Daňový specialista 2023 - 1. den = II.1 - Daň z přidané hodnoty - krok za krokem projití zákonem

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Datum: 26.04.2023
Autoři
: Ing. Mgr. Olga Hochmannová 


8 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut)

Se záznamem tzv. "navěky".

1. část – úvod do problematiky, související legislativa

✅ 1 〉  0:00:55 – Aktuality DPH – zákon č. 366/2022 Sb., § 106, 106b ZDPH

✅ 2 〉  0:02:16 – § 4a, § 10i ZDPH – obrat rozhodný pro DPH

✅ 3 〉  0:16:44 – Očekávaná metodická informace GFŘ

✅ 4 〉  0:22:40 – § 10h ZDPH – vybrané služby s místem plnění mimo tuzemsko

✅ 5 〉  0:25:35 – § 101g, § 101h, § 101j ZDPH – kontrolní hlášení – oznámení správce daně, lhůty pro reakci, pokuty

✅ 6 〉  0:29:30 – § 79 ZDPH – povinnosti při zrušení registrace

✅ 7 〉  0:34:00 – § 79a ZDPH – snížení odpočtu daně – příklady

✅ 8 〉  0:53:24 – § 76 ZDPH – vypořádání koeficientu při zrušení registrace

✅ 9 〉  0:54:40 – § 48 ZDPH, § 13 stavebního zákona – novela ZDPH z. č. 284/2021 - od 1. 7. 2023

✅ 10 〉 1:02:50 – Sněmovní tisk 385, 361, § 109 ba-bj ZDPH – návrh novely ZDPH 2024

✅ 11 〉 1:07:45 – § 4, § 13/4b ZDPH – dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností

✅ 12 〉 1:23:30 – § 109 ZDPH – ručení příjemce zdanitelného plnění

2. část – Předmět daně, místo plnění

✅ 1 〉0:00:18 – § 2, § 5 ZDPH – předmět daně

✅ 2 〉0:18:31 – 79a/3 ZDPH – dotaz: upřesnění – zrušení registrace, jiný majetek - snížení odpočtu

✅ 3 〉0:21:00 – § 4a, § 21 ZDPH – dotaz: Počítání obratu – kdy vstupuje úhrada do obratu

✅ 4 〉 0:28:35 – § 6 ZDPH, metodická informace GFŘ 2/2023 - plátci a identifikované osoby

✅ 5 〉0:44:50 – § 7-12 ZDPH – místo plnění při dodání zboží

✅ 6 〉0:48:51 – § 7/3 ZDPH – místo plnění při řetězových dodávkách

✅ 7 〉1:02:00 – Upřesnění přiřazení dopravy prostředníkovi

✅ 8 〉1:05:30 – Příklad chybného postupu při řetězové dodávce

✅ 9 〉1:09:40 – § 72, § 73 ZDPH – chyby při fakturaci a nákupu, příklad

✅ 10 〉1:18:00 – Dodání zboží s instalací, na palubách dopravních prostředků a nemovitých věcí

✅ 11 〉1:19:00 – § 7a ZDPH – místo plnění při dodání plynu, energií…

✅ 12 〉1:22:00 – § 8, § 4/9 ZDPH – prodej zboží na dálku

✅ 13 〉1:28:00 – § 9 - § 10i ZDPH – místo plnění u služeb

3. část – Místo plnění, DPH EU, třetí země

✅ 1 〉 0:00:15 – Dotaz: DPH u sporného dokladu z EU

✅ 2 〉 0:03:00 – Dotaz: DPH u lodě kotvené v Chorvatsku

✅ 3 〉 0:05:02 – Dotaz: Počítání obratu – datum

✅ 4 〉 0:05:40 – § 10, § 31 ZDPH – místo plnění u služby k nemovité věci

✅ 5 〉 0:11:18 – § 10f ZDPH – poskytnutí služby přepravy osob

✅ 6 〉 0:12:18 – § 10b ZDPH – místo plnění – kulturní akce

✅ 7 〉 0:14:45 – § 10c ZDPH – místo plnění – stravovací služby

✅ 8 〉 0:15:36 – § 10d ZDPH – místo plnění – nájem dopravního prostředku

✅ 9 〉 0:16:51 – § 10e – 10i ZDPH – služby poskytnuté osobám nepovinným k dani

✅ 10 〉0:24:20 – Příloha 1 nařízení Rady, § 10i ZDPH – definice elektronicky poskytovaných služeb

✅ 11 〉0:26:30 – § 11 ZDPH – místo plnění – pořízení zboží

✅ 12 〉0:36:00 – § 17, § 7 ZDPH – třístranný obchod

✅ 13 〉0:39:54 – § 20 ZDPH – místo plnění při dovozu zboží

✅ 14 〉0:42:00 – § 13 ZDPH – pravidla pro dodání zboží

✅ 15 〉0:51:00 – § 13/7 ZDPH – co se nepovažuje za dodání zboží

✅ 16 〉0:55:40 – § 14 ZDPH – poskytnutí služby – definice

✅ 17 〉1:03:19 – § 15 ZDPH – poukazy

✅ 18 〉1:05:30 – § 16 ZDPH – pořízení zboží z jiného členského státu – přepravy

✅ 19 〉1:10:20 – § 16 ZDPH – přemístění zboží

✅ 20 〉1:11:40 – § 18, § 100/3 ZDPH – přemístění zboží v režimu skladu uvnitř EU

✅ 21 〉1:26:00 – § 20 ZDPH – dovoz zboží

4. část – Daňové doklady, základ daně, opravy

✅ 1 〉0:00:00 – Dotaz: Nakoupený software z EU

✅ 2 〉0:02:30 – § 22, § 25 ZDPH – uskutečnění plnění, vznik povinnosti přiznat daň – zboží

✅ 3 〉0:04:40 – § 21, § 24/4, § 24a ZDPH – uskutečnění plnění, vznik povinnosti přiznat daň – služby

✅ 4 〉0:07:15 – § 26 - § 35 ZDPH – daňové doklady

✅ 5 〉0:09:03 – § 36, § 42 ZDPH – základ daně

✅ 6 〉0:24:00 – Příklad určení základu daně při dovozu zboží

✅ 7 〉0:27:03 – § 42, § 74 ZDPH – opravy základu daně

✅ 8 〉0:35:00 – § 43 ZDPH – oprava výše daně

✅ 9 〉0:39:00 – § 46-§ 46g ZDPH – oprava v případě nedobytné pohledávky

✅ 10 〉0:42:00 – § 47 ZDPH – sazby daně

✅ 11 〉0:50:00 – § 51-§ 62 ZDPH – osvobozená plnění bez nároku na odpočet

✅ 12 〉0:56:46 – § 56, § 48/3 ZDPH – dodání nemovité věci

✅ 13 〉1:19:04 – § 56a ZDPH – nájem nemovité věci

✅ 14 〉1:29:56 – § 57 ZDPH – výchova a vzdělávání – osvobození od daně

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se
 • Gabriela26.4.2023 16:48

  Děkuji za dnešní přednášku. Bylo to náročné. Hezký zbytek dne všem :-)

  • Pěva Čouková26.4.2023 18:32

   Gábi, děkujeme...:-)

 • Pěva Čouková26.4.2023 14:35

  Přemístění zboží § 16 ZDPH – z jaké hodnoty budu přiznávat daň? Přemísťuji na Slovensko, ale nevím, komu budu dodávat. Mám povinnost se registrovat jako identifikovaná osoba a odvést. Ale to je nevýhodné. Doporučení je registrovat se na Slovensku jako plátce?

  • Jana27.4.2023 09:29

   ZODPOVĚZENO

 • Pěva Čouková26.4.2023 14:20

  Doplňuji z knihy DPH str. 81 (je i v přehledu judikátů v úvodu) -
  C-258/95 Fillibeck
  Doprava zaměstnanců z domova do místa výkonu práce, kterou
  poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům bezúplatně, je v principu
  poskytnutím služby pro účely nesouvisející s ekonomickou činností, to
  však neplatí ve specifických podmínkách, kdy neexistuje jiná možnost
  dopravy a přeprava zaměstnanců je nezbytná pro uskutečňování
  ekonomické činnosti zaměstnavatele.
  § 14 ZDPH

  • Jana27.4.2023 09:29

   VYŘEŠENO

 • Gabriela26.4.2023 13:21

  Ještě k tomu dotazu ohledně software. Není mi jasné jak to vykázat, když de facto neznám DIČ dodavatele. Dodavatel nereaguje. Dále zda do DP budu uvádět do základu daně celou tu jejich částku dopočítám DPH?

  • Jana27.4.2023 09:28

   ZODPOVĚZENO

 • Gabriela26.4.2023 13:17

  K dotazu. Ano, klient je plátce DPH.

 • Pěva Čouková26.4.2023 13:13

  Oli, co se stane neplátci, který poskytne službu jednorázově na Slovensko např. jmenovaný znalec, když se neregistruje jako identifikovaná osoba ani neudělá souhrnné hlášení. Jde o to, že my v praxi to napravujeme jako účtaři, daňaři – jsme nositelé zákona, ale co skutečně hrozí tomu neplátci za postihy?
  Abychom nebyli dražší jako samotné postihy.
  Zdravím moc.

  • Jana27.4.2023 09:28

   ZODPOVĚZENO

 • Gabriela26.4.2023 12:37

  Prosím Vás, jak mám vyřešit následující problém. Klient hradil nějaký software. Dodavatelem byla nějaká společnost z EU. Dle objednávky nelze přesně určit dodavatele. Jejich webové stránky jsou v tomto ohledu informačně chudé. Nicméně na té objednávce je cena DPH. Mám hlavně úhradu na bankovním výpisu celé uvedené částky v EUR. Co s tím? Poslal se dotaz dodavateli přes jejich webovou aplikaci a nereagují. Z hlediska DPH nevím, co s tím dělat.

  • Jana27.4.2023 09:28

   ZODPOVĚZENO

 • Jana26.4.2023 12:21

  Dobrý den, děkuji moc za seminář a využívám příležitosti na dotaz. Česká firma CZ plátce, zároveň zaregistrovaný k DPH v Chorvatsku vlastní loď, která kotví v Chorvatsku. Tuto loď prodá jiné české firmě, též CZ plátci a též zaregistrované k DPH v Chorvatsku. Loď zůstává pořád v Chorvatsku v přístavu. Uvažuji správně, že dodavatel vystaví fakturu pod svým chorvatským DIČ a u odběratele zase na faktuře uvede jeho chorvatské DIČ, pravděpodobně tedy bude chorvatská daň dle jejich zákonů. V CZ uvede dodavatel do ř. 26. Je moje úvaha správná? moc děkuji Jana Matoušková

  • Jana27.4.2023 09:28

   ZODPOVĚZENO

 • Gabriela26.4.2023 11:28

  Obrat i pro neplátce se počítá dle DUZP (jakoby DUZP). Zkrátka dle poskytnutí služby nebo dodání zboží. Měli jsme ohledně toho spor se správcem daně. Výsledek je tento.

  • Pěva Čouková26.4.2023 13:14

   Gábi, lze k tomu něco poskytnout pro kolegyni? Třeba přes Whats App na mne. Myslíme si to s Oli také a moc nám to pomůže :-)

   • Gabriela26.4.2023 13:22

    Hezký den, jistě. Pokusím se dohledat a pošlu.

 • Pěva Čouková26.4.2023 10:26

  Oli, zdravím moc.
  Zrušení registrace např k 31.3. 2023:

  1) Poskytnuté zálohy na energie 100 tisíc Kč (účet 314) uplatněný odpočet. Vyúčtování (uskutečnění DUZP)
  bude v dubnu 2023 tj. po zrušení registrace
  314/221
  343/221

  Mám tedy povinnost vrátit DPH na vstupu ke zrušení registrace, protože DPH bylo nárokováno na vstupu (§ 79a/1 ZDPH obchodní majetek).

  2) Celé zálohy přeúčtovávám nájemci a stav je 100 tisíc Kč (324)
  221/324
  221/343

  Nemám nárok na vrácení DPH, přestože DPH bylo odvedeno?
  Není úprava.

  Zůstává to tak?
  Nebo je něco, co by zmírnilo výklad. Je nevyrovnané.


  • Jana27.4.2023 09:28

   ZODPOVĚZENO

 • Pěva Čouková26.4.2023 10:13

  Oli, moc Tě zdravím.
  Neplátce DPH vystavil fakturu za služby v srpnu 2022 (ne zálohu) na vzdělávání ve výši 200 tisíc Kč (kdyby byl plátce, byl by to den uskutečnění zdanitelného plnění).
  Služby byly uskutečněny takto - v září 2022 50 % tj. 100 tisíc Kč a v březnu 2023 50 % tj. 100 tisíc.
  Prosím, kdy patří do obratu?
  1. V srpnu 2022 celých 200 tisíc Kč (stal by se plátcem)
  2. V září 2022 100 tisíc Kč a v březnu 2023 100 tisíc Kč.
  Domnívám se, že správně je 1.
  Bylo by něco jinak, kdyby byla vystavena záloha ne konečná faktura.
  Děkuji za Tvůj názor, pokud je to možné.

  • Jana27.4.2023 08:37

   ZODPOVĚZENO

 • Dana Škráčková26.4.2023 09:33

  Dobrý den, měla bych dotaz ještě k obratu. Jak mám chápat že služba byla uskutečněna ? Jde mně o to , že nejsme plátci DPH a pořádáme školení, které je pořádáno v roce 2022 a závěrečná zkouška je v roce 2023. Faktura byla vystavena v dubnu 2022 - kdy mně bude částka za toto školení vstupovat do obratu ? K datu vystavení faktury v roce 2022, nebo k datu ukončení školení závěrečnou zkouškou v roce 2023 ?? Faktura je vystavena na celou částku a i ve smlouvě je cena za celé školení. Děkuji Škráčková

  • Pěva Čouková27.4.2023 08:36

   ZODPOVĚZENO

  • Pěva Čouková26.4.2023 10:27

   Danuš, máme obě, tak uvidíme... zdravím moc.

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :