Daňový specialista 2022 - 13.den = II.3 - Daňový řád - obecně

TEST 2022
Ing. Roman Landgráf

Datum: 03.06.2022
Autoři
: Ing. Roman Landgráf 


8 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut).

Se záznamem tzv. "navěky".

1. část - Právní úvod, základní zásady správy daní

✅   1 〉0:00:00 – Právní propedeutika 

✅   2 〉0:04:38 – Přirozené právo (psané v zákoně a v souladu s proncipy morálky) x pozitivní právo (nehledí na morálku)

✅   3 〉0:20:16 – Zákonodárná x výkonná x soudní

✅   4 〉0:22:46 – Právní řád, zákony + judikatura

✅   5 〉0:24:11 – Objektivní právo, subjektivní právní nárok

✅   6 〉0:25:51 – Pravidla x principy (zásady)

✅   7 〉0:29:46 – Procesní x hmotné, obecné x speciální právo

✅   8 〉0:34:32 – Procesní x hmotné právo - př. kniha jízd

✅   9 〉0:51:16 – Daňový řád - zákon, účinnost, novelizace, rozsudky

✅   10 〉0:57:30 – Správa daně - postupy, řízení

✅   11 〉0:58:11 – Správa daně - správce daně, osoby zúčastněné (daňový subjekt, třetí osoba)

✅   12 〉1:03:51 – § 1/2 DŘ - Správné zjištění a stanovení daní 

✅   13 〉1:08:32 – Základem je daňové tvrzení - řádné, dodatečné

✅   14 〉1:11:02 – Daň (daň, clo, poplatek), příslušenství daně (úroky, penále, pokaty, náklady řízení)

✅   15 〉1:14:25 – Základní principy vyplývající z ústavního pořádku - Listina základních práv a svobod (z. č. 2/1993 Sb.)

✅   16 〉1:20:56 – Čl. 2 Listiny - Občan může činit všechno, Stát nesmí nic

✅   17 〉1:24:25 – Čl. 2 Listiny - správce daně může činit pouze to, co je výslovně uvedeno v zákoně; FÚ jsou povinny postupovat mírněji, v pochybnostech ve prospěch viníka

2. část - Základní zásady správy daní - pokračování

✅   1 〉0:03:35 – Čl. 11 Listiny - (5) daně lze ukládat jen na základě zákona

✅   2 〉0:08:30 – Ćl. 38 Listiny - (2) právo se vyjádřit ke všem prováděným důkazům

✅   3 〉0:21:18 – Základy zásady správy daní: zájem správcu daně, respektování ústavně garantované ochrany účatsníků

✅   4 〉0:25:28 – § 5/1 DŘ - Zásada zákonnosti - správce daně postupuje při správě daní v souladu se zákony

✅   5 〉0:31:00 – Zásady zákonnosti: eurokonformní výklad

✅   6 〉0:38:54 – Zásady zákonnosti: pokyny MF nejsou zákonem

✅   7 〉0:40:40 – Zásada zákonnosti - chrání se zájmy státu, zachovávají se práva občanů

✅   8 〉0:44:59 – Zásada legální licence

✅   9 〉0:45:59 – Zásada zdrženlivosti a přiměřenosti - šetří práva, nejméně zatěžují

✅   10 〉0:52:29 – § 6/1 DŘ - Zásada rovnosti procesního postavení (zákaz diskriminace)

✅   11 〉0:58:59 – § 6/2 DŘ - Zásada spolupráce

✅   12 〉1:03:13 – Teorie esenciálních výdajů

✅   13 〉1:14:00 – § 6/3 DŘ - Zásada poučovací

✅   14 〉1:20:37 – § 6/4 DŘ - Zásada vstřícnosti a slušnosti - 

✅   15 〉1:23:52 – § 7 DŘ - Zásada rychlosti

✅   16 〉1:26:44 – § 7/2 DŘ - Zásada hospodárnosti

✅   17 〉1:28:26 – § 8/1 DŘ - Zásada volného hodnocení důkazů

3. část - Základní zásady správy daní - dokončení, správce daně a osoby zúčastněné na správě daní

✅   1 〉0:00:00 – Zásada volného hodnocení důkazů - hodnota závažnosti, zákonnosti, pravdivosti

✅   2 〉0:08:12 – § 8/2 DŘ - Zásada legitimního očekávání

✅   3 〉0:11:23 – § 8/3 DŘ - Zásada materiální pravdy, § 92/5d DŘ - obsah je více než forma

✅   4 〉0:16:58 – Zásada materiální pravdy: zakrývání, dissimulace

✅   5 〉0:19:55 – § 8/4 DŘ - Zákaz zneužití práva 

✅   6 〉0:30:36 – Zákaz zneužití práva - převažujícím účelem je získání daňové výhody

✅   7 〉0:33:48 – Zákaz zneužití práva - rozpor se smyslem a účelem daňového právního předpisu

✅   8 〉0:36:57 – Zákaz zneužití práva - NSS 1 Afs 107/2004 (10. 11. 2005, 869/2006 Sb. NSS - zneužití - dar poskytnutý spolku)

✅   9 〉0:39:12 – Zákaz zneužití práva - III. ÚS 374/06 (31. 10. 2007) - zásada zneužití platí všude (judikatuta Evropského soudního dvora)

✅   10 〉0:40:36 – Zákaz zneužití práva - NSS 2 Afs 178/2005 Česká pojišťovna  - hlavním účelem transakce je takový její účel, který ve srovnání s případnými jinými dalšími jejími účely je natolik neporovnatelně významnější, že tyto ostatní účely ve své podtstatě zastiňuje a zásadně marginalizuje, takže lze od nich odhlédnout

✅   11 〉0:41:41 – Zákaz zneužití práva - KSCB 63 Af 1/2020 SENESI (9. 6. 2021) - zákaz zneužití práva byl hostoricky ve své podstatě nepsaným obecným principem

✅   12 〉0:46:31 – § 9/1 DŘ - Zásada neveřejnosti

✅   13 〉0:53:35 – § 9/1 DŘ - Zásada mlčenlivosti

✅   14 〉0:56:26 – § 10 DŘ - Správce daně 

✅   15 〉1:00:23 – § 12 DŘ - Úřední osoba 

✅   16 〉1:01:05 – § 13-16 DŘ - Místní příslušnost 

✅   17 〉1:06:00 – § 20-21 DŘ - Daňový subjekt 

✅   18 〉1:08:21 – § 24 DŘ - Procesní způsobilost

✅   19 〉1:16:20 – § 26 DŘ - Zástupce 

✅   20 〉1:25:35 – § 27-28 DŘ - Zmocněnec 

4. část - Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní, lhůty, doručování, dokumentace, řízení a další postupy

✅   1 〉0:00:00 – Zmocněnec - pokračování

✅   2 〉0:02:40 – Plná moc

✅   3 〉0:10:48 – § 31 DŘ - Odborný konzultant 

✅   4 〉0:11:14 – § 32 DŘ - Lhůty - správcovská, zákonná 

✅   5 〉0:17:30 – § 33 DŘ - Počítání času 

✅   6 〉0:19:01 – § 35 DŘ - Zachování lhůty 

✅   7 〉0:21:02 – § 36 DŘ - Prodloužení lhůty 

✅   8 〉0:30:44 – § 38 DŘ - Ochrana proti nečinnosti 

✅   9 〉0:35:26 – § 39 DŘ - Doručování 

✅   10 〉0:44:22 – § 57/1/b DŘ - Poskytování informací správci daně 

✅   11 〉0:48:34 – § 60 DŘ - Protokol 

✅   12 〉1:01:22 – § 63 DŘ - Úřední záznam 

✅   13 〉1:06:39 – § 64, 65 DŘ - Spis 

✅   14 〉1:12:12 – Vyhledávací část spisu

✅   15 〉1:15:22 – § 66, 67 DŘ - Nahlížení do spisů 

✅   16 〉1:18:23 – § 70, 71, 72 DŘ - Podání

✅   17 〉1:20:30 – Formulářová podání

✅   18 〉1:24:50 – § 78 DŘ - Vyhledávací činnost 

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :