Daňový specialista 2022 - 17.den = II.4 - Spotřební a energetická (ekologická) daň.

TEST 2022
plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková

Datum: 21.06.2022
Autoři
: plk. Ing. Naděžda Klewar Slavíková 


8 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut).

Se záznamem tzv. "navěky".

1. část - Předmět úpravy, daňový sklad, plátce daně, registrace k dani, splatnost daně, doklady

✅   1 〉0:00:00 – Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

✅   2 〉0:03:40 – Předmět úpravy (minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty, tabákové výrobky)

✅   3 〉0:11:20 – Právní úprava EU, vývoj příjmů ze spotřebních daní 1993–2021

✅   4 〉0:23:58 – Daňové území, dovoz a vývoz, předmět daně a vznik daňové povinnosti

✅   5 〉0:27:50 – Daňové režimy - režim podmíněného osvobození od daně, režim volného daňového oběhu

✅   6 〉0:35:40 – Daňový sklad - podnik na výrobu, sklad

✅   7 〉0:41:54 – Oprávněný odesílatel

✅   8 〉0:44:15 – Oprávněný příjemce

✅   9 〉0:48:49 – Držitel povolení k prodeji za ceny bez daně (mezinárodní letiště, paluby letadel)

✅   10 〉0:52:28 – Režim volného daňnového oběhu

✅   11 〉0:53:50 – Osoby v rámci volného daňového oběhu, uživatel vybraných výrobků osvobozených od daně

✅   12 〉0:59:50 – Plátce daně, daňová povinnost

✅   13 〉1:03:28 – Povinnost daň přiznat a zaplatit

✅   14 〉1:12:15 – Registrace k dani

✅   15 〉1:15:56 – Zdaňovací období a daňové přiznání

✅   16 〉1:18:50 – Splatnost daně

✅   17 〉1:20:40 – Vrácení daně plátci

✅   18 〉1:23:07 – Doklady prokazující zdanění

2. část - Doklady, doprava vybraných výrobků, obecná ustanovení o povolovacím řízení

✅   1 〉0:00:00 – Náležitosti daňového dokladu - doklad o prodeji, doklad o dopravě

✅   2 〉0:08:42 – Doklady prokazující oprávněné nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně

✅   3 〉0:19:42 – Osobní potřeba

✅   4 〉0:24:53 – Druhy doprav, používaní doklady

✅   5 〉0:29:50 – Doprava v režimu podmíněného osvobození od daně (RPOD) - na daňovém území ČR - zajištění daně, zahájení dopravy, ukončení dopravy

✅   6 〉0:34:15 – Doprava v RPOD na daňovém území ČR - Systém EMCS, zahájenou dopravu nelze v průběhu rozdělit

✅   7 〉0:39:36 – Elektronický průvodní doklad: - e-AD pomocí EMCS

✅   8 〉0:41:25 – Struktura referenčního kódu (ARC)

✅   9 〉0:42:03 – Doprava ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy EU

✅   10 〉0:46:27 – Doprava vybraných výrobků pro osobní spotřebu mezi členskými státy EU

✅   11 〉0:47:20 – Porušení RPOD

✅   12 〉0:55:11 – Druhy povolení

✅   13 〉0:58:38 – Návrh na vydání povolení, podmínky pro vydání

✅   14 〉1:05:20 – Rozhodnutí o návrhu

✅   15 〉1:08:40 – Struktura SEED  (přidělené evidenční číslo v rámci celé EU)

✅   16 〉1:10:49 – Základní povinnosti držitele povolení

✅   17 〉1:17:40 – Zákon dále upravuje

✅   18 〉1:19:36 – Zajištění daně

3. část - Příklad - zajištění spotřební daně, daň z minerálních olejů

✅   1 〉0:00:00 – Příklad - zajištění spotřební daně

✅   2 〉0:14:44 – Daň z minerálních olejů - plátce daně

✅   3 〉0:17:57 – § 45 ZSD - Předmět daně z minerálních olejů 

✅   4 〉0:23:10 – § 45/1a ZSD - Benzíny 

✅   5 〉0:27:57 – § 45/1b ZSD, Oleje § 45/1c,d ZSD - Motorová nafta, letecký petrolej, petrolej, ostatní střední oleje 

✅   6 〉0:31:10 – § 45/1 e-g ZSD - Zkapalněné ropné plyny, § 45/2 ZSD - Směsi z minerálních olejů 

✅   7 〉0:35:42 – § 45/3, 4, 5, 6 ZSD - Předmět daně z minerálních olejů 

✅   8 〉0:39:48 – § 45/7 ZSD - Předmět daně z minerálních  olejů - přísady nebo plnidla (aditiva)

✅   9 〉0:43:07 – § 45 ZSD - Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit, základ daně a sazba daně z minerálních olejů

✅   10 〉0:55:08 – Daňové zvýhodnění a osvobození od daně z minerálních olejů

✅   11 〉0:59:44 – Povolení na užívání osvobozených minerálních olejů, vrácení daně z minerálních olejů

✅   12 〉1:06:08 – Nakládání se zkapalněnými ropnými plyny ve VDO

✅   13 〉1:11:35 – Příklad - Daň z minerálních olejů vratka - zelená nafta - nárok na vrácení daně z minerálních olejů

✅   14 〉1:19:20 – Příklad - Daň z minerálních olejů vratka - zelená nafta - zdaňovací období a způsob prokázání na vratku

✅   15 〉1:20:17 – Příklad - Daň z minerálních olejů vratka - zelená nafta - způsob uplatnění nároku

✅   16 〉1:21:17 – Příklad - Daň z minerálních olejů vratka - zelená nafta - výše nároku na vrácení daně

✅   17 〉1:23:04 – Příklad - Daň z minerálních olejů vratka - zelená nafta - výpočet celkové spotřeby podle normativů

4. část - Daň z lihu, piva a vína

✅   1 〉0:00:00 – Předmět daně z lihu

✅   2 〉0:07:36 – Vznik povinnosti daň z lihu přiznat a zaplatit, základ daně a sazby daně z lihu

✅   3 〉0:13:28 – Osvobození od daně z lihu

✅   4 〉0:24:00 – Povolení na přijímání a užívání lihu osvobozeného od daně

✅   5 〉0:26:02 – Prokázání zdanění lihu, Prokázání oprávněného nabytí lihu osvobozeného od daně

✅   6 〉0:29:04 – Daňové přiznání a splatnost daně z lihu

✅   7 〉0:30:50 – Omezení režimu podmíněného osvobození od daně z lihu

✅   8 〉0:37:03 – Doprava lihu osvobozeného od daně na DÚ ČR

✅   9 〉0:39:12 – Oznamování prodeje lihovin

✅   10 〉0:40:46 – Daň z piva, plátce daně z piva

✅   11 〉0:46:27 – Předmě daně z piva - pivem se rozumí, koncentrace piva

✅   12 〉0:51:57 – Malý nezávislý pivovar

✅   13 〉1:00:45 – Základ a sazby daně z piva

✅   14 〉1:03:52 – Plátce daně z vína a meziproduktů

✅   15 〉1:06:20 – Předmět daně z vína a meziproduktů

✅   16 〉1:11:26 – Základ sazby daně z vína a meziproduktů, daňové přiznání a splatnost daně z vína a meziproduktů

✅   17 〉1:13:15 – Omezení režimu POD pro víno o meziproduky

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :