Daňový specialista 2023 - 4. den = I.3 - Účetnictví - Absolutní účetní základ. Nezbytné a důležité zásady, pravidla do praxe, účetní rámec, hmotný a nehmotný majetek, vše provázáno na daň z příjmů právnických osob a DPH

TEST 2023
Ing. Pěva Čouková

Datum: 11.05.2023
Autoři
: Ing. Pěva Čouková 


8 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut)

Se záznamem tzv. "navěky".

1. část – Účetnictví – Úvod do problematiky, související legislativa

0:00:09Úvod, rekapitulace, e–book ÚČto 1 0:10:17Hodnocení závěrky – použití údajů z justice.cz 0:14:0010 bodů hodnocení závěrky 0:29:50Malé účetní jednotky – neauditované, pomůcky na portále 0:31:50 § 39, § 39a, § 39b Vyhl. 500/2002 – příloha v účetní závěrce 0:41:34Rozhodnutí o zisku a ztrátě 0:49:45Pokladna, banka 0:52:10§ 27 ZoÚ – Účetnictví – rozvaha 1:03:40 Odpisy, opravné položky – snížení ceny, inventarizace 1:13:35Rezervy 1:25:17Jmění

2. část – Účetnictví – Účetní zásady – 1.část

0:00:09Dotazy 0:25:06Akruální princip, veřejný sektor 0:33:33§ 58 Vyhl. 500/2002 – zákaz kompenzace 0:37:05Správnost, úplnost, průkaznost 0:37:42§ 19, § 25 – informace, události k rozvahovému dni, opatrnost, následné události 0:48:32§ 19 ZoÚ – členění majetku a závazků 0:51:41Významnost, podrozvaha, ČUS 0:59:17Analytické účty 1:01:26Struktura rozvahy 1:04:15Vyhl. 500/2002, část 2 – časové rozlišení 1:09:00Přehled 1 – odkazy na ZoÚ, Vyhl. 500, ČUS ve vazbě na účetnictví 1:11:00Rozvaha, majetek, zálohy 1:19:40Nehmotný majetek 1:22:45Hmotný majetek

3. část – Účetnictví – Účetní zásady – 2.část

0:00:09Dotazy 0:07:00§ 1b ZoÚ – typ účetní jednotky 0:22:35Přehledy – pomůcka kategorizace 0:24:50Vzor účetní závěrky – vyhodnocení 0:29:54Příklady na portále – ukázka práce 0:31:49Účetní zásady 0:38:23Ekonomická podstata transakcí 0:45:44Technické zhodnocení najatého majetku, finanční nájem 0:53:12I–36 interpretace – akruální princip 1:03:04§ 25 ZoÚ, Vyhl. 500 § 49 – oceňování, vlastní náklad 1:11:40Rozvaha – dotace, nezpochybnitelný nárok

4. část – Účetnictví – Hmotný majetek

0:00:09Hmotný majetek versus zásoby 0:06:20Podíly – ovládání, držba podílů, zápůjčky 0:09:40Účty 381, 383, 388, 389 0:14:29Chyby a omyly, změny v odhadech 0:17:48§ 24/2 ZDP – příklady majetek – hmotný 0:33:55§ 24/2 ZDP – nehmotný majetek 0:37:54Otevírání a uzavírání účetních knih 0:39:44ČUS 013 – dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – příklad tvorba softwaru 0:56:50Pěstitelské celky, zvířata, jiný majetek 1:03:41§ 25 ZoÚ – nabytí více složek majetku 1:13:00Oceňovací rozdíl 1:13:28§ 47 Vyhl. 500/2002 – pořizovací cena, technické zhodnocení, oprava 1:23:20Inventarizace

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :