Daňový specialista 2021 = 7. den - IV. BLOK – ÚČETNICTVÍ – Základní účetní informace, účetní zásady, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

TEST 2021   VIDEO
Ing. Pěva Čouková

Datum: 05.06.2021
Autoři
: Ing. Pěva Čouková 


Se záznamem tzv. "navěky"

8 vyučovacích hodin (1 hodina – 45 minut)

1. část - Základní účetní informace, účetní zásada č. 0

✅   1 〉0:00:10 – Úvodní slovo, informace o Účetním Portálu a produktech

✅   2 〉0:16:48 – Příprava na zkoušky daňových poradců

✅   3 〉0:20:13 – Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. (ZÚ), vyhláška č. 500/2002 Sb. pro podnikatele, ČÚS

✅   4 〉0:36:01 – Výkaznictví 

✅   5 〉0:41:12 – Výkazy, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty (VZZ), termín vlastní kapitál

✅   6 〉0:51:56 – VZZ řádky

✅   7 〉0:54:02 – Časové rozlišení

✅   8 〉0:55:33 – Výdaje příštích období 518/383

✅   9 〉1:01:30 – Výnosy příštích období 311/384

✅   10 〉1:04:41 – Cash flow

✅   11 〉1:06:33 – Směrná účtová osnova

✅   12 〉1:09:32 – České účetní standardy

✅   13 〉1:14:29 – Účetní zásady

✅   14 〉1:18:34 – Účetní zásada č. 0 – Ekonomická podstata transakce

✅   15 〉1:29:40 – Rekapitulace

2. část - Účetní zásady č. 1–13

✅   1 〉0:00:10 – § 28 odst. 3 ZÚ, účtování a odpisování finančního leasingu

✅   2 〉0:01:59 – Účetní zásada č. 1 – Akruální princip, nezávislost jednotlivých účetních období

✅   3 〉0:20:41 – Účetní zásada č. 2 – Věrný a poctivý obraz

✅   4 〉0:25:49 – Účetní zásada č. 11 – Významná/nevýznamná částka

✅   5 〉0:29:41 – Příklad

✅   6 〉0:47:28 – Komplexní náklady příštích období 382/555

✅   7 〉0:52:41 – Zveřejňování ve Sbírce listin – auditovaná/neauditovaná společnost, zpráva o vztazích

✅   8 〉0:59:06 – § 21 ZÚ – Auditovaná společnost

✅   9 〉1:03:42 – Účetní zásada č. 7 – Informace v účetní závěrce (§ 19/2 ZÚ), Účetní zásada č. 8 – Události k rozvahovému dni (§ 19/5 ZÚ), Účetní zásada č. 9 – Následné události (§ 19/6 ZÚ), Účetní zásada č. 10 – Zásada opatrnosti (§ 25/3 ZÚ), povinné informace k ÚZ

✅   10 〉1:13:24 – Zaúčtování opravné položky

✅   11 〉1:18:49 – Dotace z doby covidové

✅   12 〉1:19:16 – Interpretace NÚR č. I - 14 - Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

✅   13 〉1:31:50 – Účetní zásada č. 11 – Významnost, Účetní zásada č. 12 – Členění majetku a závazků

✅   14 〉1:33:07 – Účetní zásada č. 13 – Bilanční kontinuita

3. část - Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

✅   1 〉0:04:05 – Dlouhodobý nehmotný majetek

✏️   2 〉0:25:53 – Příklad na SW 250 tis. a TZ 77 tis.

✅   3 〉0:33:00 – Dlouhodobý hmotný majetek

✏️   4 〉0:34:00 – Limity pro dlouhodobý hmotný majetek – příklad

✅   5 〉0:57:28 – Interpretace NÚR č. I - 5 – Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku

✏️   6 〉1:08:25 – Příklad ČÚS 013-001 – Pořízení stavby vlastní činností

4. část - Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – pokračování

✏️   1 〉0:00:52 – Příklad ČÚS 013-002 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku – stroje s dotací

✏️   2 〉0:08:12 – Příklad ČÚS 013-003Pořízení dlouhodobého nrhmotného majetku – programu

✅   3 〉0:13:15 – Změna stavu zásob a aktivace

✏️   4 〉0:28:02 – Příklad ČÚS 013-004 – Směna pozemku za budovu

✏️   5 〉0:39:47 – Příklad ČÚS 013-006 – Pronajatý majetek – technické zhodnocení

✅   6 〉1:13:32 – Účetní odpisy se zbytkovou hodnotou, opravná položka na korekci majetku, komponentní odepisování

✏️   7 〉1:25:05 – Příklad ČÚS 013-022 – Pořízení dlouhodobého majetku s poskytnutím 50% cizoměnové zálohy a dokončením dodávky, (Interpretace NÚR č. I - 43 – Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :