Daňový specialista 2022 - 11. den = I.3 - Účetnictví - Zásoby, cenné papíry, směs účtování, příklady

TEST 2022
Ing. Pěva Čouková

Datum: 19.05.2022
Autoři
: Ing. Pěva Čouková 


8 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut).

Se záznamem tzv. "navěky".

1. část - Opakování majetku, opravných položek; zásoby

✅   1 〉0:11:03 – Opakování - majetek

✅   2 〉0:12:50 – Opakování - zvíře jako majetek nebo zásoba

✅   3 〉0:17:25 – Opakování - majetek pod stanovenou hranici se účtuje do zásob

✅   4 〉0:22:27 – Opakování - limity pro starý a nový majetek

✅   5 〉0:25:15 – Opakování - nehmotný majetek

✅   6 〉0:27:55 – Opakování - technické zhodnocení majetku

✅   7 〉0:29:50 – Opakování - období mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky

✅   8 〉0:32:55 – Opakování - povinnost zrušení účetní opravné položky

✅   9 〉0:38:00 – Příloha - Uspořádání a označování položek rozvahy (Příloha 2 knihy Účetnictví pro podnikatele I)

✅   10 〉0:41:20 – Krátkodobost a dlouhodobost pohledávek

✅   11 〉0:47:47 – Cizoměnové pohledávky - Interpretace  I-43, I-47

✅   12 〉0:55:13 – Účtování materiálu, drobného majetku, PHM 

✅   13 〉0:59:27 – Vymezení toho, co je spotřeba

✅   14 〉1:07:30 – Mladé zvíře, které chci prodat - nutná aktivace do zboží

✅   15 〉1:10:00 – Nedokončená výroba

✅   16 〉1:11:04 – Ocenění oběžných aktiv

✅   17 〉1:12:50 – Postupy účtování zásob

✅   18 〉1:14:20 – Aktivace

✅   19 〉1:23:32 – Kdy dávat režie do zásob - interpretace I-35

2. část - Zásoby - příklady

✅   1 〉0:00:00 – Kalkulace

✅   2 〉0:02:22 – Př: Třída 1 - 001 - Sestavení rozvahy - výkaz zisku a ztráty + účtování (FIFO) 

✅   3 〉0:05:33 – Metoda FIFO

✅   4 〉0:08:05 – Účtování zboží bez faktury nebo faktury bez zboží

✅   5 〉0:23:25 – Př: Třída 1 - 002 - Sestavení rozvahy - výkaz zisku a ztráty + účtování (průměr) 

✅   6 〉0:28:32 – Př: Třída 1 - 009 - Základy účtování výrobků 

✅   7 〉0:33:38 – Př: Třída 1 - 010 - Zásoby vlastní výroby - nedokončená výroba 

✅   8 〉0:43:40 – Př: Třída 1 - 015 - Základy účtování - zvířata 

✅   9 〉0:53:48 – Př: Třída 1 - 017 - Slevy u nakoupených zásob - skonta 

✅   10 〉0:57:06 – Účtování bonusu

✅   11 〉1:13:22 – Př: Třída 1 - 012 - Základy účtování - zásoby s VNP v ceně 

3. část - ČUS 015 , Cenné papíry

✅   1 〉0:00:00 – ČUS 015 - Zásoby

✅   2 〉0:10:55 – Inventarizace zásob

✅   3 〉0:18:41 – Dlouhodobý finanční majetek

✅   4 〉0:22:40 – Přehled - Cenné papíry a podíly (Příloha 7 knihy Účetnictví pro podnikatele I)

✅   5 〉0:25:12 – Podíly v ovládaných a řízených osobách

✅   6 〉0:28:10 – Ovládaná x ovládající osoba

✅   7 〉0:29:44 – Ocenění ekvivalencí - protihodnota vlastního kapitálu

✅   8 〉0:32:58 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

✅   9 〉0:34:03 – Kryptoměny

✅   10 〉0:37:16 – Ostatní dlouhodobé cnné papíry

✅   11 〉0:39:56 – § 27 ZÚ - Reálná hodnota 

✅   12 〉0:44:13 – Postup účtování ocenění ekvivalencí

✅   13 〉0:54:36 – Přepočet cenných papíru kurzem ČNB

✅   14 〉1:00:51 – Prodej poddiílu

✅   15 〉1:05:14 – Krátkodobý finanční majetek

✅   16 〉1:06:09 – CP k obchodování

✅   17 〉1:08:05 – Ostatní krátkodobé cnné papíry

✅   18 〉1:11:50 – Př: Třída 0 - 001 - Směnka

✅   19 〉1:16:56 – § 24/2/ze ZDP - Daňová hodnota směnky 

4. část - Cenné papíry – příklady

✅   1 〉0:00:00 – § 24/2/w,r ZDP - Daňově uznatelné náklady nabývací ceny podílu 

✅   2 〉0:10:31 – § 19 ZDP - Podmínky pro osvobození 

✅   3 〉0:18:30 – Př: Třída 0 - 003 - Cenné papíry 

✅   4 〉0:28:39 – Př: Prodej CP po rozvahovém dni, ale do dne zpracování účetní závěrky

✅   5 〉0:32:20 – Př: Třída 0 - 004 - Oceňování reálnou hodnotou u cenných papírů k obchodování 

✅   6 〉0:34:32 – Př: Třída 0 - 005 - Oceňování reálnou hodnotou u realizovaných cenných papírů 

✅   7 〉0:38:14 – Př: Třída 0 - 006 - Nakoupené akcie k obchodování 

✅   8 〉0:41:32 – Př: Třída 0 - 021 - Účtovní o úbytku kmenových listů 

✅   9 〉0:51:00 – Prodej kmenových listů - přecenění

✅   10 〉0:55:10 – Př: Třída 0 - 013 - Nabytí podílu - ocenění pořizovací cenou 

✅   11 〉0:58:24 – Př: Třída 0 - 012 - Nabytí podílu - ocenění ekvivalencí 

✅   12 〉0:59:36 – Opakování - cenné papíry a podíly - přehled

✅   13 〉1:07:40 – Př: Třída 5-6 - 027 - Náklady - souvislý příklad

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :