Daňový specialista 2019 = 14. den - VIII. BLOK – Daň z nemovitých věcí

Datum: 07.09.2019
Autoři
:


1. část - Daňový specialista 2019 = 14. den - VIII. BLOK – Daň z nemovitých věcí

I. ČÁST

• Právní rámec daně z nemovitých věcí

• Předmět daně z pozemků

• Definování a vymezení stavebního pozemku včetně příkladu

• Definování a vymezení zpevněné plochy pozemku včetně příkladu

• Negativní vymezení předmětu daně z pozemků včetně situačních příkladů

• Poplatníci daně z pozemků dle zákona o dani z nemovitých věcí

• Informace k vlastnickému právu evidovanému na LV katastru nemovitostí ve vazbě na zákonnou úpravu poplatníka daně

• Informace k využití veřejného registru půdy LPIS

• Příklad na určení poplatníka u pozemků evidovaných ve zjednodušené evidenci včetně informace o digitalizaci katastrální mapy

2. část - Daňový specialista 2019 = 14. den - VIII. BLOK – Daň z nemovitých věcí

II. ČÁST

• Obecná ustanovení dopadající na osvobození od daně z pozemků

• Výklad k vybraným osvobozením od daně z pozemků

• Příklady aplikace osvobození od daně z pozemků z praxe

• Základ a sazba daně z pozemků

• Příklad k dani z pozemků

• Předmět daně ze staveb a jednotek

• Definování budovy podle katastrálního zákona včetně příkladů

• Informace o RÚIAN a evidenci způsobu využití staveb

• Zdaňování inženýrských staveb, které jsou zdanitelnou stavbou, dle přílohy k zákonu

3. část - Daňový specialista 2019 = 14. den - VIII. BLOK – Daň z nemovitých věcí

III. ČÁST

• Příklad na určení předmětu daně ze staveb a jednotek

• Příklady evidence staveb a jednotek v katastru nemovitostí

• Situační příklad na předmět daně ze staveb a jednotek v případě odstraněné stavby evidované v katastru nemovitostí

• Situační příklad na předmět daně ze staveb a jednotek v případě stavby, která není evidována v katastru nemovitostí

• Situační příklad na předmět daně ze staveb a jednotek v případě stavby evidované v katastru nemovitostí jako jiná stavba

• Situační příklad na zdanění části budovy včetně legislativní úpravy

• Příklady staveb a jednotek z praxe ve vazbě na předmět daně ze staveb a jednotek

• Poplatníci daně ze staveb a jednotek

• Obecná ustanovení dopadající na osvobození od daně ze staveb a jednotek

• Výklad k vybraným osvobozením od daně ze staveb a jednotek

• Základ daně ze staveb a jednotek u zdanitelných staveb včetně určení zastavěné plochy

• Základ daně ze staveb a jednotek u zdanitelné jednotky včetně určení upravené podlahové plochy

• Příklady aplikace koeficientu u zdanitelné jednotky

• Informace k aplikaci základní sazby daně ze staveb a jednotek z praxe

• Zvýšení daně za další nadzemní podlaží

• Příklad na zdanění nemovitých věcí včetně LV katastru nemovitostí a vyplnění listů daňového přiznání

• Zvýšení daně ze staveb a jednotek u budov obytného domu a jednotek skupin bytů a nebytových prostorů

• Aplikace sazby daně pro zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky užívané pro podnikání v případě, že je má podnikatel zařazené v obchodním majetku podle zákona upravujícího daně z příjmů včetně příkladu z praxe

• Shrnutí koeficientů ovlivňujících výši sazby daně ze staveb a jednotek

4. část - Daňový specialista 2019 = 14. den - VIII. BLOK – Daň z nemovitých věcí

IV. ČÁST

• Obecné správní zásady legislativně upravené zákonem o dani z nemovitých věcí

• Informace k plombě na LV katastru nemovitostí ve vazbě na lhůtu pro podání daňového přiznání a typy daňového přiznání

• Lhůta pro podání daňového přiznání včetně výjimek

• Tiskopisy k dani z nemovitých věcí včetně informace k doručování na jinou adresu

• Zásady pro stanovení spravujícího územního pracoviště příslušného finančního úřadu

• Situační příklad na určení územního pracoviště, na kterém bude umístěn spis

• Informace k přiznání daně ve výši spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech včetně příkladu

• Placení daně z nemovitých věcí

• Závěrečné příklady na zdanění vlastnictví a spoluvlastnictví zdanitelných jednotek s ohledem na rozdílnost užívání jednotek včetně LV katastru nemovitostí a vyplněných listů daňových přiznání

• Závěrečná diskuze

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :