Daňový specialista 2023 - 6. den = II.2 - Daň z nemovitých věcí

TEST 2023
Ing. Jana Procházková

Datum: 13.05.2023
Autoři
: Ing. Jana Procházková 


8 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut)

Se záznamem tzv. "navěky".

1. část – Úvod do problematiky, související legislativa

0:00:09Úvod do problematiky, právní rámec 0:07:33Umístění spisu, místní příslušnost 1.podání, Pokyn GFŘ D– 57 0:23:08Změna umístění spisu, pokyn GFŘ D – 37 0:26:04Koeficienty ovlivňující výši sazby daně 0:33:05§ 2 – § 6 ZDNV, § 12e ZDNV – předmět daně z pozemků 0:40:04Vymezení stavebního pozemku 0:48:30Vymezení zpevněné plochy pozemku 1:01:14Co je mimo předmět daně z pozemků, skutečný stav – stavby, les 1:04:54Dotaz – lesní pozemky, vyjmutí z předmětu daně, prokazování typu pozemku 1:13:26Další negativní vymezení předmětu daně z pozemků, rybníky, pozemky určené pro obranu České republiky, pozemky navázané na budovy bytových domů 1:18:58§ 3 ZDNV – poplatníci daně z pozemků 1:24:00§ 4 ZDNV – osvobození od daně z pozemků

2. část – Osvobození od daně z nemovitých věcí

0:00:09§ 4 ZDNV odst. 1/k – aplikace osvobození v praxi 0:09:40Eagri.cz – podklady pro osvobození, krajinné prvky, SZIF 0:22:40§ 4 ZDNV odst. 1/n – aplikace osvobození v praxi 0:26:26 § 4 ZDNV odst. 1/p – aplikace osvobození v praxi 0:29:06§ 4 ZDNV odst. 1/o, l – aplikace osvobození – komunikace 0:46:30§ 6 ZDNV – základ a sazba daně 0:53:43Příklady aplikace osvobození 1:04:50Dotaz – stavební pozemek 1:09:25§ 7 ZDNV – předmět daně ze staveb a jednotek 1:16:20Inženýrské stavby – podle ZDNV 1:19:56Příklady z praxe k rozhodnutí, zda jsou předmětem daně ze staveb

3. část – Základ daně, procesní zásady daně z nemovitých věcí

0:00:09Příklady z praxe k rozhodnutí, zda jsou předmětem daně ze staveb – samoobslužné myčky vozidel, rafinérie, lehká montovaná hala 0:10:27§ 8 ZDNV – poplatníci daně ze staveb a jednotek 0:13:35§ 9 ZDNV – osvobození od daně ze staveb 0:19:10Příklady pro aplikaci osvobození – rekonstrukce kulturní památky, trafostanice 0:25:00§ 10 ZDNV – základ daně u staveb a jednotek 0:35:40§ 11 ZDNV – základní sazba daně ze staveb a jednotek 0:46:57Příklad – daň ze zdanitelné jednotky, dědictví 0:51:10§ 11 ZDNV – zvýšení daně za další nadzemní podlaží 0:58:37 § 7/4 ZDNV – zdanění části zdanitelné stavby 1:01:13§ 11 ZDNV – speciální ustanovení – sazba daně stavby používané pro podnikání 1:06:50Sazba daně ze stavby pro rodinnou rekreaci užívané pro podnikání 1:10:34Předmět daně ze staveb a jednotek – příslušenství 1:19:07Procesní zásady daně z nemovitých věcí

4. část – Příklady výpočtu daně z nemovitých věcí

0:00:09Dotazy – danění garáží nad sebou 0:03:45§ 13 ZDNV – vyjimky ze lhůty pro podání daňového přiznání 0:17:30Určení lhůty pro podání daň. přiznání při přeměnách, str. 176 kniha Komentář k dani z nemovitých věcí (Účetní portál) 0:21:40Tiskopisy k dani z nemovitých věcí, elektronická komunikace 0:32:44Přiznání daně z nemovitosti – spoluvlastnický podíl 0:39:44Příklad zdanění – bio plynová stanice na pozemku obce 0:47:15Příklad zdanění – obchodní centrum 0:51:50Účty pro placení daně z nemovitosti, placení daně 0:57:50Příklad zdanění – apartmanové domy 1:01:20Příklad zdanění – čerpací stanice pohonných hmot 1:08:10Zdanění polo-odkrytého objektu zdanitelné stavby 1:11:33Zdanění zpevněné plochy pozemku – velmi malých výměr 1:13:30Příklad zdanění rodinného domu a pozemků 1:23:40Příklad zdanění areálu výrobní firmy

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se
 • Lenka13.5.2023 15:05

  Dobrý den, jak se bude danit následující garáž? Je asi řada 10 garáží vedle sebe, ale každá garáž má nad sebou ještě jednu další garáž s tím, že jsou otočené vrata na druhou stranu a každá má svoji příjezdovou cestu. (jedná se o garáže v kopci). Záleží na tom jestli mám tu spodní garáž nebo tu vrchní? Nebo si vypočítám garáž s 1 dalším podlažím a vydělím 2, když vlastním jen jednu z nich? Děkuji

 • Slávka13.5.2023 15:00

  Dobrý den, překvapila mě povinnost hlásit finančnímu úřadu např. změnu příjmení po svatbě. Měla jsem za to, že finanční úřady mají napojení na centrální registr obyvatel a tedy tyto změny by měly probíhat automaticky. Děkuji za odpověď.

 • Lenka13.5.2023 10:42

  Dobrý den, chápu dobře, že stavební pozemek na 1 pozemku může vzniknout tedy jen jednou? Původně jsme měli prázdnou zahradu, zde se postavil rodinný dům. Tehdy se tedy jednalo o stavební pozemek v rozmezí plochy RD a zbytek zahrada. Nyní je RD již zkolaudovaný, ale protože zahrada byla obrovská, manžel podnikatel si nyní staví na konci zahrady svoji dílnu pro podnikání. Nyní by ale nemělo jít již o stavební pozemek ale pořád bude jen v přiznání uvedena zahrada až do doby kolaudace? Pak bude uvedena v přiznání nová stavba a menší zahrada? Je moje úvaha správná? Děkuji

 • Petra Slavkovská12.5.2023 11:46

  Dotaz od pana Makaje:
  DS je vlastníkem lesních pozemků. Tyto lesní pozemky jsou v katastru nemovitých věcí zapsány jako lesní pozemky se způsobem využití les jiný než hospodářský.

  Při posuzování jejich zdanění daní z nemovitých věcí jsme vycházeli primárně z ust. §2 odst. 2 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDNV“), dle kterého jsou mimo předmět daně lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení.

  Vycházeli jsme tedy ze skutečnosti, že pokud je v katastru nemovitostí evidován u druhu pozemku lesní pozemek způsob využití „les jiný než hospodářský“, je prokazatelně tento pozemek mimo předmět daně z pozemků, neboť katastr nemovitostí zapíše do evidence tento způsob využití pouze na základě průkazné listiny předložené poplatníkem. Takto zapsané pozemky DS tedy neuváděl do daňového přiznání.

  Z předmětu daně byl v těchto případech vyloučen vždy pozemek jako celek, tzn. z předmětu daně DS nevyjímal pouze část lesního pozemku v rozsahu výměry lesů ochranných a lesů zvláštního určení, neboť tato možnost není v zákoně legislativně upravena. Pokud se tedy les ochranný nebo les zvláštního určení nachází na celé výměře, popř. části, je mimo předmět daně z pozemků vždy celý lesní pozemek a jako takový nebyl DS uváděn do daňového přiznání.

  K prokazování lesních pozemků mimo předmět daně DS přistupoval pouze v případě, pokud nebyl tento způsob využití (les ochranný či les zvláštního určení) v evidenci katastru nemovitostí zapsán.

  Náš dotaz zní, zda uvedený postup je správný, tj. zda není nutné dokládat u lesních pozemků zapsaných v evidenci katastru nemovitostí se způsobem využití les ochranný či les zvláštního určení, že stojí mimo předmět daně z pozemků?

  2) Dále bychom se rádi zeptali, jak postupovat v případech, kdy uvedené pozemky (lesní pozemky se zapsaným způsobem využití les ochranný či les zvláštního určení) zůstávají mimo předmět daně i v případě změny vlastníka a jakým způsobem by měl nový vlastník tuto skutečnost dokládat?

  Domníváme se, že i v tomto případě zůstávají takto zapsané a evidované pozemky v katastru nemovitostí mimo předmět daně a není třeba tuto skutečnost prokazovat.

  3) Poslední náš dotaz směřuje k případu, kdy jsou tyto pozemky takto evidovány (lesní pozemky se způsobem využití les ochranný či les zvláštního určení) historicky, tj. např. z let před rokem 1989 či krátce po tomto roce, kdy vzhledem k uplynulé době od tohoto zápisu již žádná z dotčených stran (DS, Krajský úřad, Katastrální úřad) nebudou mít vzhledem ke skartační době založeny důkazní prostředky o skutečnostech na základě nichž proběhl daný zápis do evidence katastru nemovitostí.

  Je možné i v těchto případech ponechat tyto pozemky mimo předmět daně z pozemků bez dalšího, tj. pouze na základě evidence v katastru nemovitostí?

  Pro úplnost dodáváme, že na všech takto evidovaných pozemcích se skutečně nachází les a nebylo požádáno o dočasné nebo trvalé odnětí, nebo omezení pozemku z kategorizace, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odnětí pozemků plnění funkcí lesa a jejich uvolnění pro jiné využití.

  Děkuji za odpověď.

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :