Daňové, účetní a související novinky začátku roku 2019

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Daňové, účetní a související novinky začátku roku 2019 (PDF, 368.4 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová 

8.2.2019 11:39

Ing. Ivana Pilařová
Zajímají Vás daňové, účetní a související novinky začátku roku 2019? Přinášíme Vám článek od paní Ivany Pilařové, který je bohatý na informace, jež se aktuálně řeší.
Probereme nejen oblast zákona o evidenci tržeb, zákona o daních z příjmů, zákona o DPH, zákona o veřejných rejstřících, zákona o sociálním pojištění, účetnictví, ale také závěry nejaktuálnějších Koordinačních výborů a judikátů Nejvyššího správního soudu.
Víte, zda je daň z nabytí nemovitých věcí součástí nabývané nemovité věci?
Víte, jak je to s vykazováním nehmotných výsledků výzkumu a vývoje?
To a více se dozvíte v článku.

Petra

PLATÍ pro rok 2019

Obsah:

1 Zákon o evidenci tržeb

 

2 Zákon o daních z příjmů – novinky a očekávané změny

2.1 Zákon č. 306/2018 Sb. – novela zákona o daních z příjmů

2.2 Pokyn GFŘ D-32 - závazné posouzení způsobu tvorby sjednané mezi spojenými osobami a způsobu určení základu daně stálé provozovny nerezidentů

2.3 Změny na dani z příjmů fyzických osob s účinností od 1. 1. 2019

2.4 Daň z příjmů

 

3 Novely dalších zákonů

3.1 Placení platební kartou na pokladnách finančních úřadů a územních pracovišť

3.2 Zákon o veřejných rejstřících – novela zákona č. 304/2013 Sb. zákonem č. 368/2016 Sb.

3.3 Zákon o změnách v sociálním pojištění – zákon č. 259/2017 Sb.

 

4 Závěry KOOV

4.1 KOOV 500/22.03.17 – Oprava základu daně v případě reorganizace dlužníka 

4.2 KOOV 520/02.05. 18 Daňový režim cestovních náhrad a ostatních příjmů fyzické osoby obdržené v souvislosti s bezplatným výkonem funkce člena orgánu právnické osoby

4.3 KOOV 521/02.05.18 Aplikace ustanovení § 104 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH – časové posuny

4.4 KOOV 525/20.06.18 Nepeněžní plnění poskytované zaměstnanci ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického nebo obdobného charakteru

4.5 KOOV 528/19.09.18 Daň z nabytí nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů

4.6 KOOV 533/14.11.18 Vliv štěpení nebo spojení akcií emitentem na časový test držby cenných papírů pro osvobození příjmů fyzických osob z úplatného prodeje cenných papírů dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP

4.7 KOOV 534/14.11.18 Převod naspořených prostředků z penzijního připojištění se státním příspěvkem na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní pojištění

4.8 KOOV 535/14.11.18 Hlášení k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v souvislosti s výplatou, poukázáním nebo připsáním odměny člena orgánu právnické osoby (českého daňového nerezidenta)

 

5 Judikáty NSS

5.1 Rozsudek NSS 7 Afs 229/2018 – výzva k podání dodatečného daňového přiznání před zahájením kontroly

5.2 Pojistné plnění za škodu na nemovitosti určené k pronájmu (7 Afs 145/2018-22)

5.3 Nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti a daň z nabytí nemovitých věcí (7 Afs 68/2018 - 25)

5.4 Provádění daňové kontroly do prekluze a po prekluzi daňové povinnosti (1 Afs 79/2018-29)

 

6 Daň z přidané hodnoty

6.1 Informace GFŘ ke stanovisku KOOV 499/22.03.17 o tříleté lhůtě pro opravu základu daně a výše daně

6.2 Služby nesouvisející s nemovitostí – podstatné pro určení místa plnění

6.3 Poznámka k DPH u společnosti

6.4 Novela zákona o DPH zákonem č. 283/2018 Sb.

6.5 Návrhy změn v zákonu o DPH s účinností v průběhu roku 2019

 

7 Změny zákona o DPH s účinností od 1. 4. (1. 7.) 2019

7.1 Změny v terminologii

7.2 Stanovení místa plnění pro služby poskytované dosud v režimu jednoho správního místa

7.3 DPH u finančního leasingu - povinnost odvést DPH je v rámci finančního leasingu na začátku, tedy při předání předmětu leasingu do užívání nájemci

7.4 DPH u poukazů a voucherů

7.5 Změny v daňových dokladech

7.6 Den uskutečnění zdanitelného plnění

7.7 Základ daně

7.8 Výpočet daně

7.9 Opravné daňové doklady – § 42

7.10 Oprava výše daně v případě nedobytných pohledávek

7.11 Opravný daňový doklad podle § 43

7.12 Opravné daňové doklady u příjemce

7.13 Oprava odpočtu daně na vstupu (§ 74 a 74a ZDPH)

7.14 Změny v převodu vybraných nemovitých věcí

7.15 Změny v definici nájmu, obytného prostoru a režimu DPH u nájmu prostor

7.16 Služby vázané na dovoz a vývoz

7.17 Nárok na odpočet daně na vstupu

7.18 Oprava odpočtu daně na vstupu (§ 74 a 74a ZDPH)

7.19 Poměrný nárok na odpočet daně (§ 75 ZDPH)

7.20 Změny v krátícím koeficientu

7.21 Zásadní změny v úpravě odpočtu

7.22 Změna režimu

7.23 Přenesení daňové povinnosti

7.24 Podávání dodatečných daňových přiznání

7.25 Identifikované osoby

7.26 Kontrolní hlášení

7.27 Upřesnění znění § 104 – časový posun

 

8 Účetnictví

8.1. Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje

8.1.1 Definice základních pojmů

8. 1. 2 Podmínky, za kterých je možno aktivovat výsledky vlastního vývoje

8. 1. 3 Jaké jsou základní principy odepisování aktivovaných výsledků vlastního vývoje

8. 1. 4 Časové rozlišení nákladů na vývoj

8.2 Zachycení prodeje podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrce

 

 

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :