PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-013-016 - Dlouhodobý hmotný majetek - právo stavby 2015

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-013-016 - řešení 2015 (PDF, 57.5 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-013-016 - zadání 2015 (PDF, 75.4 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

20.2.2015 19:12

Ing. Pěva Čouková

PLATÍ pro rok 2015

1) Právo stavby

Společnost A pořídila právo stavby na 80 let a zaplatila za něj 960 000 Kč bez DPH dne 30. 6. 2015 (zápis vlastnického práva na katastrálním úřadu), uplatnila odpočet DPH.

Počátek odepisování od následujícího měsíce podle účetní směrnice.

Účetní jednotka má záměr na pozemku stavět.

 

Účty:

?             právo stavby

?             stavba

 

Společnost A – stavba není zatím realizována

Účetní operace v roce 2015

Částka v Kč

MD

Dal

1.

Pořízení práva stavby

vykazování v položce rozvahy .......................

 

 

 

2.

DPH ..... %, plný nárok na odpočet

 

 

 

3.

Odpis za rok 2015

.....................................................

 

 

 

 

Daňová uznatelnost práva stavby ............................................................

 

Společnost A – stavba je realizována

Účetní operace v roce 2015

Částka v Kč

MD

Dal

1.

Pořízení práva stavby

vykazování v položce rozvahy .......................

 

 

 

2.

DPH ..... %, plný nárok na odpočet

 

 

 

3.

Odpis za rok 2015

.....................................................

 

 

 

4.

Pořízení stavby dodavatelským způsobem v hodnotě

4 800 000 Kč bez DPH

 

 

 

5.

DPH ......., plný nárok na odpočet

 

 

 

6.

Zařazení stavby v listopadu 2015

vykazování v položce rozvahy .......................

 

 

 

7.

Účetní odepisování je určeno na 100 let

............................................................

 

 

 

Daňová uznatelnost práva stavby ............................................................

Daňově je majetek – stavba zařazena podle § 31 ZDP – rovnoměrné  odepisování

CELKEM

Zdaňovací období

Daňový odpis

Daňová zůstatková cena

Účetní odpis

Účetní zůstatková cena

2015

67 200

(4 800 000*1,4 %)

4 732 800

4 000

4 796 000

2016

163 200

(4 800 000*3,4 %)

4 569 600

48 000

4 748 000

2017

163 200

(4 800 000*3,4 %)

4 406 400

48 000

4 700 000

 

ODDÍL 1

Právo stavby

PODODDÍL 1

Obecná ustanovení
§ 1240
(1) Pozemek může být zatížen věcným právem jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu. Nezáleží na tom, zda se jedná o stavbu již zřízenou či dosud nezřízenou.
(2) Právo stavby může být zřízeno tak, že se vztahuje i na pozemek, kterého sice není pro stavbu zapotřebí, ale slouží k jejímu lepšímu užívání.

 

Úprava práva stavby v účetnictví od roku 2015, lze použít i pro rok 2014

§ 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele

1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

1. 1. 2015 -

Dlouhodobý hmotný majetek

(1) Položka "B.II.1. Pozemky" obsahuje pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím (§ 9 odst. 5). Tato položka neobsahuje součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako majetek nebo jeho části v položkách "B.II.2. Stavby", "B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů" a "B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek" podle odstavce 6 písmene a).

(2) Položka "B.II.2. Stavby" obsahuje bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti

a) stavby 6) včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a další stavební díla podle zvláštních právních předpisů, 7)

b) právo stavby, pokud není záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu stavby, a proto není vykazováno jako součást ocenění stavby podle písmene a) nebo jako součást ocenění v rámci položky C.I.Zásoby

c) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť,

 

Dlouhodobý hmotný majetek

(1) Položka "B.II.1. Pozemky" obsahuje pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím (§ 9 odst. 5). Tato položka neobsahuje součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako majetek nebo jeho části v položkách "B.II.2. Stavby", "B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů" a "B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek" podle odstavce 6 písmene a).

(2) Položka "B.II.2. Stavby" obsahuje bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti

a) stavby 6) včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a další stavební díla podle zvláštních právních předpisů, 7)

b) právo stavby, pokud není zbožím (§ 9 odst. 5),

c) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť,

 

§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele

1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

1. 1. 2015 -

x

(3) V případě práva stavby není součástí jeho ocenění stavba vyhovující právu stavby. Je-li při nabytí práva stavby oceněného jednou částkou jeho součástí stavba vyhovující právu stavby zřízená jinou účetní jednotkou nebo osobou, rozdělení ocenění práva stavby na část odpovídající stavbě a právu stavby se provede při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení obou částí práva stavby.

§ 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele

4) Pokud je předpokládaná doba užívání stavby vyhovující právu stavby kratší než sjednaná doba, na kterou je právo stavby zřízeno, účetní jednotka v  odpisovém plánu zohlední případnou hodnotu práva stavby při vyřazení stavby. Pokud je sjednaná doba, na kterou je právo stavby zřízeno, kratší než předpokládaná doba užívání stavby vyhovující právu stavby, účetní jednotka v odpisovém plánu tuto skutečnost zohlední případnou hodnotou stavby při jejím vyřazení ve zbytkové hodnotě podle odstavce 3.

4) Stavby vyhovující právu stavby podle § 47 odst. 3 účtované na samostatných účtech se odpisují samostatně.

 


Čl. II
vyhlášky č. 293/2014 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Přechodná ustanovení

1. Ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období, které započalo dnem 1. ledna 2015 nebo později, není-li dále v bodu 2 stanoveno jinak.

2. Ustanovení § 747 a 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou účetní jednotky použít již v účetní závěrce sestavované od 1. ledna 2015 za účetní období započaté v roce 2014.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :