Daňový specialista 2021 = 4. den - II. BLOK – DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB - teorie i praxe včetně počítání příkladů

TEST 2021   VIDEO
Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.

Datum: 02.06.2021
Autoři
: Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.


Se záznamem tzv. "navěky"

8 vyučovacích hodin (1 hodina – 45 minut)

1. část - Daňový specialista 2021 = 4. den - II. BLOK – DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB - teorie i praxe včetně počítání příkladů

✅   1 〉0:00:13 – Začátek

✅   2 〉0:02:56 – Základní otázky – kdo, co, období

✅   3 〉0:06:36 – Zdaňovací období, KOOV v příloze, § 244 DŘ – Insolvence , § 239 DŘ – Úmrtí 

✅   4 〉0:10:16 – Osobní daňová příslušnost, zdroj příjmů, smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, bydliště, rezidentství, oznamovací povinnosti

✅   5 〉0:29:06 – Příklad z praxe

✅   6  〉0:39:01 – Vymahatelnost daně 

✏️   7 〉0:47:01 – Příklad z praxe – Čech pracující v Německu

✅   8 〉0:51:48 – Výběr daně

✅   9 〉0:54:40 – Daňová povinnost, závislá činnost, daň paušální částkou, paušální daň

✅   10 〉0:55:55 – § 3 ZDP – Předmět daně, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10 ZDP, do jakého § příjmy řadíme, příjmy peněžní a nepeněžní

✅   11 〉1:13:19 – Věcné břemeno

✅   12 〉1:13:41 – Úroky

✅   13 〉1:23:54 – § 3 odst. 4 ZDP – Předmětem daně nejsou – výjimky, příklady z praxe – eskontní úvěr, postoupení pohledávky, převody majetku zemědělců, dar firmy, prodej firmy

2. část - Daňový specialista 2021 = 4. den - II. BLOK – DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB - teorie i praxe včetně počítání příkladů

✅   1 〉0:02:04 – Osvobozené příjmy, rodinný dům, jednotka, velká novela 1. 1. 2021 – důležité pro nabytí nemovitosti, právo stavby, obchodní majetek, příjmy z budoucího prodeje, počítání lhůt při úmrtí

✅   2 〉0:18:48 – Osvobozené příjmy z prodeje nemovitostí rok 2021 – novela ZDP č. 386/2020 Sb., prodloužní lhůty z 5 na 10 let, oznamovací povinnost, možnosti, které mohou nastat

✅   3 〉0:19:44 – Osvobozené příjmy, movitá věc, kryptoměny (nehmotná movitá věc bez osvobození), těžba kryptoměn, převody podílů, kmenové listy

✅   4 〉0:37:49 – Osvobozené příjmy – pravidelně vyplácené důchody, náhrady škody, podpory nebo příspěvky z prostředků fundace nebo spolku, dotace na majetek

✅   5 〉0:47:45 – Osvobozené příjmy, bezúplatné příjmy – darování, jiný majetkový prospěch, dědění, odkaz

✅   6 〉0:56:51 – § 38v a § 38w ZDP – Oznámení osvobozených příjmů

✅   7 〉1:10:35 – § 6 ZDP – Závislá činnost, znaky, co ano, co ne, manažerká vozidla

✅   8 〉1:20:19 – § 6 ZDP – Závislá činnosti, pojistné, DPP, DPČ, částka 3 500 Kč jako vazba na nem. pojištění, koruna rozdíl

✅   9 〉1:22:17 – § 6 – Závislá činnost, srážková daň, daňoví nerezidenti, odměny orgánů právnických osob 

✅   10 〉1:26:09 – § 6 – Vyloučení z předmětu daně, home office, paušalizace a její možnosti

3. část - Daňový specialista 2021 = 4. den - II. BLOK – DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB - teorie i praxe včetně počítání příkladů

✅   1 〉0:00:15 – Odpovědi na dotazy

✅   2 〉0:15:39 – § 6 ZDP – Závislá činnost – stravenkový paušál – informace GFŘ, benefity – hodnota nealkoholických nápojů, ubytování...

✅   3 〉0:26:35 – § 6/13, § 38f ZDP – Příjmy ze zahraničí, příjmy z nesmluvního státu, příjmy ze smluvního státu – dvě metody – vynětí s výhradou progrese (např. smlouva s Německem vynětí), metoda prostého zápočtu podle smlouvy (Polsko, Maďarsko…)

✅   4 〉0:43:44 – Nezdanitelné částky, dary – odběry krve, co den, to odpočet, úroky – změna 1. 1. 2021 z 300 tisíc na 150 tisíc Kč, příspěvek na penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, členské příspěvky, úhrady na zkoušky, daňoví nerezidenti, nová definice bytové potřeby

✅   5 〉0:55:32 – § 16a ZDP – Samostatný základ daně – je dobrovolný, výpočet daně při progresi od roku 2021, správné zaokrouhlení základu daně

✅   6 〉1:02:19 – § 35ba, § 35bb ZDP – Slevy na dani – na poplatníka, na manželku, z titulu invalidního důchodu, budoucí povolání, sleva za umístění dítěte, střídavá péče rodičů a sleva za umístění dítěte

✅   7 〉1:12:29 – § 35c ZDP – Daňové zvýhodnění, částky na 1. dítě, 2. dítě a další děti, dítě musí být v domácnosti

✅   8 〉1:19:19 – § 7 Samostatná činnost, když nemám registraci max. 40 % paušál – sportovní činnost, příjmy z nájmů vloženého majetku, příklady, co je a není § 7 ZDP

4. část - Daňový specialista 2021 = 4. den - II. BLOK – DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB - teorie i praxe včetně počítání příkladů

✅   1 〉0:01:52 – Obchodní majetek

✅   2 〉0:09:47 – Odpovědi na dotazy

✅   3 〉0:12:52 – Daňová evidence, výdaje 

✅   4  〉0:26:57 – Paušální daň/daň stanovená paušální částkou/paušální výdaje

✏️   5 〉0:34:19 – Příklad na škodu – věcná a časová souvislost

✅   6 〉0:44:12 – Pohledávky v daňové evidenci – § 5/9 ZDP, uhrazená – § 24/2/o ZDP, postoupená – § 23/13 ZDP

✅   7 〉0:55:21 – Zvláštní režimy § 7/2a, § 5/7, § 23/8, § 12, § 13, § 23/16, 12, § 23/3/12 ZDP

✅   8 〉1:14:22 – § 12 ZDP, § 35ba/5  ZDP – Společenství jmění

✅   9 〉1:17:17 – § 12 ZDP – Společnost, lze skutečné výdaje i paušální výdaje

✅   10 〉1:20:27 – § 13 – Spolupracující osoby

✅   11 〉1:24:02 – § 23/16 ZDP, § 23/13 ZDP, § 24/12 ZDP – Prodej obchodního závodu

✅   12 〉1:26:52 – Pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění – porovnání roku 2020–2021, odpočet za 3–8/2020 – covidové úlevy

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :