Daňový specialista 2022 - 5. den = I.3 - Účetnictví - Absolutní účetní základ. Nezbytné a důležité zásady, pravidla do praxe, účetní rámec, vše provázáno na daň z příjmů právnických osob a DPH

TEST 2022
Ing. Pěva Čouková

Datum: 05.05.2022
Autoři
: Ing. Pěva Čouková 


8 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut).

Se záznamem tzv. "navěky".

1. část - Zákon o účetnictví, vyhláška, vykazování, zásady účtování 0 a 1

✅   1 〉0:10:58 – Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

✅   2 〉0:13:13 – Vyhlášky č. 500/2002 Sb., 504/2002 Sb., 410/2009 Sb., 501/2002 Sb.

✅   3 〉0:20:07 – České účetní standardy (ČÚS)

✅   4 〉0:26:38 – Směrnice evropského parlamentu a rady 2013/34/EU

✅   5 〉0:30:44 – Hlava II vyhlášky č. 500/2002 Sb. - Obsahové vymezení některých položek rozvahy 

✅   6 〉0:32:32 – Hlava III vyhlášky č. 500/2002 Sb. - Obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty

✅   7 〉0:34:21 – Hlava IV vyhlášky č. 500/2002 Sb. - Uspořádání a obsahové vymezení přílohy

✅   8 〉0:36:45 – Hlava V Vyhlášky 500/2002 Sb. - Přehled o peněžích tocích

✅   9 〉0:39:54 – Část třetí Vyhlášky 500/2002 Sb. - Směrná účtová osnova

✅   10 〉0:44:15 – Rozvaha

✅   11 〉0:49:28 – Vlastní kapitál - „zlato“ firmy

✅   12 〉0:55:42 – Účetní odpisy jako nástroj relné hodnoty rozvahy

✅   13 〉0:59:42 – Účetní opravné položky jako nástroj relné hodnoty rozvahy

✅   14 〉1:01:52 – Rezervy jako nástroj reálné hodnoty rozvahy

✅   15 〉1:06:58 – Účtování darů provozních a peněžních

✅   16 〉1:09:22 Zásada 0 - Ekonomická podstata transakce

✅   17 〉1:11:44 Zásada 1 - Akruální princip - § 3/1 ZÚ 

✅   18 〉1:13:57 – Zásada 1 - Akruální princip - náklady proti výnosům - Př: Nedokončená výroba

✅   19 〉1:18:24 – Zásada 1 - Akruální princip - okamžik realizace výnosů

✅   20 〉1:27:10 – Zásada 1 - Akruální princip - povinnost účtování o všech nákladech a výnosech - Př: smluvní pokuty, úroky

2. část - Zásady účtování 2–13, nevyvratitelný nárok, časové rozlišení

✅   1 〉0:01:23 Zásada 2 - Věrný a poctivý obraz - § 7/1,2 ZÚ

✅   2 〉0:06:55 Zásada 3 - Nepřetržité trvání účetní jednotky - časové rozlišování - § 7/3 ZÚ

✅   3 〉0:07:28 Zásada 4 - Stálost metod - § 4/15 ZÚ

✅   4 〉0:08:04 – Zásada 4 - Stálost metod - Př: proúčtování chyby minulých let

✅   5 〉0:10:55 Zásada 5 - Zákaz kompenzace - § 7/6 ZÚ

✅   6 〉0:18:41 Zásada 6 - Správnost, úplnost, srozumitelnost - § 8 ZÚ

✅   7 〉0:19:53 Zásada 7 - Informace v účetní závěrce - § 19/2 ZÚ + Zásada 10 - zásada opatrnosti - § 25/3 ZÚ

✅   8 〉0:23:18 Zásada 8 - Události k rozvahovému dni - § 19/5 ZÚ

✅   9 〉0:24:21 Zásada 9 - Následné události - § 19/5 ZÚ

✅   10 〉0:26:40 – Nevyvratitelný nárok - 100 %, 50-99 %, 0-49 %

✅   11 〉0:33:05 – Časové rozlišení nákladů a výnosů 

✅   12 〉0:47:33 – Příklad na účtování škody na autě ke konci roku

✅   13 〉0:54:09 – Příklad na účtování provozní dotace

✅   14 〉0:59:10 – Zákonné opravné položky

✅   15 〉1:02:41 – Příklad - odměny za starý rok, vylacené v následujícím roce

✅   16 〉1:09:37 Zásada 11 - Bilanční kontinuita - § 19/4 ZÚ

✅   17 〉1:10:22 Zásada 12 - Členění majetku a závazků - § 19/8 ZÚ

✅   18 〉1:14:50 Zásada 13 - Významnost - § 19/7 ZÚ

✅   19 〉1:19:45 – § 4/12 ZÚ - Co se vede v cizí měně? 

✅   20 〉1:21:39 – Podrozvahové účty

✅   21 〉1:27:05 – Vnitropodnikové účetnictví

3. část - Kategorizace účetních jednotek, hmotný a nehmotný majetek

✅   1 〉0:00:00 – Rezerva na dovolenou

✅   2 〉0:02:53 – Kategorizace účetních jednotek

✅   3 〉0:11:00 – Výkazy jednotlivých jednotek

✅   4 〉0:13:36 – Př: kategorizace účetních jenotek a povinný audit I 

✅   5 〉0:20:32 – Př: kategorizace účetních jenotek a povinný audit III

✅   6 〉0:30:54 – Účetní závěrka u jednotlivých účetních jednotek

✅   7 〉0:43:04 – Účetní závěrka - řádná, mimořádná, mezitimní

✅   8 〉0:47:13 – ČUS 002 - Otevírání z uzavírání účetních knih 

✅   9 〉0:52:23 – Nehmotný a hmotný majetek

✅   10 〉0:58:45 – Hranice pro zařazení hmotného majetku

✅   11 〉1:10:47 – Limit pro technické zhodnocení

✅   12 〉1:12:37 – Limity pro nehmotný majetek

✅   13 〉1:15:04 – Technické zhodnocení u nehmotného majetku

✅   14 〉1:20:19 – Vykazování dlouhodobého nehmotného majetku v rozvaze

✅   15 〉1:21:21 – Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností

✅   16 〉1:25:33 – Vývoj nehmotného majetku

4. část - Příklady na hmotný a nehmotný majetek

✅   1 〉0:00:00 – Vstupní cena hmotného majetku

✅   2 〉0:10:06 – § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. - Oprava hmotného majetku 

✅   3 〉0:14:39 – Př: Pořízení stavby vlastní činností (Hmotný - Třída 0-001)

✅   4 〉0:23:08 – Př: Dlouhodobý hmotný majetek pořízení stroje s dotací (Hmotný - Třída 0 - 002)

✅   5 〉0:27:08 – Př: Dlouhdobý majetek pořízený nepeněžitým darem (Hmotný - Třída 0 - 003)

✅   6 〉0:32:10 – Př: Dlouhodobý hmotný majetek pořízený účelově poskytnutým peněžitým darem (Hmotný - Třída 0 - 004)

✅   7 〉0:33:50 – Př: Právo stavby (Hmotný - Třída 0 - 007)

✅   8 〉0:45:38 – Př: Směna pozemku za budovu (Hmotný - Třída 0 - 010)

✅   9 〉0:51:40 – Př: Dlouhodobý nehmotný majetek - pořízení programu (Nehmotný - Třída 0 - 001)

✅   10 〉0:59:40 – Př: Technické odpisování dlouhodobého nehmotného majetku a technické zhodnocení (Nehmotný - Třída 0 - 002)

✅   11 〉1:07:56 – Př: Technické zhodnocení drobného dlouhodobého hmotného majetku (Hmotný - třída 0 - 023)

✅   12 〉1:16:33 – Př: Drobný majetek a technické zhodnocení (Hmotný - Třída 0 - 022)

✅   13 〉1:21:38 – Př: Pořízení a využití autombilu s poměrným nárokem na odpočet (Hmotný - Třída 0 - 014)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :