Daňový specialista 2022 - 3.den = I.1 - Daň z příjmů právnických osob - ABSOLUTNĚ NOVÉ PŘÍKLADY

TEST 2022
Ing. Pěva Čouková

Datum: 17.06.2022
Autoři
: Ing. Pěva Čouková 


8 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut).

Se záznamem tzv. "navěky".

1. část - Nájem z pohledu nájemce a pronajímatele

✅   1 〉0:14:07 – Majetek z pohledu účetnictví x daní

✅   2 〉0:18:17 – Př: Hmotný - Třída 0 - 024 - Pronajatý majetek - technické zhodnocení - varianta 1 (náhrada je konkrétně definována)

✅   3 〉0:19:27 – Technické zhodnocení majetku, který nevlastníme

✅   4 〉0:25:22 – Př: Hmotný - Třída 0 - 024 - Pronajatý majetek - technické zhodnocení - varianta 2 (náhrada dohodnuta - nedefinována konkrétně ve smlouvě)

✅   5 〉0:30:10 – Př: Hmotný - Třída 0 - 024 - Pronajatý majetek - technické zhodnocení - varianta 3 (Úhrada v roce ukončení nájmu - náhrada není požadována po pronajímateli)

✅   6 〉0:34:02 – Př: Hmotný - Třída 0 - 024 - Pronajatý majetek - technické zhodnocení - varianta 4 (Smlouva o nájmu je postoupena na dalšího nájemce se souhlasem pronajímatele. Náhrada není požadována po pronajímateli - částečně hradí další nájemce)

✅   7 〉0:40:50 – Př: DPPO 001 - Nájmy z pohledu nájemce a pronajímatele - Bod 1: Výpočet maximálních daňových odpisů technického zhodnocení

✅   8 〉0:54:11 – Př: DPPO 001 - Nájmy z pohledu nájemce a pronajímatele - Bod 2: Dopad ukončení nájmu na základ daně

✅   9 〉0:59:25 – Př: DPPO 001 - Nájmy z pohledu nájemce a pronajímatele - Bod 3: Případný vliv zůstatkové ceny na základ daně z příjmů

✅   10 〉1:02:11 – Př: DPPO 001 - Nájmy z pohledu nájemce a pronajímatele - Bod 4: Výše nepeněžního příjmu z titulu ukončení nájmu

✅   11 〉1:03:04 – Př: DPPO 001 - Nájmy z pohledu nájemce a pronajímatele - Bod 5: Stanovení vstupní ceny koupené budovy u nájemce

✅   12 〉1:07:10 – Př: DPPO 001 - Nájmy z pohledu nájemce a pronajímatele - Bod 6,7: Úpravy výsledku hospodaření z důvodu ukončení nájmu u nájemce i pronajímatele

✅   13 〉1:26:20 – Př: DPPO 001 - Nájmy z pohledu nájemce a pronajímatele - Bod 8, 9: Úpravy výsledku hospodaření - pronajímatel neudělil nájemci právo technické zhodnocení odepisovat a zvýšil si o tuto hodnotu daňovou vstupní cenu budovy

2. část - Benefity

✅   1 〉0:02:48 – Přehled č. 4 - Plnění poskytováná zaměstnavatelem - benefity

✅   2 〉0:08:27 – Př: DPPO 002 - Benefity, zásoby goodwill - Bod 1: Stanovení výsledku hospodaření před zdaněním

✅   3 〉0:12:23 – Př: DPPO 002 - Benefity, zásoby goodwill - Bod 2: § 24/2/j/3 ZDP - Společnost hradí zaměstnankyni účtárny studium na Vysoké škole ekonomické

✅   4 〉0:19:24 – Př: DPPO 002 - Benefity, zásoby goodwill - Bod 3: § 24/2/zu ZDP - Společnost hradí studentovi VŠ motivační příspěvek 

✅   5 〉0:28:24 – Př: DPPO 002 - Benefity, zásoby goodwill - Bod 4: § 25/1/h/2 ZDP - Společnost hradí pobyt dětí zaměstnanců v mateřské škole 

✅   6 〉0:35:29 – Př: DPPO 002 - Benefity, zásoby goodwill - Bod 5,6: Roční odměny zaměstnanců

✅   7 〉0:44:44 – Př: DPPO 002 - Benefity, zásoby goodwill - Bod 7: § 24/2/j/4 ZDP - Společnost poskytuje svým zaměstnancům stravování zdarma 

✅   8 〉0:48:48 – Př: DPPO 002 - Benefity, zásoby goodwill - Bod 8: § 25/1/zm ZDP - Nealkoholické nápoje poskytované na pracovišti 

✅   9 〉0:49:55 – Př: DPPO 002 - Benefity, zásoby goodwill - Bod 9: § 23/3c/3, § 25/1v ZDP - Opravné položky k neprodejným zásobám 

✅   10 〉0:55:35 – Př: DPPO 002 - Benefity, zásoby goodwill - Bod 10: § 24/2/zg ZDP - Zásoby vyřazené a zlikvidované 

✅   11 〉0:56:05 – Př: DPPO 002 - Benefity, zásoby goodwill - Bod 11: § 35 ZDP - Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

✅   12 〉1:02:30 – Př: DPPO 002 - Benefity, zásoby goodwill - Bod 12: § 25/1/ze ZDP - Finanční leasing 

✅   13 〉1:10:00 – Př: DPPO 002 - Benefity, zásoby goodwill - Bod 13: § 23/3/c/5 ZDP - Záporný goodwill 

✅   14 〉1:16:32 – Př: DPPO - Příklady na benefity: 1 a): § 25/1/k ZDP - Zajištění ubytování zaměstnanci na 10 měsíců 

✅   15 〉1:17:39 – Př: DPPO - Příklady na benefity: 1 b): § 24/2/j4 ZDP - Peněžní příspěvek na stravování 

✅   16 〉1:18:17 – Př: DPPO - Příklady na benefity: 1 c): § 24/2/j/4 ZDP - Stravenky u člena dozorčí rady na základě smlouvy o výkonu funkce 

✅   17 〉1:21:39 – Př: DPPO - Příklady na benefity: 1 d): § 24/2/j/3 ZDP - Školné za zaměstnance, kdy obor studia nesouvisí s jeho zaměstnáním 

✅   18 〉1:22:01 – Př: DPPO - Příklady na benefity: 1 e): § 25/1/h/l ZDP  - Poukázky na nákup knih 

✅   19 〉1:23:13 – Př: DPPO - Příklady na benefity: 2 b): § 24/2/j/5 - Peněžní příspěvek na ošatné 

✅   20 〉1:23:47 – Př: DPPO - Příklady na benefity: 2 c, e, f, h): § 24/2/14 ZDP - Zaměstnanecké obědy poskytované zaměstnancům, důchodcům (bývalým zaměstnancům) a brigádníkům 

3. část - Inventarizace, opravné položky, dary, veřejně prospěšný poplatník

✅   1 〉0:00:00 – Př: DPPO - Příklady na benefity: 3: § 24/2/j/5 ZDP - Využívání auta pro soukromé i služební účely 

✅   2 〉0:07:00 – Př. DPPO 005 - § 38na ZDP - Změna společníků a daňová ztráta 

✅   3 〉0:17:30 – Př: DPPO 006 - Inventarizace, opravné položky, dary: Bod 1: § 23/1, § 23/3/c/2 ZDP - Uzavřené účetnictví 15. ledna a následně účtárně předložena vydaná faktura na prodej zboží 

✅   4 〉0:20:53 – Př: DPPO 006 - Inventarizace, opravné položky, dary: Bod 2: § 24/2zi, § 25/1/f, § 23/3/b/3 ZDP - Smluvní sankce a úrok z prodlení 

✅   5 〉0:22:56 – Př: DPPO 006 - Inventarizace, opravné položky, dary: Bod 3: § 23/3/a/11 ZDP - Inventarizace majetku a závazků 

✅   6 〉0:27:03 – Př: DPPO 006 - Inventarizace, opravné položky, dary: Bod 4: § 23/4e ZDP - Reprezentační náklady v podobě zaplaceného ubytování zaměstnanců obchodního partnera

✅   7 〉0:28:45 – Př: DPPO 006 - Inventarizace, opravné položky, dary: Bod 5: § 24/2ch ZDP - Úprava odpočtu DPH z pořízeného dlouhodobého majetku 

✅   8 〉0:37:23 – Přehled č. 24 - Poskytování bezúplatného plnění (darů) - odčitatelná položka

✅   9 〉0:38:10 – Př: DPPO 006 - Inventarizace, opravné položky, dary: Bod 6: § 25/1/t, § 20/8 ZDP - Dary (ZŠ, útulku, sportovci, ojeté auto) 

✅   10 〉0:44:16 – Př: DPPO 006 - Inventarizace, opravné položky, dary: Bod 7: § 25/1zn ZDP - Motivační pojištění pro případ úmrtí 

✅   11 〉0:44:45 – Př: DPPO 006 - Inventarizace, opravné položky, dary: Bod 8: § 84, 8a ZoR - Inventarizace pohledávek 

✅   12 〉0:51:18 – Př: DPPO 006 - Inventarizace, opravné položky, dary: Bod 9: Smluvní pokuty vůči zahraničním společnostem

✅   13 〉0:58:22 – Test - DPPO

✅   14 〉1:12:42 – Přehled - Příloha 25 - Veřejně prospěšný poplatník

✅   15 〉1:16:02 – § 18a/1-4 ZDP - Úzký základ daně 

✅   16 〉1:23:59 – Př: DPPO 007 Veřejně prospěšný poplatník: Bod 1: § 18z/1/b ZDP - Dotace na činnost sdružení 

✅   17 〉1:27:03 – Př: DPPO 007 Veřejně prospěšný poplatník: Bod 2: Obdržený sponzorský dar 

✅   18 〉1:29:59 – Př: DPPO 007 Veřejně prospěšný poplatník: Bod 3: § 25/1i ZDP - Školení pro členy 

4. část - Veřejně prospěšný poplatník, škody, doměrky, postoupení pohledávky, zápůjčky, test nízké kapitalizace

✅   1 〉0:00:00 – Př: DPPO 007 Veřejně prospěšný poplatník: Bod 4: § 24/1 ZDP - Školení pro veřejnost 

✅   2 〉0:02:09 – Př: DPPO 007 Veřejně prospěšný poplatník: Bod 5, 6: § 18a/a ZDP, § 24/1 ZDP - Konzultace pro členy, pro veřejnost 

✅   3 〉0:04:08 – Př: DPPO 007 Veřejně prospěšný poplatník: Bod 7: § 19/1/n ZDP - Pozdní vrácení přeplatku správcem daně 

✅   4 〉0:05:21 – Př: DPPO 007 Veřejně prospěšný poplatník: Bod 8: § 35/1a ZDP - Poloviční úvazek osoby se zdravotním postižením 

✅   5 〉0:14:50 – Př: DPPO 008 - Škody, doměrky, postoupení pohledávky: Bod 1: § 24/2ch ZDP - Doměrek na silniční daň a daň z nemovitosti 

✅   6 〉0:20:41 – Př: DPPO 008 - Škody, doměrky, postoupení pohledávky: Bod 2: § 24/2/3 ZDP - Postoupení pohledávky 

✅   7 〉0:28:53 – Př: DPPO 008 - Škody, doměrky, postoupení pohledávky: Bod 3: § 25/1x, § 24/2/zt ZDP - Paušální výdaj na dopravu 

✅   8 〉0:34:35 – Př: DPPO 008 - Škody, doměrky, postoupení pohledávky: Bod 4: § 24/10 ZDP - Prasknutí potrubí vlivem mrazu 

✅   9 〉0:38:38 – Př: DPPO 008 - Škody, doměrky, postoupení pohledávky: Bod 5: § 25/1n, § 24/2zc ZDP- Škodu způsobil neznámý pachatel 

✅   10 〉0:40:54 – Př: DPPO 008 - Škody, doměrky, postoupení pohledávky: Bod 6: § 23/3/a/6 ZDP - Postoupení staré pohledáky 

✅   11 〉0:48:06 – Přehled 8 - Neuhrazené pohledávky ze sankcí

✅   12 〉0:49:30 – Př: DPPO 008 - Škody, doměrky, postoupení pohledávky: Bod 7: § 25/1/z ZDP, § 23/3/c/3 ZDP - Záloha na nákup zboží, dodavatel nezvěstný 

✅   13 〉0:52:02 – Př: DPPO 008 - Škody, doměrky, postoupení pohledávky: Bod 8: § 24/2/p ZDP, § 23/3/c/3 ZDP - Žaloba ze strany zákazníka na náhradu škody 

✅   14 〉0:55:07 – Př: DPPO 008 - Škody, doměrky, postoupení pohledávky: Bod 9: Výše záloh na daň z příjmu

✅   15 〉1:00:30 – Př: DPPO 004 - Zápůjčky, test nízké kapitalizace: Bod 1: § 25/1/zk ZDP - Nákup podílu 

✅   16 〉1:03:51 – Př: DPPO 004 - Zápůjčky, test nízké kapitalizace: Bod 2: Dceřiná společnost poskytla mateřské společnosti peníze s úrokem

✅   17 〉1:07:07 – Př: DPPO 004 - Zápůjčky, test nízké kapitalizace: Bod 3: § 23/7 ZDP, § 25/1/j ZDP - Dceřiná společnost poskytla mateřské společnosti prostředky formou zápůjčky 

✅   18 〉1:09:10 – Př: DPPO 004 - Zápůjčky, test nízké kapitalizace: Bod 4: § 23/7 ZDP - Peněžní úročená půjčka dceřiné společnosti 

✅   19 〉1:11:41 – Př: DPPO 004 - Zápůjčky, test nízké kapitalizace: Bod 5: § 25/1/d ZDP - Odměny členů představenstva a členů dozorčí rady a jejich pojištění pro případ škody 

✅   20 〉1:12:50 – Př: DPPO 004 - Zápůjčky, test nízké kapitalizace: Bod 6: § 19/1/ze, § 19/2, § 23/4/a ZDP - Dividendy a podíly na zisku 

✅   21 〉1:18:26 – Př: DPPO 004 - Zápůjčky, test nízké kapitalizace: Bod 7: § 24/2/h/2, § 24/4ZDP - Finanční leasig na osobní automobil 

✅   22 〉1:24:33 – Př: DPPO 004 - Zápůjčky, test nízké kapitalizace: Bod 8: § 19/1/ze/2, § 25/1/i ZDP - Prodej 19% podílu ve Francii 

✅   23 〉1:27:38 – Př: DPPO 004 - Zápůjčky, test nízké kapitalizace: Bod 9: § 19/3, § 24/2r ZDP - Prodej 20% podílu 

✅   24 〉1:31:42 – Př: DPPO 004 - Zápůjčky, test nízké kapitalizace: Bod 10: § 25/1w ZDP - Test nízké kapitalizace

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :