Daňový specialista 2023 - 1. den = II.1 - Daň z přidané hodnoty - krok za krokem projití zákonem do § 57 ZDPH

TEST 2023
Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Datum: 26.04.2023
Autoři
: Ing. Mgr. Olga Hochmannová 


8 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut)

Se záznamem tzv. "navěky".

1. část – úvod do problematiky, související legislativa

0:00:55Aktuality DPH – zákon č. 366/2022 Sb., § 106, 106b ZDPH 0:02:16§ 4a, § 10i ZDPH – obrat rozhodný pro DPH 0:16:44Očekávaná metodická informace GFŘ 0:22:40§ 10h ZDPH – vybrané služby s místem plnění mimo tuzemsko 0:25:35§ 101g, § 101h, § 101j ZDPH – kontrolní hlášení – oznámení správce daně, lhůty pro reakci, pokuty 0:29:30§ 79 ZDPH – povinnosti při zrušení registrace 0:34:00§ 79a ZDPH – snížení odpočtu daně – příklady 0:53:24§ 76 ZDPH – vypořádání koeficientu při zrušení registrace 0:54:40§ 48 ZDPH, § 13 stavebního zákona – novela ZDPH z. č. 284/2021 - od 1. 7. 2023 1:02:50Sněmovní tisk 385, 361, § 109 ba-bj ZDPH – návrh novely ZDPH 2024 1:07:45§ 4, § 13/4b ZDPH – dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností 1:23:30§ 109 ZDPH – ručení příjemce zdanitelného plnění

2. část – Předmět daně, místo plnění

0:00:18§ 2, § 5 ZDPH – předmět daně 0:18:3179a/3 ZDPH – dotaz: upřesnění – zrušení registrace, jiný majetek - snížení odpočtu 0:21:00§ 4a, § 21 ZDPH – dotaz: Počítání obratu – kdy vstupuje úhrada do obratu 0:28:35§ 6 ZDPH, metodická informace GFŘ 2/2023 - plátci a identifikované osoby 0:44:50§ 7-12 ZDPH – místo plnění při dodání zboží 0:48:51§ 7/3 ZDPH – místo plnění při řetězových dodávkách 1:02:00Upřesnění přiřazení dopravy prostředníkovi 1:05:30Příklad chybného postupu při řetězové dodávce 1:09:40§ 72, § 73 ZDPH – chyby při fakturaci a nákupu, příklad 1:18:00Dodání zboží s instalací, na palubách dopravních prostředků a nemovitých věcí 1:19:00§ 7a ZDPH – místo plnění při dodání plynu, energií… 1:22:00§ 8, § 4/9 ZDPH – prodej zboží na dálku 1:28:00§ 9 - § 10i ZDPH – místo plnění u služeb

3. část – Místo plnění, DPH EU, třetí země

0:00:15Dotaz: DPH u sporného dokladu z EU 0:03:00Dotaz: DPH u lodě kotvené v Chorvatsku 0:05:02Dotaz: Počítání obratu – datum 0:05:40§ 10, § 31 ZDPH – místo plnění u služby k nemovité věci 0:11:18§ 10f ZDPH – poskytnutí služby přepravy osob 0:12:18§ 10b ZDPH – místo plnění – kulturní akce 0:14:45§ 10c ZDPH – místo plnění – stravovací služby 0:15:36§ 10d ZDPH – místo plnění – nájem dopravního prostředku 0:16:51§ 10e – 10i ZDPH – služby poskytnuté osobám nepovinným k dani 0:24:20Příloha 1 nařízení Rady, § 10i ZDPH – definice elektronicky poskytovaných služeb 0:26:30§ 11 ZDPH – místo plnění – pořízení zboží 0:36:00§ 17, § 7 ZDPH – třístranný obchod 0:39:54§ 20 ZDPH – místo plnění při dovozu zboží 0:42:00§ 13 ZDPH – pravidla pro dodání zboží 0:51:00§ 13/7 ZDPH – co se nepovažuje za dodání zboží 0:55:40§ 14 ZDPH – poskytnutí služby – definice 1:03:19§ 15 ZDPH – poukazy 1:05:30§ 16 ZDPH – pořízení zboží z jiného členského státu – přepravy 1:10:20§ 16 ZDPH – přemístění zboží 1:11:40§ 18, § 100/3 ZDPH – přemístění zboží v režimu skladu uvnitř EU 1:26:00§ 20 ZDPH – dovoz zboží

4. část – Daňové doklady, základ daně, opravy

0:00:00 Dotaz: Nakoupený software z EU 0:02:30§ 22, § 25 ZDPH – uskutečnění plnění, vznik povinnosti přiznat daň – zboží 0:04:40§ 21, § 24/4, § 24a ZDPH – uskutečnění plnění, vznik povinnosti přiznat daň – služby 0:07:15§ 26 - § 35 ZDPH – daňové doklady 0:09:03§ 36, § 42 ZDPH – základ daně 0:24:00Příklad určení základu daně při dovozu zboží 0:27:03§ 42, § 74 ZDPH – opravy základu daně 0:35:00§ 43 ZDPH – oprava výše daně 0:39:00§ 46-§ 46g ZDPH – oprava v případě nedobytné pohledávky 0:42:00§ 47 ZDPH – sazby daně 0:50:00§ 51-§ 62 ZDPH – osvobozená plnění bez nároku na odpočet 0:56:46§ 56, § 48/3 ZDPH – dodání nemovité věci 1:19:04§ 56a ZDPH – nájem nemovité věci 1:29:56§ 57 ZDPH – výchova a vzdělávání – osvobození od daně

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :