Daňový specialista 2023 - 14. den = I.1 - Účetnictví – Operace s obchodním závodem, přeměny

TEST 2023
Ing. Pěva Čouková

Datum: 25.05.2023
Autoři
: Ing. Pěva Čouková 


8 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut)

Se záznamem tzv. "navěky".

1. část – Rekapitulace – vklady do obchodních společností

0:00:09Úvod, přehled témat pro operace s obchodním závodem a přeměny 0:05:00Test 0:11:30Přehled č. 13 Porovnání pokynu GFŘ D–59 a D–22, u ocenění nemovitostí je nezbytné použít pro ZDP cenu zjištěnou 0:16:20Daňové souvislosti majetku nabytého vkladem – str. 147 – přehled č. 34 0:17:41Přehled č. 33 – str. 145 – nabývací cena podílu 0:25:13§ 151/1997 – Reprodukční pořizovací cena 1:14:20Dotazy a komentáře – kmenové listy 1:21:54Dotaz – závěrečný test kurzu 1:25:00Dotaz – výhody a nevýhody s.r.o. versus a.s. při založení

2. část – Operace s obchodním závodem

0:00:09Operace s obchodní závodem – goodwill, oceňovací rozdíl, kniha Přehledy XI.9 (X.3 portál) 0:17:40Rekapitulace problematiky – koupě obchodního závodu, kniha Přehled XI.8, (X.1 portál) 0:19:10Účtování prodeje obchodního závodu 0:36:30ČUS 011 Operace s obchodním závodem str. 125 – Podnikatelé II 0:41:30Účtování nákupu obchodního závodu 0:46:45Účtování vkladu obchodního závodu 0:56:30Příklad Operace s obchodním závodem – 001 – Prodej obchodního závodu – prodávající, str. 128 – Podnikatelé II 1:09:50Příklad Operace s obchodním závodem – 002 – Prodej obchodního závodu – kupující, str. 134 – Podnikatelé II 1:16:31Příklad Korporace – 045 – Vlastní akcie v majetku, str. 116 –  Podnikatelé II 1:25:00Příklad Korporace – 027 – Snížení základního kapitálu – vlastní akcie, snížení nominální hodnoty, str. 80 – Podnikatelé II

3. část – Přeměny obchodních společností

0:00:09Příklad Třída 0 FIN – 021– Účtování o úbytku kmenových listů, str. 207 – Podnikatelé I 0:17:10Příklad Korporace – 026 – Snížení základního kapitálu snížením nominální hodnoty akcií vyplácené mateřské společnosti po dřívějším zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů, str. 78 – Podnikatelé II 0:29:02Přeměny – specifikace přeměn, Přehledy XI – Korporace, str. 260 – Přehledy 0:53:15Příklad Přeměny – 003 – Fúze sloučením kapitálově propojených společností bez přecenění, str. 169 – Podnikatelé II 0:57:36Příklad Přeměny – 006 – Fúze sloučením dvě sesterské společnosti bez přecenění, str. 176 – Podnikatelé II 1:03:55Příklad Přeměny – 013 – Rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, str. 192 – Podnikatelé II 1:10:00Příklad Korporace – 039 – Postup pro zúčtování použití zisku nebo úhrady ztráty, str. 102 – Podnikatelé II 1:13:35Příklad Korporace – 040 – Podíl na zisku z tuzemska, str. 104 – Podnikatelé II 1:16:37Příklad Korporace – 041 – Zúčtování nevyplacených a přiznaných podílů na zisku, str. 106 – Podnikatelé II 1:20:45Příklad Korporace – 044 – Následné nesplnění podmínek § 19 ZDP – vztah mateřská – dceřiná obchodní korporace – bruttace, str. 114 – Podnikatelé II

4. část – Interpretace

0:00:30Ukončovací test – informace 0:02:45Dotaz – přeměny, časová posloupnost, informace v Účto Academy 0:14:36Rekapitulace pomocí Interpretací NÚR 0:15:20Odložená daň , I–9 0:17:30Přechodné rozdíly při vkladech a přeměnách, I–2 0:22:00Rezerva na splatnou daň, I–3 0:26:04Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence, I–4 0:31:08Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku, I–5 0:34:24Komisionářské smlouvy, I–7, Příklad Třída 5–6 – 007 – Účtování – komisionářské smlouvy, str. 416 – Podnikatelé I 0:40:40Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku, I–8 aktualizovaná 2023 0:45:17Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele, I–10, přehledy VIII.10 (VII.15 portál) 0:51:35Příklad Třída 5–6–006 – Úrok z prodlení – sankce za pozdní platby daní, str. 414 – Podnikatelé I 0:58:16Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatelů NAHRAZENO I–30, I–11 0:59:00Faktoring I–12, Třída 5–6 – 009 a 010 – faktoring – předání pohledávek ke správě, Faktoring – postoupení pohledávek, str. 420, 421 – Podnikatelé II 1:04:10Interpretace k dotacím, I–14, I–28, I–27 1:12:45Ocenění nabyté cizoměnové pohledávky, I–23 1:17:50Dotaz – zmařená investice 1:20:10Následné získání dotace na dlouhodobý majetek, I–27 1:21:50Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů, I–20 ,Příklad Hmotný Třída 0 – 008 – Dlouhodobý hmotný majetek podmíněná investice, str. 67, Podnikatelé I

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :