   2 〉00:20:18 – Sleva na dani za zastavenou exekuci od roku 2022

✅   3 〉00:23:26 – Novinky v dani z příjmů FO v roce 2022 (zrušení superhrubé mzdy, změna sazby daně, samostatný základ daně, zrušení limitu daňového bonusu)

✅   4 〉00:57:53 – Aktuální nové hodnoty plateb (všeobecný vyměř. základ, odvody, cestovné, min. mzdy)

✅   5 〉00:36:51 – Vyhláška Č. 335/2021 Sb., o formulářových podáních k dani z příjmu FO

✅   6 〉00:38:52 – Jednotný kurz pro rok 2021 - Pokyn GFŘ D-54

✅   7 〉00:39:50 – Zákon č.518/2021 Sb., o poskytnutí mimoř. příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

✅   8 〉00:43:18 – Zákon č.519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu

✅   9 〉00:56:29 – Aktuální nové hodnoty plateb (všeobecný vyměř. základ, odvody, cestovné, min. mzda)

✅   10 〉00:57:40 – Výše zálohy placené v paušálním režimu FO (tzv.paušální daň)

✅   11 〉01:04:30 – Sdělení MPSV č. 495/2021 Sb. o průměrném výdělku (zaměstnání osob se změněnou pracovní schopností)

✅   12 〉01:05:18 – Výše minimální mzdy od 1. 1. 2022  - Nařízení vlády č. 405/2021 Sb.

✅   13 〉01:07:10 – Limit pro uplatnění osvobození pro pravid. vyplácený důchod

✅   14 〉01:09:36 – Vyhláška č. 511/2021 Sb., o cestovních náhradách v tuzemsku pro rok 2022

✅   15 〉01:12:25 – Dotazy

2. část - Judikáty a závěry KOOV

✅   1 〉00:00:00 – Dotazy

✅   1 〉00:12:37 – KOOV 557/29.01.20 - důsledky zajišťovacího převodu práva na běh lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti

✅   1 〉00:15:42 – KOOV 575/24.03.21-  online podvody a daňová uznatelnost souvisejících nákladů

✅   1 〉00:19:13 – KOOV 580/19.05.21 - zahájení odpisování nově pořizované budovy v návaznosti na kolaudaci části stavby

✅   1 〉00:21:15 – KOOV 582/19.05.21 - aplikace časového testu pro osv. příjmů z prodeje podílů, které byly součástí SJM

✅   1 〉00:23:55 – KOOV 583/19.05.21 - odpisy nehmotného majetku u poplatníků vedoucí jednoduché účetnictví

✅   1 〉00:26:25 – KOOV 573/24.03.21 - stanovení daňové vstupní ceny hmotného a nehmotného majetku při nabytí vkladem poplatníkem

✅   1 〉00:30:10 – Afs 133/2019-34, Afs 453/2020-27 - odpočet úroků z hypotéky od základu daně

✅   1 〉00:33:35 – KS Ústí nad Labem č.j.15 Af 84/2017-58 - kursové rozdíly z cizoměnové zálohy, podpora I-43

✅   1 〉00:36:34 – KS v Brně č.j.30 Af 83/2018 - 227 - úroky z úročené zápůjčky po její splatnosti

✅   1 〉00:37:39 – MS v Praze 6 Af 20/2020-28 - daňové posouzení krátkodobého pronájmu

✅   1 〉00:41:05 – NSS č.j.2 Afs 335/2019 - technické zhodnocení versus oprava, § 33 ZDP

✅   1 〉00:46:50 – NSS sp.zn. 10 Afs 341/2019 - dodatečné uplatnění daňového zvýhodnění nerezidentem

✅   1 〉00:50:10 – NSS 8 Afs 155/2019 - 46 ze dne 27. 7. 2021 - uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ve střídavé péči

✅   1 〉00:51:41 – NSS 31 Af/2019 - 67- odpočet na VaV, následné douplatnění přerušených daňových odpisů

✅   1 〉00:55:00 – NSS 1 Afs 205/2020 - esenciální výdaje aplikace při stanovení daně podle pomůcek, esenciální výdaje v DPH

✅   1 〉00:56:56 – Změny ve vykazováni Intrastatu od roku 2022

✅   1 〉00:58:04 – Správa daní - Finanční zpravodaj č. 36/2021, pokyn GFŘ D-51 o umístění spisu

✅   1 〉01:01:03 – Správa daní - Finanční zpravodaj č. 38/2021, novelizace Pokynu D-29

✅   1 〉01:02:36 – Správa daní - Finanční zpravodaj č. 39/2021, daňový kalendář pro rok 2022, seznamy států, seznamy smluvních států

✅   1 〉01:03:13 – Správa daní - Finanční zpravodaj č. 40/2021, daňový kalendář pro rok 2022, seznamy států, seznamy smluvních států

✅   1 〉01:03:45 – Správa daní - Finanční zpravodaj č. 2/2022, Pokyn č.GFŘ D-52 o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

✅   1 〉01:04:04 – Dodatečné daňové přiznání a penále za jeho podání

✅   1 〉01:10:20 – Změna DIČ na žádost daňového subjektu - FO

✅   1 〉01:11:40 – Plné moci podávané datovou aschránkou

✅   1 〉01:13:40 – Vyhláška č. 437/2021 Sb., vzory formulářových podání

✅   1 〉01:15:40 – DPH - NSS č.j. 3 Afs 114/2018-87 -  ručení za daň

✅   1 〉01:19:00 – DPH - NSS 3 Afs 82/2019-38 - výkon funkce předsedy představenstva a DPH

✅   1 〉01:23:00 – DPH - C-703/19 - jídlo jako dodání zboží

 

3. část - DPH - osvobození, procesní prominutí DPH , účetnictví - vybrané interpretace

✅   1 〉00:00:00 – Dotazy

✅   2 〉00:05:10 – Rozsudek Evropského soudního dvora ke zpětnému leasingu (Mydibel)

✅   3 〉00:07:13 – Osvobození od DPH v případě provádění testů na covid-19 a protilátky proti této nemoci

✅   4 〉00:08:12 – Procesní prominutí DPH (očkovací a testovací látky, roušky a respirátory)

✅   5 〉00:11:42 – Rozhodnutí o prominutí daně z důvodu mimoř.události – elektřina a plyn – zálohy i vyúčtování

✅   6 〉00:16:10 – Zákon č.355/2021 - novela zákona o DPH

✅   7 〉00:17:37 – § 36/5 ZDPH - změny v zaokrouhlování částky k úhradě

✅   8 〉00:20:05 – § 46/7 ZDPH - změny v případě řešení nedobytné pohledávky

✅   9 〉00:24:04 – změny při ukončení registrace

✅   10 〉00:26:40 – § 10i ZDPH - dodání zboží na dálku

✅   11 〉00:29:45 – Informace k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu

✅   12 〉00:32:39 – Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (např. registrace k DPH)

✅   13 〉00:35:05 – Účetnictví

✅   14 〉00:36:50 – Interpretace NÚR I - 44 Vykázání vkladu do právnické osoby neziskového charakteru v aktivech vkladatele

✅   15 〉00:39:50 – Interpretace NÚR I - 45 Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv – testování a vykazování

✅   16 〉00:42:00 – Interpretace NÚR I - 46 Účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu v s.r.o. a vypořádacího podílu v družstvu

✅   17 〉00:47:47 – Interpretace NÚR I - 43 + Interpretace NI - 67 -  Přijaté a poskytované zálohy v cizí měně

✅   18 〉00:50:55 – § 21b ZÚ - Zvláštní způsoby zveřejňování

✅   19 〉00:56:20 – Dotazy, výhry  

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se
 • _ Klingerová9.2.2022 13:57

  A omlouvám se za způsobené komplikace.

 • _ Klingerová9.2.2022 13:56

  Tedy do 10.000 jsou výhry osvobozeny. Takže to výherci danit nemusí vůbec?

 • Helena9.2.2022 13:54

  Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu. Poplatník vede DE, OSVČ platí zálohy na ZP a SP , jsou tyto náklady daňově účinné od 1.1.2021 ? (uvažujeme tak jako před zavedením superhrubé mzdy). Děkuji a přeji pěkný den

 • Květa9.2.2022 13:39

  prosím podle jakého paragrafu, proč?, zákona je nepřípustné podání opravného dodatečného daňového přiznání ani jiného dodatečného daňového přiznání až do dne stanovení daňové ztráty, pokud podám dodatečné daňové přiznání k uplatnění daňové ztráty zároveň s řádným daňovým přiznáním, ve kterém ztráta vznikla - viz. str. 1 Vašeho písemného materiálu "Nepřípustná podání....", děkuji, pěkný den

 • _ Klingerová9.2.2022 12:54

  A ještě jednou sportovci a jejich výhry - Ta společnost pořádající a vyplácející výhry, daň z výher nesráží. Povinnost zdanit výhry hodila na výherce. (jednotlivé výhry jsou vždy do 10000) Dělá to tedy špatně? Podle jakého § je povinna srazit a odvést 15% daň? Děkuji

 • Olga9.2.2022 12:44

  Dobrý den,
  rosím o posouzení mé myšlenky. Paní – OSVČ, plátce DPH, daňová evidence, prodej zboží a vlastních výrobků, občas poskytnutí grafických služeb. Podniká s manželem – ten jako spolupracující osoba, jiné příjmy nemá. Vše doposud fakturováno jako OSVČ u paní DPH, což vede k vysokému základu daně pro daň z příjmů u manželky (i po rozdělení na manžela). Doporučila bych jim, aby služby fakturoval zvlášť jako OSVČ manžel (živnost má a služby skutečně poskytuje on) neplátce DPH pod svým IČ. Tím se sníží společně rozdělovaný základ daně a bude rozdělení příjmů pro oba o něco proporcionálnější a vyhneme se dani 23 %. Je někde nějaké úskalí takové varianty nebo je zcela v pořádku? Moc děkuji za Váš názor.

 • Helena9.2.2022 12:13

  Dobrý den, prosím o dozpovězení dotazu. Poplatník financuje bytovou potřebu prostřednictvím hypotečního úvěru. V bytě s rodinou bydlí 5 měsíců, poté se přestěhuje a byt pronajímá po zbytek roku, tedy 7 měsíců. Příjmy daní v § 9 a uplaňuje výdaje procentem z příjmů. Lze postupovat dle: Použije-li se nebo používá-li se bytová potřeba nebo její část k činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a nebo k nájmu, lze odečet úroků po dobu užívání bytové potřeby k uvedeným účelům uplatnit pouze v poměrné výši. Uplatnit tedy nezdanitelnou část základu daně v poměrné výši ze zaplacených úroků v poměru 5/12?

 • Jana9.2.2022 11:15

  Dobrý den, prosím ještě o radu k DPH. Obdrželi jsme z třetí země fakturu za zprostředkování prací, které budou probíhat v ČR. Jsme plátci DPH. Budeme provádět běžně reverse charge v Přiznání k DPH v Čr? Projeví se i v kontrolním hlášení?
  Děkuji. Jana

 • _ Klingerová9.2.2022 11:03

  Doplnění ke sportovcům - výhry ze soutěží. Jsou to amatéři - studenti, důchodci, zaměstnanci i OSVČ. Docela se to chytlo - jde o turnaje 4 osob, a někteří mají i 200 zápasů ročně a tedy výher za rok (hrají vždy čtyři a odměňují se čtyři místa), tedy v součtu to není úplně málo. Podle mě §10.
  Myslela jsem paušální výdaje na dopravu, tedy jestli je nutná platba silniční daně, používá-li se auto/paušální výdaje na dopravu/ jako náklad pro příjmy v § 10. Řekla bych že neplatí. Děkuji.

 • Petra9.2.2022 10:49

  Dobrý den, prosím o "nakopnutí" - OSVČ - od letoška se přihlásil k paušální dani a současně má DPP do 10 tis. - potud vše jasné - může ale u DPP podepsat růž. prohlášení a uplatňovat základní slevu na dani?? Předpokládám, že ne..... děkuji

 • Dana Birčáková9.2.2022 10:35

  Dobrý den, ještě upřesnění k té pokutě. Potřebuji to posoudit ze strany firmy, která tu pokutu dostala od krajského úřadu. Děkuji Dana

 • Zuzana9.2.2022 09:05

  Dobrý den, prosím, chtěla bych se zeptat na půjčku a úroky. Matka si ke konci roku 2021 půjčila od dcery po částech peníze s úrokem 4% p.a. (na základě rámcové smlouvy o zápůjčce) se splatností do 12 měsíců s tím, že úroky uhradí spolu se zápůjčkou samostatnou platbou. V 10.11. si půjčila 10 tis, 18.11. si půjčila 40tis. a 20.12. si půjčila 40tis. ... 15.12. matka vrátila 10 tis. (žádný úrok nebyl uhrazen), zaúčtovala jsem tedy úrok z 10 tis od půjčení do vrácení úroky od data půjčení 40tis do 31.12.2021. Je to tak správně? Vím, že půjčky a úroky jsou malé částky, ale jestli je postup Ok.
  Děkuji a přeji hezký den.
  Zuzana Samešová

 • petra9.2.2022 08:39

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na novou paušální náhradu nákladů ve výši 50,- Kč poskytnutou zaměstnavateli na základě §270 odst. 2 OS ve znění zákona č.286/2021 Sb. Náhrada je pro zaměstnavatele, který provádí exekuci ze mzdových prostředků zaměstnance. Bez ohledu na počet exekucí je tato náhrada 50,- Kč za jednoho zaměstnance. Jak toto řešit účetně, daňově a případně DPH?

 • petra9.2.2022 08:30

  Dobrý den, má dotaz ohledně dotace. Společnost s.r.o. uzavřela s Úřadem práce v 1/2022 Dohodu o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus. Týká se režimu A - pokrytí 80% náhrady mzdy z důvodu nařízené karantény či izolace. Firma žádala o tuto dotaci za 12/2021. Peníze přišly na účet v 1/2022. Jak máme správně zaúčtovat? Do kterého období patří výnos, když mzdový náklad je v roce 2021?

 • Jana9.2.2022 08:14

  Dobrý den paní Pilařová,
  v loňském roce jsme přijali od zahraničního odběratele zálohu ke smlouvě o dílo ve výši
  40 000 EUR. V únoru 2022 budeme dílo předávat a fakturovat, vznikne doplatek ve výši 3 000 EUR. Prosím o radu, v jakém kurzu bude ZD. Budou dva ZD? 40 000 EUR v původním kurzu a 3000 EUR v aktuálním kurzu? V tomto případě bude ZD vyšší. Čím to mohu podložit,prosím? Zatím je pouze návrh interpretace NI-67. Pokud bude interpretace schválena, má zákonný podklad?
  Děkuji. Jana

 • Jana9.2.2022 07:45

  Dobrý den,
  chci požádat o radu.
  Společnost s r.o. koupila 3. 1. 2022 obchodní závod. Koupí získala dlouhodobý majetek, zásoby, ocenitelná práva, bez závazků.
  Prodávající vlastnil závod krátkou dobu, získal ho v rámci výběrového řízení v prosinci 2021 od firmy v konkurzu. Pro účely tohoto výběrového řízení byl zpracován znalecký posudek 5. 12. 2019.
  Prodávající nám prodal závod v nezměněném stavu za dohodnutou kupní cenu. Součástí kupní smlouvy jsou přílohy, kde je vyčíslena hodnota dlouhodobého majetku v původní pořizovací ceně firmy, která skončila v konkurzu, rovněž tak zásoby, ocenitelná práva. Tyto přílohy získal prodávající od insolvenčního správce.
  Nyní řešíme problém, jak zaúčtovat převzetí majetku a chtěla bych Vás požádat o Váš názor. Můžeme přijmout majetek v cenách dle znaleckého ocenění z roku 2019, který nebyl zpracován pro nás, ale byl zpracován za účelem výběrového řízení, který nám prodávající poskytl a účtovat o goodwillu, nebo musím přijmout majetek v cenách ze soupisu ke kupní smlouvě, které jsou v původních pořizovacích cenách (není vyčíslena ZC) a účtovat o oceňovacím rozdílu?
  Děkuji. Jana

 • Dana Birčáková9.2.2022 07:23

  Dobrý den, mám následující dotaz:
  - rok 2021 smlouva mezi krajským úřadem a firmou na dodání výukových panelů; ve smlouvě sjednána pokuta 5000,- Kč za každý den prodlení
  - 2 ks panelů dodány po lhůtě
  - v prosinci 2021 jednání na kraji o pokutě a jejím možném snížení
  - 6.1.2022 vystavena pokuta ve výši 250000,- Kč; následně 27.1.2022 dobropis snižující pokutu o 160000,- Kč
  Patří tyto doklady do roku 2021 ( i když to neovlivní HV), protože s ním souvisí nebo patří až do roku 2022, kdy byly vystaveny.
  Děkuji Dana

 • _ Klingerová8.2.2022 18:05

  Dobrý den, děkuji za možnost položit dotaz. Jde o příjmy z výher ve sportovních soutěžích - §10/1ch. Myslím si správně, že výdaje k těmto příjmům lze uplatnit v prokázané výši (sportovní oblečení, pomůcky, cestovné, trenér, náklady na ubytování,...)? Je nutné platit silniční daň na vozidlo při použití paušální náhrady cestovného? Chápu správně, že je-li soutěž z níž plyne výhra v zahraničí, nelze k výhře uplatnit vůbec žádné náklady? (§10/4) Jedná se o příjmy ze zahraničí když České s.r.o. vyplácí výhry ze soutěže, která probíhá v Polsku? Děkuji za odpověď.

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :