Daňový specialista 2021 = 1. den - I. BLOK – DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - teorie

TEST 2021   VIDEO
Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Datum: 26.05.2021
Autoři
: Ing. Mgr. Olga Hochmannová 


Se záznamem tzv. "navěky"

8 vyučovacích hodin (1 hodina – 45 minut)

1. část - Daňový specialista 2021 = 1. den - I. BLOK – DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - teorie

✅   1 〉Začátek Pěva Čouková

✅   2 〉00:01:39 – Novinky, novela daňového řádu, daňový balíček – zákon č. 609/2020 Sb.

✅   3 〉00:10:15 – Definice dlouhodobého majetku

✅   4 〉00:14:07 – § 56a ZDPH – nájem nemovité věci

✅   5 〉00:35:40 – § 2 ZDPH – Předmět daně, § 2a ZDPH – Vynětí z předmětu daně, § 2b ZDPH – Volba předmětu daně

✅   6 〉00:48:40 – § 3 ZDPH – Územní působnost, § 4 ZDPH – Vymezení základních pojmů

✅   7 〉01:00:10 – § 4a ZDPH – Obrat

✅   8 〉01:14:09 – § 5 ZDPH – Osoby povinné k dani, ekonomická činnost

2. část - Daňový specialista 2021 = 1. den - I. BLOK – DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - teorie

✅   1 〉00:00:08 – Registrace plátce

 • § 6 ZDPH – Registrace z důvodu překročení obratu
 • § 6b ZDPH – Nabytí obchodního závodu od plátce
 • § 6e ZDPH – Nabytí majetku a pokračování v ekonomické činnosti po zemřelém plátci
 • § 6f ZDPH – Dobrovolná registrace
 • § 94 – § 94a ZDPH – Registrace plátce

✅   2 〉00:05:05 – Registrace identifikované osoby

 • § 6g ZDPH – Pořízení zboží z jiného členského státu – překročení limitu 326 tisíc Kč
 • § 6h ZDPH – Přijetí služby podle § 9 odst. 1 ZDPH, přijetí zboží s instalací a montáží nebo pořízení zboží sítěmi od osoby neusazené v tuzemsku
 • § 6i ZDPH – poskytne službu vymezenou v JČS v § 9 odst. 1 ZDPH
 • § 6j, § 6l ZDPH – dobrovolnou registraci

✅   3 〉00:13:39 – § 7 ZDPH – Místo plnění při dodání zboží

✏️   4 〉00:16:34 – PŘÍKLAD – Přeprava přiřazená prostředníkovi     

✅   5 〉00:24:30 – § 8 ZDPH – Zasílání zboží

✅   6 〉00:29:53 – Místo plnění u služeb

 • § 9 ZDPH – Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby
 • § 9a ZDPH – Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi

✅   7 〉00:36:05 – § 10 ZDPH – Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci – článek 31a nařízení Rady 282/2011

✅   8 〉00:40:33 – § 10a ZDPH – Místo plnění při poskytnutí přepravy osob

✅   9 〉00:43:01 – § 10c ZDPH – Místo plnění při poskytnutí stravovací služby, § 10b ZDPH – Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy

✅   10 〉00:44:47 – § 10c ZDPH – Místo plnění při poskytnutí stravovací služby

✅   11 〉00:45:49 – § 10d ZDPH – Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku

✅   12 〉00:48:30 – § 10e – § 10i ZDPH – Místo plnění osobám nepovinným k dani 

 • Příloha nařízení Rady 282/2011 čl. 7, příloha I (str. č. 468 publikace "Komentář k dani z přidané hodnoty s příklady")
 • MOSS – mini one stop shop, OSS – one stop shop

✅   13 〉00:59:47 – § 11 ZDPH – Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu, třístranný obchod

✅   14 〉01:06:21 – § 12 ZDPH – Místo plnění při dovozu zboží, § 13 ZDPH – Dodání zboží

✅   15 〉01:08:09 - § 13 Dodání zboží

3. část - Daňový specialista 2021 = 1. den - I. BLOK – DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - teorie

✅   1 〉00:00:08 – § 18 ZDPH – Call-off stock, čl. 54a nařízení Rady 2018/1912

✅   2 〉00:08:44 – § 14 ZDPH – Poskytnutí služby

✅   3 〉00:12:11 – § 15 ZDPH – Poukaz

✅   4 〉00:16:46 – § 16 ZDPH – Pořízení zboží z jiného členského státu, § 17 ZDPH – Třístranný obchod

✅   5 〉00:21:43 – § 19 ZDPH – Nové dopravní prostředky, § 20 ZDPH – Dovoz zboží

✅   6 〉00:26:51 – § 20a ZDPH – Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby, § 21 ZDPH – Uskutečnění zdanitelného plnění

✅   7 〉00:37:32 – § 22 ZDPH – Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží do jiného členského státu osvobozeném od daně, § 25 ZDPH – Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu

✅   8 〉00:39:31 – § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 30a ZDPH – Daňové doklady, jejich vystavování, pravidla a náležitosti

✅   9 〉00:50:08 – Zvláštní daňové doklady

 • § 31a ZDPH – Splátkový kalendář
 • § 31 ZDPH – Platební kalendář
 • § 31b ZDPH – Souhrnný daňový doklad
 • § 32 ZDPH – Doklad o použití
 • § 32a ZDPH – Daňový doklad při dražbě,

✅   § 33 ZDPH – Daňový doklad při dovozu, § 28 odst. 1 ZDPH – Daňový doklad při vývozu

✅   § 34 – Věrohodnost daňových dokladů, § 35a ZDPH

✅   10 〉01:00:39 – Základ daně

 • § 36 ZDPH – Základ daně
 • § 36a ZDPH – Základ daně ve zvláštních případech
 • § 37 ZDPH – Výpočet daně
 • § 37a ZDPH – Základ daně a výše daně…
 • § 38 ZDPH – Základ daně při dovozu zboží

✅   11 〉01:17:24 – § 42 a následující  ZDPH – Oprava základu daně a oprava výše daně

4. část - Daňový specialista 2021 = 1. den - I. BLOK – DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - teorie

✅   1 〉00:00:07 – § 42 ZDPH – pokračování, odpověď na dotaz k opravě základu daně

✅   2 〉00:08:27 – § 43 ZDPH – Oprava výše daně

✅   3 〉00:11:19 – § 46 ZDPH – Oprava u nedobytné pohledávky

✅   4 〉00:22:02 – Sazby daně

 • § 47 ZDPH – Sazby daně u zdanitelného plnění
 • § 48 ZDPH – Sazby DPH u dokončených staveb pro bydlení a sociální bydlení
 • § 49 ZDPH – Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení

✅   5 〉00:40:30 – § 51 – § 62 ZDPH – Osvobození od DPH bez nároku na odpočet

✅   6 〉00:46:17 – § 56 ZDPH – Dodání nemovité věci

✅   7 〉00:46:51 – § 56 odst. 2 ZDPH – Stavební pozemek

✅   8 〉00:57:56 – § 56a ZDPH – Nájem nemovité věci

✅   9 〉01:02:28 – § 57 ZDPH – Výchovné a vzdělávací činnosti

✅   10 〉01:08:44 – Problematika dotací, například vysokých škol

✅   11 〉01:17:45 – § 58 ZDPH – Osvobození zdravotních služeb, dodání zdravotních potřeb, zdravotní pojištění, § 59 ZDPH – Osvobození sociálních služeb, § 61 ZDPH – Ostatní osvobozená plnění

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :