ČÚS-013-015 - Dlouhodobý hmotný majetek - podmíněná investice

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-013-015 - řešení 2015 (PDF, 138.8 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-013-015 - zadání 2015 (PDF, 63.6 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková , Ing. Ivana Pilařová , Ing. Radislav Tkáč 

20.2.2015 19:03

Ing. Pěva Čouková Ing. Ivana Pilařová
Předchozí verze: Dlouhodobý hmotný majetek - podmíněná investice, vyvolaná investice (interpretace I-20)

PLATÍ pro rok 2015

Zaúčtujete operace související s výstavbou hotelu.

 

Pořízení stavby

Částka v tis. Kč

MD

Dal

 1.

Výstavba hotelu a výstavba staveb souvisejících (ploty, prádelna, fitcentrum, zpevněné plochy…)

Možnosti evidence v účetnictví

a)Samostatná evidence jednotlivých staveb souvisejících s hotelem

b)Jednotlivé stavby jsou zařazeny v jedné evidenci spolu s hotelem – jsou považovány za příslušenství k hotelu podle § 510 NOZ

Doporučení: ploty a zpevněné plochy (popř. jiný majetek, který má být samostatně evidovaný s ohledem na to, že by měl být samostatně odpisovaný – z pohledu účta z důvodu jiné doby použitelnosti a z pohledu ZDP z pohledu Přílohy č. 1 a s ohledem na statistické klasifikace) doporučujeme evidovat a odpisovat vždy samostatně

30 000

042

X

 2.

Stavba nájezdu na silnici III. třídy (vlastnictví jiného)

- evidována samostatně

Stavba jako věc a

splňuje podmínky:

- PODMÍNĚNÉ INVESTICE podle interpretace  I-20 odst. 1

zatím nesplňuje podmínky (nebylo dosud předáno):

- VYVOLANÉ INVESTICE podle § 29 ZDP

1 000

 

X

3.

Zařazení hotelu včetně nájezdu k silnici III. třídy (podmíněná investice) do užívání

Vstupní cena ZDP             .................. Kč

 

Pořizovací cena účto        .................. Kč

 

 

 

4.

Odpis - Hotel s příslušenstvím včetně hodnoty podmíněné investice – nájezdu na silnici III. třídy

xx

551

081

I.

Varianta I

Prodej nájezdu na silnici III. třídy  Obci

za 300 tisíc. Kč

daňový výdaj - § 24 odst. 2, písm. t, bod 4 ve výši 300 tisíc Kč 

-      jedná se o prodej

-      není ve vstupní ceně hmotného majetku

účetně však není účtováno jako náklad

Vstupní cena ZDP             .................. Kč

 

Pořizovací cena účto        .................. Kč

300

315

 

II.

Varianta II

Bezúplatné předání

Zvýšení vstupní ceny o 1 000  tisíc Kč (ZDP) – podle § 29 odst. 1 ZDP

DPH z ceny obvyklé

Vstupní cena ZDP             .................. Kč

 

Pořizovací cena účto        .................. Kč

X

 

 

xx

X

 

 

021

X

 

 

343

 

Varianta I (I-20 bod 9)

- hlavní aktivum – výstavba hotelu a souvisejících staveb (ploty, prádelna, fitcentrum, zpevněné plochy, bazén,…)

- podmíněný investiční výdaj – nájezd na silnici III. třídy

- bezúplatný převod – evidence na jedné kartě majetku

 

Pořízení stavby

Částka v tis. Kč

MD

Dal

1.

Pořizovací náklady na hlavní aktivum – hotel a související stavby

Možnosti evidence v účetnictví

a)Samostatná evidence jednotlivých staveb souvisejících s hotelem

b)Jednotlivé stavby jsou zařazeny v jedné evidenci spolu s hotelem – jsou považovány za příslušenství k hotelu podle § 510 NOZ

30 000

042

32x

2.

Pořizovací náklady na podmíněný investiční výdaj - nájezd na silnici III. třídy 

- účtováno do ceny hlavního aktiva

Stavba jako věc a

splňuje podmínky:

- PODMÍNĚNÉ INVESTICE podle interpretace  I-20 odst. 1 ZDP

zatím nesplňuje podmínky (nebylo dosud předáno):

- VYVOLANÉ INVESTICE podle § 29

1 000

042

32x

3.

1. 6. 2013

Zařazení do užívání

(evidováno na jedné kartě majetku)

Vstupní cena ZDP             .................. Kč

Pořizovací cena účto        .................. Kč

 

021

042

4.

Odepisování

xx

551

081

5.

1. 3. 2014

Bezúplatný převod nájezdu na silnici III. třídy na obec

Vstupní cena ZDP             .................. Kč

Pořizovací cena účto        .................. Kč

X

 

 

xx

X

 

 

021

X

 

 

343

 

Varianta II (I-20 bod 7)

- hlavní aktivum – výstavba hotelu a souvisejících staveb (ploty, prádelna, fitcentrum, zpevněné plochy, bazén,…)

- podmíněný investiční výdaj – nájezd na silnici III. třídy

- zůstává v majetku účetní jednotky

- refundace (příspěvek) obce ve výši 300 tis. Kč

 

Pořízení stavby

Částka v tis. Kč

MD

Dal

1.

Pořizovací náklady na hlavní aktivum – hotel a související stavby

Možnosti evidence v účetnictví

a)Samostatná evidence jednotlivých staveb souvisejících s hotelem

b)Jednotlivé stavby jsou zařazeny v jedné evidenci spolu s hotelem – jsou považovány za příslušenství k hotelu podle § 510 NOZ

30 000

042

32x

2.

Pořizovací náklady na podmíněný investiční výdaj - nájezd na silnici III. třídy  - účtováno do ceny hlavního aktiva

Stavba jako věc a

splňuje podmínky:

- PODMÍNĚNÉ INVESTICE podle interpretace  I-20 odst. 1 ZDP

zatím nesplňuje podmínky (nebylo dosud předáno):

- VYVOLANÉ INVESTICE podle § 29

1 000

042

32x

3.

1. 6. 2013

Zařazení do užívání (evidováno na jedné kartě majetku)

Vstupní cena ZDP             .................. Kč

Pořizovací cena účto        .................. Kč

 

021

042

4.

Odepisování

xx

551

081

5.

1. 3. 2014

Příspěvek od obce na podmíněný investiční výdaj - nájezd na silnici III. třídy na obec

Vstupní cena ZDP             .................. Kč

Pořizovací cena účto        .................. Kč

300

315

(221)

 

6.

Odepisování

xx

551

081

 

Varianta III (I-20 bod 12)

- hlavní aktivum – výstavba hotelu a souvisejících staveb (ploty, prádelna, fitcentrum, zpevněné plochy, bazén,…)

- podmíněný investiční výdaj – nájezd na silnici III. třídy

- předčasné ukončení pořizování hlavního aktiva

 

Pořízení stavby

Částka v tis. Kč

MD

Dal

1.

Pořizovací náklady na hlavní aktivum – hotel a související stavby

Možnosti evidence v účetnictví

a)Samostatná evidence jednotlivých staveb souvisejících s hotelem

b)Jednotlivé stavby jsou zařazeny v jedné evidenci spolu s hotelem – jsou považovány za příslušenství k hotelu podle § 510 NOZ

30 000

042

32x

2.

Pořizovací náklady na podmíněný investiční výdaj - nájezd na silnici III. třídy 

- účtováno do ceny hlavního aktiva

Stavba jako věc a

splňuje podmínky:

- PODMÍNĚNÉ INVESTICE podle interpretace  I-20 odst. 1 ZDP

zatím nesplňuje podmínky (nebylo dosud předáno):

- VYVOLANÉ INVESTICE podle § 29

1 000

042

32x

3.

1. 6. 2013

Zmařená investice – vyřazení nákladů

31 000

551

(548)

042


Daňová uznatelnost?

Je to celých 20 let stejné, když prokážete, že zastavení souvisí s dosažením, zajištěním a udržením příjmů, tak to GFŘ uzná samozřejmě i s tou hodnotou vyvolané investice. Když se to nedokáže, tak je to celé nedaňové. V praxi to tak opravdu je. Hodně pomáhá ekonomický rozbor důvodů odstoupení od stavby. Celé to má oporu v § 24 odst. 1 – obecné podmínky uznatelnosti.

Komentovala Ivana Pilařová

Dle našeho názoru jde daňově účinný náklad dle § 24 odst. 1 ZDP, k tomu však vnímáme tyto výklady:

- MFČR – ke zmaření investice musí dojít z objektivních důvodů (objektivnost však nebyla nikdy přesně definována) ---- vyžadujme vždy raději rozhodnutí věcně příslušné osoby společnosti o tom, že investice byla zastavena a nikdy již nebude realizována a to z důvodu např. postavení vedlejšího hotelu konkurencí, kdy my bychom měli dle průzkumu minimální návštěvy a byli bychom ztrátoví, dále např. dodatečně zjištěné vadné geologické podmínky a další náklady by byly neúměrné, apod.

- Soudů – společnost musí odůvodnit, že investice reálně směřovala k reálnému podnikatelskému projektu, ale z podnikatelských důvodů byl projekt zrušen (předpoklad ztrátového provozu, …..)


Varianta IV (I-20 bod 11)

- hlavní aktivum – výstavba hotelu a souvisejících staveb (ploty, prádelna, fitcentrum, zpevněné plochy, bazén,…)

- podmíněný investiční výdaj – nájezd na silnici III. třídy

- nájezd rozestavěn, dále dokončí obec

- zaniká předčasně povinnost výstavby podmíněného investičního výdaje

 

Pořízení stavby

Částka v tis. Kč

MD

Dal

1.

Pořizovací náklady na hlavní aktivum – hotel a související stavby

Možnosti evidence v účetnictví

a)Samostatná evidence jednotlivých staveb souvisejících s hotelem

b)Jednotlivé stavby jsou zařazeny v jedné evidenci spolu s hotelem – jsou považovány za příslušenství k hotelu podle § 510 NOZ

30 000

042

32x

2.

Pořizovací náklady na podmíněný investiční výdaj - nájezd na silnici III. třídy 

- účtováno do ceny hlavního aktiva

NEDOKONČENO

500

042

32x

3.

1. 6. 2013

Zařazení do užívání

Vstupní cena ZDP             .................. Kč

Pořizovací cena účto        .................. Kč

 

021

042

4.

Zahájení odepisování

xx

551

081


Daňová uznatelnost?

Odepisujeme daňově včetně 500 tis Kč - nakonec tyto náklady na rozpracovanou investici byly na jiný subjekt převedeny, tak nám nepřijde, že by měla být jiná účetní pořizovací cena a jiná daňová vstupní cena. ZDP uvádí, že se hodnota hlavní investice zvyšuje o výdaje…. A nepíše se tam, že by se musela převést dokončená provozuschopná stavba. Výdaje dosud vynaložené jsme převedli – tak by to mělo být v pohodě v ceně hlavní investice.

Když ne, tak to do daňových nákladů nedostaneme nikdy? A to musí být přece nesmysl.  Komentovala Ivana Pilařová

Nikdy jsme v praxi neřešili tento konkrétní případ, ale veškeré vícenáklady na výstavbu se dle našeho názoru vždy zahrnuji do pořizovací ceny pro účetní i daňové účely, a to i když ten vícenáklad nebude věcně dokončen.


Varianta Va (I-20 bod 6)

- hlavní aktivum – výstavba hotelu a souvisejících staveb (ploty, prádelna, fitcentrum, zpevněné plochy, bazén,…)

- podmíněný investiční výdaj – nájezd na silnici III. třídy

- prodej podmíněné investice na obec za symbolickou cenu 30 tis. Kč

 

Pořízení stavby

Částka v tis. Kč

MD

Dal

1.

Pořizovací náklady na hlavní aktivum – hotel a související stavby

Možnosti evidence v účetnictví

a)Samostatná evidence jednotlivých staveb souvisejících s hotelem

b)Jednotlivé stavby jsou zařazeny v jedné evidenci spolu s hotelem – jsou považovány za příslušenství k hotelu podle § 510 NOZ

30 000

042

32x

2.

Pořizovací náklady na podmíněný investiční výdaj - nájezd na silnici III. třídy 

- účtováno do ceny hlavního aktiva

Stavba jako věc a

splňuje podmínky:

- PODMÍNĚNÉ INVESTICE podle interpretace  I-20 odst. 1 ZDP

zatím nesplňuje podmínky (nebylo dosud předáno):

- VYVOLANÉ INVESTICE podle § 29

1 000

042

32x

3.

1. 6. 2013

Zařazení do užívání (evidováno na jedné kartě majetku)

Vstupní cena ZDP             .................. Kč

Pořizovací cena účto        .................. Kč

31 000

021

042

4.

Odepisování

 

xx

551

081

5.

1. 3. 2014

Prodej nájezdu na silnici III. třídy – symbolická cena (refundace)

Vstupní cena ZDP             .................. Kč

Pořizovací cena účto        .................. Kč

30

315

021

6.

Odepisování

xx

551

081


Varianta Vb (I-20 bod 6)

- hlavní aktivum – výstavba hotelu a souvisejících staveb (ploty, prádelna, fitcentrum, zpevněné plochy, bazén,…)

- podmíněný investiční výdaj – nájezd na silnici III. třídy

- prodej podmíněné investice na obec za cenu 600 tis. Kč

 

Pořízení stavby

Částka v tis. Kč

MD

Dal

1.

Pořizovací náklady na hlavní aktivum – hotel a související stavby

Možnosti evidence v účetnictví

a)Samostatná evidence jednotlivých staveb souvisejících s hotelem

b)Jednotlivé stavby jsou zařazeny v jedné evidenci spolu s hotelem – jsou považovány za příslušenství k hotelu podle § 510 NOZ

30 000

042/1

32x

2.

Pořizovací náklady na podmíněný investiční výdaj - nájezd na silnici III. třídy 

Stavba jako věc a

splňuje podmínky:

- PODMÍNĚNÉ INVESTICE podle interpretace  I-20 odst. 1 ZDP

zatím nesplňuje podmínky (nebylo dosud předáno):

- VYVOLANÉ INVESTICE podle § 29

1 000

042/2

32x

3.

1. 6. 2013

Zařazení do užívání hlavního aktiva

Zařazení do užívání podmíněného investičního výdaje

(evidováno na samostatných kartách majetku)

Vstupní cena ZDP             .................. Kč

Pořizovací cena účto        .................. Kč

30 000

1 000

021/1

022/2

042/1

022/2

4.

Odepisování hlavního aktiva

Odepisování podmíněného investičního výdaje

xx

100

551

551

081/1

081/2

5.

chybně

1. 4. 2014

Prodej- nájezd na silnici III. třídy – náklad?

 

 

900

1 000

 

541

081/2

 

081/2

021/2

Prodej- nájezd na silnici III. třídy – výnos?

600

315

641

6.

správně

1. 4. 2014

Prodej za cenu 600 tis. Kč

Vstupní cena ZDP             .................. Kč

Pořizovací cena účto        .................. Kč

600

315

021

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :