Daňový specialista 2022 - 20.den = I.3 - Účetnictví. Operace s obchodním závodem - vklad, přeměny, prodej

TEST 2022
Ing. Pěva Čouková

Datum: 18.06.2022
Autoři
: Ing. Pěva Čouková 


8 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut).

Se záznamem tzv. "navěky".

1. část - Jmění, korporace, prodej obchodního závodu

✅   1 〉0:00:00 – Shrnnutí předešlých dní, doporučná příprava na zkoušky

✅   2 〉0:22:11 – Příloha č. 15 - Přeměny obchodních korporací v tabulkách

✅   3 〉0:23:40 – Vlastní kapitál

✅   4 〉0:27:55 – § 495 NOZ - Jmění

✅   5 〉0:36:05 – § 4/4, § 20c ZDP - Obchodní majetek 

✅   6 〉0:40:11 – Korporace

✅   7 〉0:44:36 – Nepodnikatelské subjekty

✅   8 〉0:47:38 – ČUS 011 - Operace s obchodním závodem 

✅   9 〉0:57:26 – Stanovisko KANCL č. 24 - nabytí vlastnictví obchodního závodu při jeho koupi nebo vkladu do obchodní korporace

✅   10 〉1:04:15 – Postupy účtování při prodeji obchodního závodu nebo jeho částí

✅   11 〉1:06:05 – § 24/8 ZDP - Omezení uplatnění výdajů (nákladů) při operaci s obchodním závodem 

✅   12 〉1:09:52 – Př: Operace s obchodním závodem 001 - Prodej obchodního závodu - prodávající

✅   13 〉1:14:37 – Individuální ocenění posudkem znalce, nebo navazujeme na účetní ocenění, u jmění - vždy dva způsoby ocenění

✅   14 〉1:18:59 – Př: Operace s obchodním závodem 001 - postup řešení

✅   15 〉1:26:39 – Rekapitulace prodeje obchodního závodu

2. část - Nabytí, vklad, koupě obchodního závodu, oceňovací rozdíl x goodwill, odložená daň, podmíněné investiční výdaje

✅   1 〉0:00:00 – § 6b ZDPH - Nabytí obchodního závodu od plátce - nabyvatel se stává plátcem 

✅   2 〉0:01:50 – § 127 DŘ - Oznamovací povinnost při koupi obchodního závodu 

✅   3 〉0:03:33 – Rekapitulace příkladu Operace s obchodním závodem 001 - prodej obchodního závodu - prodávající - výhody x nevýhody

✅   4 〉0:08:50 – Účtování vkladu úpisem, vnesením, splacením, vznikem finanční investice na straně vkladatele i nabyvatele

✅   5 〉0:20:05 – Výhody a nevýhody prodeje, vkladu, přeměny

✅   6 〉0:26:38 – Př: Operace s obchodním závodem - 006 - Vklad obchodního závodu - vkladatel

✅   7 〉0:31:44 – § 54/2 vyhlášky, § 24/3 ZÚ - Oceňovací rozdíl x goodwill 

✅   8 〉0:37:22 – Účetní pohled: § 7/10 vyhlášky - oceňovací rozdíl x § 6/3d vyhlášky - goodwill 

✅   9 〉0:40:32 – Daňový pohled: oceňovací rozdíl x goodwill

✅   10 〉0:44:23 – Interpretace 25 - ocenění po předchůdci

✅   11 〉0:46:07 – Př: Operace s obchodním závodem - 002 - Koupě obchodního závodu - kupující - varianta I - oceňovací rozdíl

✅   12 〉0:48:04 – Př: Operace s obchodním závodem - 002 - Koupě obchodního závodu - kupující - varianta II - goodwill

✅   13 〉0:50:08 – Př: Operace s obchodním závodem - 007 - Vklad obchodního závodu - nabyvatel

✅   14 〉0:54:31 – Odložená daň (Př: Přeměny 017 - Odložená daň při přeměnách)

✅   15 〉1:01:38 – Př: Operace s obchodním závodem - 007 - Vklad obchodního závodu - nabyvatel - odložená daň

✅   16 〉1:07:52 – Př: Hmotný - Třída 0 - 008 - Dlouhodobý hmotný majetek - podmíněná investice (Interpretace 20) - zadání

✅   17 〉1:14:11 – Interpretace I-20, §  29/1 ZDP - Podmíněné investiční výdaje

✅   18 〉1:18:37 – Př: Hmotný - Třída 0 - 008 - Dlouhodobý hmotný majetek - podmíněná investice (Interpretace 20) - řešení

3. část - Přeměny – sloučení, odštěpení, vklad

✅   1 〉0:00:00 – Možnost vzniku zisku u vkladu

✅   2 〉0:06:06 – Fúze - rozhodný den

✅   3 〉0:13:24 – Přeměny: fúze (sloučení, splynutí), rozdělení (rozštěpení, odštěpení), převod jmění na společníka

✅   4 〉0:21:10 – Znalecký posudek, ocenění u přeměn

✅   5 〉0:27:29 – Př: Přeměny - 003 - Fúze sloučením kapitálově propojených společností bez přecenění

✅   6 〉0:35:31 – Př: Přeměny - 004 - Fúze sloučením mateřské (nástupnické) a dceřiné (zanikající) společnosti s přeceněním - varianta 1

✅   7 〉0:46:32 – Př: Přeměny - 004 - Fúze sloučením mateřské (nástupnické) a dceřiné (zanikající) společnosti s přeceněním - varianta 1 - ocenění před a po přeměně

✅   8 〉0:50:13 – Př: Přeměny  - 005 - Fúze sloučením mateřské (nástupnické) a dceřiné (zanikající) společnosti s přeceněním - varianta 2

✅   9 〉1:00:40 – Př: Přeměny - 013 - Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti

✅   10 〉1:15:02 – Př: Přeměny - 001 - Přeměny - porovnání s vkladem a prodejem obchodního závodu - varianta 1 - prodej obchodního závodu

✅   11 〉1:30:40 – Př: Přeměny - 001 - Přeměny - porovnání s vkladem a prodejem obchodního závodu - varianta 2 - vklad obchodního závodu

✅   12 〉1:33:30 – Př: Přeměny - 001 - Přeměny - porovnání s vkladem a prodejem obchodního závodu - varianta 3 - fúze sloučením

4. část - Rezerva na splatnou daň, účtování mzdy, bezúplatného plnění, komisionářské smlouvy, dotace, ukončení finančního leasingu a inventarizačních rozdílů

✅   1 〉0:03:57 – Přehled: Příloha 8 - Daňové souvislosti majetku nabytého vkladem nebo přeměnou včetně včlenění majetku do jiných subjektů - přejímající poplatník

✅   2 〉0:06:40 – Princip rezervy na splatnou daň

✅   3 〉0:13:14 – Navyšování aktiv a pasiv u záloh

✅   4 〉0:19:04 – Př: Třída 4 - 004 - Rezerva na splatnou daň (Interpretace I-3)

✅   5 〉0:22:28 – Př: Třída 5 - 6 - 027 - Náklady - souvislý příklad - opakování

✅   6 〉0:24:55 – Př: Třída 5 - 6 - 001 - Základy účtování - mzdy

✅   7 〉0:36:37 – Př: Třída 5 - 6 - 002 - Poskytnutí nepeněžitého daru

✅   8 〉0:42:42 – Přehled 8 (z DPPO) - Poskytnutá bezúplatná plnění fyzickým a právnickým osobám - odčitatelné položky

✅   9 〉0:45:44 – Př: Třída 5 - 6 - 007 - Účtování - komisionářské smlouvy (Interpretace I-7)

✅   10 〉0:53:20 – Př: Třída 5 - 6 - 008 - Dotace od úřadu práce na mzdové náklady (Interpretace I-14)

✅   11 〉0:59:51 – Odkup hmotného majetku po skončení nájmu

✅   12 〉0:08:04 – Př: Třída 5 - 6 - 011 - Předčasné ukončení leasingu s odkupem předmětu finančního leasingu

✅   13 〉1:15:55 – Př: Třída 5 - 6 - 012 - Předčasné ukončení leasingu bez odkupu předmětu finančního leasingu

✅   14 〉1:19:32 – Př: Závěrka - 003 - Vypořádání inventarizačních rozdílů a chyb minulých let - dlouhodobý majetek (Interpretace I - 39)

✅   15 〉1:29:15 – Př: Závěrka - 004 - Vypořádání inventarizačních rozdílů s výjimkou dlouhodobého majtku (Interpretace I-39)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :