Daňový specialista 2022 - 7.den = II.1 - Daň z přidané hodnoty - krok za krokem projití zákonem

TEST 2022
Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Datum: 01.06.2022
Autoři
: Ing. Mgr. Olga Hochmannová 


8 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut).

Se záznamem tzv. "navěky".

1. část - Aktuální informace, vymezení základních pojmů

✅   1 〉0:00:51 – Aktuální informace - z. č. 343/2020 Sb. - § 89 - Zvláštní režim pro cestovní službu, z. č. 371/2021 Sb. - § 47 - Zdravotnické prostředky

✅   2 〉0:06:02 – Aktuální informace - z. č. 93/2022 Sb. - Osvobození u plnění pro ozbrojené síly, novela DPH 2023 - obrat pro povinnou registraci

✅   3 〉0:10:54 – Mimořádná opatření - prominutí DPH za dodání elektřiny nebo plynu, prominutí úroku z prodlení na DPH u plátců v oblasti dopravy

✅   4 〉0:16:15 – Vyúčtování dodávek se změnou sazby

✅   5 〉0:20:13 – Mimořádná opatření - Rozhodnutí MF o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události, prominutí úroku z prodlení a úroků z posečkané částky vzniklý na DPH

✅   6 〉0:22:18 – Uplatnění DPH na služby poskytované autorizovaným obalovými společnostmi, Komunální odpad od občanů - snížená sazba 15 %

✅   7 〉0:34:36 – § 2 ZDPH - Předmět daně

✅   8 〉0:42:01 – § 2a ZDPH - Vynětí z předmětu daně

✅   9 〉0:46:52 – § 3 ZDPH - Vymezení územní působností

✅   10 〉0:49:18 – § 4/1a ZDPH - Úplata, dotace k ceně

✅   11 〉0:53:04 – § 4/1 i, j ZDPH - Sídlo, provozovna

✅   12 〉0:55:46 – § 4/1 l ZDPH - Osoba neusazená v tuzemsku

✅   13 〉0:57:16 – § 4/2 ZDPH - Zboží

✅   14 〉0:59:49 – § 4/4 b ZDPH - Nový dopravní prostředek

✅   15 〉1:02:10 – § 4/4c ZDPH - Obchodní majetek, § 4/4e ZDPH - Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností

✅   16 〉1:05:25 – § 4/8 ZDPH - Přepočet cizí měny na CZK

✅   17 〉1:07:17 – § 4a ZDPH - Obrat

✅   18 〉1:19:31 – § 5/1 ZDPH - Osoba povinná k dani

✅   19 〉1:24:42 – § 5/3 ZDPH - Ekonomická činnost

✅   20 〉1:28:48 – § 5a - 5c ZDPH - Skupina, skupinová registrace

2. část - Plátci, registrace, identifikované osoby, místa plnění

✅   1 〉0:00:00 – § 6 - 6f ZDPH - Plátci, registrace

✅   2 〉0:06:00 – § 6g - 6l ZDPH - Identifikovaná osoba 

✅   3 〉0:14:24 – § 7, 7a ZDPH - Místo plnění při dodání zboží 

✅   4 〉0:16:05 – Řetězové dodávky

✅   5 〉0:23:53 – C-245/04 EMAG - řetězová transakce -  místo plnění při pořízení zboží z JČS a jeho následné dodání dalšímu odběrateli

✅   6 〉0:27:05 – C-430/09 ETH - řetězová transakce - dvě dodání zboží spojena pouze s jednou přepravou do JČS

✅   7 〉0:32:35 – C-414/17 AREX - nákup zboží od tuzemského plátce, ale vlastní dovoz ze zemí EU

✅   8 〉0:38:28 – § 7a ZDPH - Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla a chladu

✅   9 〉0:42:02 – § 8a ZDPH - Prodej zboží na dálku, § 8 ZDPH - Prodej dovezeného zboží na dálku 

✅   10 〉0:55:56 – § 9 ZDPH - Místo plnění u služeb 

✅   11 〉1:02:11 – § 9a ZDPH - Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi 

✅   12 〉1:04:48 – § 10 ZDPH - Služby vztahující se k nemovité věci 

✅   13 〉1:12:20 – § 10a ZDPH - Místo plnění při poskytnutí přepray osob 

✅   14 〉1:14:52 – § 10b ZDPH - Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, vzdělání, umění, zábavy, sportu a vědy

✅   15 〉1:17:58 – § 10c ZDPH - Místo plnění při poskytnutí stravovací služby

✅   16 〉1:19:16 – § 10d ZDPH - Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku

3. část - Služby osobám nepovinným k dani (OND), dodání a přemístění zboží, poskytnutí služby, poukazy

✅   1 〉0:00:00 – § 10e ZDPH - Služby zprostředkovatele osobě nepovinné k dani, § 10f ZDPH - Přeprava zboží osobě nepovinné k dani 

✅   2 〉0:03:16 – § 10g ZDPH - Služby přímo související s přepravou, oceňování hmotné movité věci, práce na hmotné movité věci OND 

✅   3 〉0:05:18 – § 10h ZDPH - Služby OND do třetí země

✅   4 〉0:07:13 – § 10i ZDPH - Služeby telekomunikační, rozhlasového a televizního vysílání

✅   5 〉0:13:15 – § 11 ZDPH - Místo plnění při pořízení zboží z JČS

✅   6 〉0:23:20 – § 12 ZDPH - Místo plnění při dovozu zboží

✅   7 〉0:25:07 – § 13 ZDPH - Dodání zboží

✅   8 〉0:29:59 – § 13/4, § 13/5 ZDPH - Použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s ekonomickou činností

✅   9 〉0:34:20 – § 13/4b ZDPH - Dlouhodobý majetek vytvořený vlatní činností 

✅   10 〉0:54:24 – § 18 ZDPH - Přemístění zboží do JČS, § 13/6 ZDPH - Režim skladu call-off stock 

✅   11 〉0:57:33 – § 13/7 ZDPH - Za dodání se nepovažuje - vklad podniku, dárky, vzorky, vratné obaly 

✅   13 〉1:01:48 – Přemístění v režimu skladu uvnitř zemí EU

✅   14 〉1:06:31 – § 14 ZDPH - Poskytnutí služby 

✅   15 〉1:11:00 – Co není poskytnutím služby - vklad obchodního závodu, postoupení vlastní pohledávky

✅   16 〉1:12:58 – § 15-15b ZDPH - Poukazy 

✅   17 〉1:21:06 – § 16 ZDPH - Pořízení zboží z jiného členského státu 

4. část - Uskutečnění zdanitelných plnění, daňový doklad, základ daně

✅   1 〉0:00:00 – Odpovědi na dotazy: nákup a prodej bytu

✅   2 〉0:07:58 – Odpovědi na dotazy: § 57 ZDPH - plnění týkající se výchovy a vzdělávání

✅   3 〉0:15:07 – § 19 ZDPH - Nové dopravní prostředky 

✅   4 〉0:18:49 – § 20 ZDPH - Povinnost přiznat daň 

✅   5 〉0:21:51 – § 21/1,2,3 ZDPH - Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží, nemovité věci, poskytnutí služby

✅   6 〉0:25:36 – § 21/4 ZDPH - Uskutečnění zdanitelného plnění u smluv o dílo, dodání tepla, elektřiny…, služeb z nemovitostí

✅   7 〉0:29:36 – § 21/6 ZDPH - Uskutečnění zdanitelného plnění u dodání vratných obalů

✅   8 〉0:33:46 – § 21/7 ZDPH - Dílčí plnění

✅   9 〉0:35:13 – § 21/8,9 ZDPH - Zdanitelné plnění po dobu delší než 12 měsíců

✅   10 〉0:38:22 – § 22,25 ZDPH - DUZP u dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu

✅   11 〉0:42:53 – § 24a ZDPH - Uskutečnění plnění a povinnost přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko

✅   12 〉0:45:59 – § 26, 27 ZDPH - Daňový doklad 

✅   13 〉0:48:50 – § 28 ZDPH - Pravidla pro vystavování daňových dokladů

✅   14 〉0:56:23 – § 30-30a ZDPH - Zjednodušený daňový doklad

✅   15 〉0:57:21 – Zvláštní DD - § 31-31b ZDPH - splátkový, platební kalendář

✅   16 〉0:59:44 – Zvláštní DD - § 32-§ 33 ZDPH

✅   17 〉1:00:59 – § 34 ZDPH - Neporušenost obsahu a čitelnost daňových dokladů 

✅   18 〉1:03:31 – § 36 ZDPH - Základ daně 

✅   19 〉1:04:26 – § 36/3b, 36/4 ZDPH - Vedlejší výdaje

✅   20 〉1:13:41 – § 36a ZDPH - Základ daně ve zvláštních případech

✅   21 〉1:16:02 – § 37a ZDPH - Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění 

✅   22 〉1:21:02 – § 38 ZDPH - Základ daně při dovozu zboží

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se
  • dáša neum.29.5.2022 22:48

    Ještě bych se ráda bych se zeptala na § 57 - osvobozené plnění týkající se výchovy a vzdělávání . Klient získal akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí na vzdělávací program mimo jiné pro úředníky , tento program trvá 5 hodin a je na zvládání konfliktních situací s klientem a agresivním chováním. Mohu tedy účtovat obcím osvobozené plnění ? Jinými slovy řeším, kde najdu, kterých akreditovaných programů se osvobození týká ? Moc děkuji

  • dáša neum.22.5.2022 14:17

    Krásný den všem, ráda bych se zeptala 1) zda je možno nárokovat DPH u nákupu bytu, pokud bude sloužit JEN k občasnému ubytování zaměstnanců - firma má zakázky po celé ČR a občas tam někdo přespí . Firma má zhruba 25 zaměstnanců a v tom přenocování se v podstatě i střídají , ale někdy se protahne ( třeba i 3 dny po sobě ) v souvislosti s výkonem práce , neboť bydliště zaměstnanců je vzdálené. Lidem se nic nestrhává, každý se vejde do limitu 3500,-Kč/měsíčně - tedy není nutno přidaňovat . 2) Druhý dotaz se týká toho, pokud by nárok na odpočet DPH z toho nákupu bytu nebyl , pak by tedy logicky ani při prodeji bytu by z toho DPH nebylo odváděno ? Je to tak ? 3) Třetí dotaz se týká stejného problému při prodeji bytu, pokud by byl proden zatížen DPH, tak za jakých okolností mohu použít přenesenou daňovou povinnost při prodeji bytu. Moc děkuji za Váš čas a odpověď.

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :