Daňový specialista 2021 = 10. den - VI. BLOK - DAŇOVÝ ŘÁD - vymáhání, placení daní

TEST 2021   VIDEO
Mgr. Barbora Bortlíková

Datum: 12.06.2021
Autoři
: Mgr. Barbora Bortlíková 


Se záznamem tzv. "navěky"

8 vyučovacích hodin (1 hodina – 45 minut)

1. část - Daňový specialista 2021 = 10. den - VI. BLOK - DAŇOVÝ ŘÁD - vymáhání, placení daní

✅   1 〉0:02:42 – § 163 – § 166 DŘ – Vybírání daní

✅   2 〉0:25:17 – § 152 DŘ – Pořadí úhrady daně, § 153 DŘ – Nedoplatky, § 154 DŘ – Přeplatky, § 158 DŘ – Odpis nedoplatku pro nedobytnost

✅   3 〉0:35:33 – § 155 DŘ – Vrácení, použití a převod vratitelného přeplatku 

✅   4 〉0:44:17 – § 156 DŘ – Posečkání, nové – § 157a DŘ – Posečkání ze zákona

✅   5 〉0:50:45 – § 159 DŘ – Námitka, § 161 DŘ – Dělená správa

✅   6 〉0:54:10 – § 167 – § 174 DŘ – Zajištění daně, zajišťovací příkaz, zástavní právo, ručení, zálohy

✅   7 〉1:04:08 – § 174a, b DŘ – Zálohy na daňový odpočet

✅   8 〉1:08:03 – § 175 n. DŘ – Vymáhání, § 153 DŘ – Nedoplatek, § 160 DŘ – Lhůta pro placení daně, přerušení a stavění lhůty

✅   9 〉1:26:53 – § 160/5 DŘ – Maximální délka lhůty, § 264/5 DŘ – Přechodné ustanovení

2. část - Daňový specialista 2021 = 10. den - VI. BLOK - DAŇOVÝ ŘÁD - vymáhání, placení daní

✅   1 〉0:00:12 – § 134 DŘ – Daňové řízení, § 57 DŘ – Poskytování informací

✅   2 〉0:05:27 – § 175 DŘ – Způsoby vymáhání, výkaz nedoplatků

✅   3 〉0:12:37 – § 177 DŘ – Vztah daňového řádu a občanského soudního řádu

✅   4 〉0:15:02 Způsoby exekuce, příklad – svěřenské nástupnictví, § 178  DŘ – Nařízení daňové exekuce

✅   5 〉0:25:20 – § 179 DŘ – Vyloučení majetku z DE, § 180  DŘ – Prohlášení o majetku, § 181  DŘ – Odklad a zastavení daňové exekuce, § 181/3  DŘ – Rozhodnutí o odložení

✅   6 〉0:41:50 – § 182 DŘ – Exekuční náklady, § 183 DŘ – Výše exekučních nákladů, § 185 DŘ – Společná ustanovení pro daňovou exekuci

✅   7 〉0:49:36 – § 186 DŘ – Obecná ustanovení o DE postižením majetkových práv – § 187 –  § 193 DŘ

✅   8 〉1:03:19 – Nový plátce mzdy, § 189 DŘ – Oznamovcí povinnost

✅   9 〉1:07:22 – ýpočet srážek 2020/2021 – nařízení č. 595/2006 Sb. (o nezabavitelných částkách) – část mzdy, nad kterou lze srazit bez omezení

✅   10 〉1:17:54 – Přednostní /Nepřednostní pohledávky, výživné, co nepodléhá srážkám

3. část - Daňový specialista 2021 = 10. den - VI. BLOK - DAŇOVÝ ŘÁD - vymáhání, placení daní

✅   1 〉0:00:19 – Dotaz – naturální plnění a exekuce srážkami ze mzdy

✅   2 〉0:03:31 – § 190 DŘ – Předmět exekuce (arrestatorium/inhibitorium)

✅   3 〉0:37:54 – § 191 DŘ – Daňová exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky

✅   4 〉0:51:38 – § 192 – § 193 DŘ – Daňová exekuce postižením jiných majetkových práv

✅   5 〉0:57:31 – § 203 – § 209 DŘ – Daňová exekuce prodejem movitých věcí, věci nepodléhající exekuci, zvláštní předpisy – zákaz prodeje movitých věcí, určité věci nepodléhající exekuci

✅   6 〉1:11:34 – Místo provádění soupisu, § 203/3,4,5 DŘ – Nucené zjednání přístupu, Osobní prohlídka, Pravidla provádění soupisu

✅   7 〉1:18:48 – Věci, které lze sepsat, rozsah soupisu, zajištění věcí, ponechání na místě odebrání, uložení věcí, zjištění ceny sepsaných věcí a zjištění ceny odhadem znalce

✅   8 〉1:25:46 – § 211/5 DŘ – Ocenění movité věci provedené znalcem přesahuje částku 500 000 Kč

4. část - Daňový specialista 2021 = 10. den - VI. BLOK - DAŇOVÝ ŘÁD - vymáhání, placení daní

✅   1 〉0:01:53 – § 218 – 221 DŘ – Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí, předmět, vhodnost imobiliární exekuce, vyloučení z exekuce, zákazy udělené dlužníkovi, doručování exekučního příkazu 

✅   2 〉0:13:36 – § 194 DŘ – Dražba, elektronická dražba

✅   3 〉0:21:57 – § 195 DŘ – Dražební vyhláška, § 196 DŘ – Doručování dražební vyhlášky, Zahájení dražby, protokol, podrobná pravidla, kdo nesmí dražit

✅   4 〉0:23:01 – § 197 DŘ – Přechod vlastnictví předmětu dražby na vydražitele, zanikají práva předkupní, nebo výhrada zpětné koupě

✅   5 〉0:36:28 – § 202 DŘ – Ukončení dražby, § 210 – § 211 DŘ – Zvláštní ustanovení o dražbě, Nejnižší dražební podání, Přechod vlastnických práv na vydražitele

✅   6 〉0:42:11 – § 211/3,4,5 DŘ – Nepřevzetí věci vydražitelem, § 212 DŘ – Prodej mimo dražbu, § 217 DŘ – Propadnutí věci státu

✅   7 〉0:49:39 – § 213 DŘ – Exekuce kulturně významných předmětů, § 206 a § 214 DŘ – Prodej věcí rychle se kazících

✅   8 〉0:52:34 – § 222 DŘ – Zvláštní ustanovení pro dražbu nemovitých věcí, § 223 DŘ – Důvody pro změnu rozhodnutí – neudělení příklepu, § 224 DŘ – Vrácení dražební jistoty, § 225 – Opakovaná dražba

✅   9 〉1:14:24 – § 228 – § 232 DŘ – Rozvrhové řízení, výzva dalším osobám, zánik práv

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :