PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

DPH-§013-002 - Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • DPH-§13-002 - řešení 2015 (PDF, 274.3 kB)

Stáhni prázdný

  • DPH-§13-002 - zadání 2015 (PDF, 48.6 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková , Ing. Mgr. Olga Hochmannová 

21.2.2015 20:00

Ing. Pěva Čouková Ing. Mgr. Olga Hochmannová
Předchozí verze: Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností

PLATÍ pro rok 2015

Společnost Agro, s.r.o., plátce dokončila vlastní činností technické zhodnocení budovy.

Vypořádací koeficient za zdaňovací období za předcházející období tj. z roku 2013 je 0,6. Budova je částečně pronajímána plátcům, částečně neplátcům.

Z účetnictví:

Nepřímé náklady vztahující se k vlastní výrobě hmotného majetku a také k nedokončené výrobě jsou kalkulovány k základně mzdových nákladů (521) a činí 1,00 Kč na 1,00 Kč mzdových nákladů.


 

Technické zhodnocení budovy vlastní činností

Částka

MD

Dal

1.

Mzdové náklady zaměstnanců

na technickém zhodnocení budovy

100 000

521

331

2.

Sociální pojištění 25 % z mezd

25 000

524

336

3.

Zdravotní pojištění 9 % z mezd

9 000

524

336

4.

Poddodávky od externích dodavatelů

24 000

518(042)

321

DPH

5 040

343

343

5.

Materiál na stavbu vydaný ze skladu

100 000

501(042)

112

DPH u faktur na materiál

(21 000)

(343)

(321)

6.

Materiál nakoupený z pokladny a vydaný do spotřeby

4 000

501(042)

211

DPH odpočet

840

343

211

 

Celkové náklady

262 000

 

 

7.

Aktivace přímých nákladů

 

 

 

8.

Aktivace nepřímých nákladů

 

 

 

9.

Zařazení do užívání – únor

 

 

 

 

10.

Zdanitelné plnění podle § 13 odst. 4 písm. b) ZDPH, základ daně podle § 36 odst. 6 ZDPH

Vlastní náklady (21% z 362 000)

Řádek č. 1 = 76 020

 

 

 

11.

Nárok na částečný odpočet

76 020 x 0,6 = 45 612

Řádek č. 52 – koeficient % = 0,6, odpočet 45 612

 

 

 

12.

Úprava podle § 76 ZDPH

(vždy vyrovnávám - § 76 ZDPH není zmínka o odchylce o 10 procentních bodů na rozdíl od § 75)

po skončení kalendářního roku – poslední daňové přiznání

– koeficient  za rok 2014 = 0,8

 

 

 

 

 

Lhůta počíná běžet kalendářním rokem, kdy byl majetek zařazen do užívání.

 

Přiznání 7/2014

 

 

 

 

 

 

 

DPH §013-002

C. ODDÍL – daň z přidané hodnoty

I. Zdanitelná plnění

ř.

Základ daně

Daň na výstupu

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (např. § 13, § 14, § 18)

základní

1

362 000

76 020

snížená

2

 

 

Pořízení zboží z jiného členského státu
(§16; §17 odst.6 písm e); §19 odst. 3)

základní

3

Poznámky:

 

 

 

 

 

snížená

4

24 000

5 040

Přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě

základní

5

100 000

21 000

snížená

6

4 000

840

Dovoz zboží (§ 23 odst. 3 – 5)

základní

7

128 000

26 880

snížená

8

Plátce zaplatí

30 408

Pořízení nového dopravního prostředku (§ 19 odst. 4)

9

Ztráta

-3 528

Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo příjemce služeb

základní

10

 

?

snížená

11

Podle § 13/4/b ZDPH je nutno považovat za dodání zboží u

 

 

Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň plátce při jejich přijetí (§ 108)

základní

12

vytvoření dlouhodobého majetku vlastní činností (§ 4/4/e ZDPH)

 

 

snížená

13

 

 

II. Ostatní plnění a plnění s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně

Hodnota

Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64)

20

 

Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d

21

 

Vývoz zboží (§ 66)

22

 

Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (19 odst. 4)

23

 

Zasílání zboží do jiného členského státu (§ 18)

24

 

Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb

25

 

Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 92) 

26

 

III. Doplňující údaje

Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu (§ 17) prostřední osobou

Pořízení zboží

30

 

Dodání zboží

31

 

Dovoz zboží osvobozený podle § 71 g

32

 

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 44)

Věřitel

33

 

Dlužník

34

 

IV. Nárok na odpočet daně

Základ daně

V plné výši

Krácený odpočet

Z přijatých zdanitelných plnění od plátců

základní

40

362 000

 

76 020

snížená

41

 

 

 

Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad

42

 

 

 

Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13

základní

43

 

 

 

snížená

44

 

 

 

Korekce odpočtů daně podle § 75 odst. 4, § 77 a § 79

45

 

 

 

Odpočet daně celkem (40 + 41 + 42+ 43 + 44 + 45)

46

 

 

76 020

Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 3 písm. d) a e)

47

362 000

 

76 020

V. Krácení nároku na odpočet daně

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

50

 

 

Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu (§ 76 odst. 4)

51

S nárokem na odpočet

Bez nároku na odpočet

 

 

Část odpočtu v krácené výši

52

Koeficient (%)

0,60

Odpočet

45 612

Vypořádání odpočtu daně ( § 76 odst. 7 až 10 )

53

Vypořádací koeficient (%)

 

Změna odpočtu

 

VI. Výpočet daňové povinnosti

Úprava odpočtu daně (§ 78 až § 78c) + úprava odpočtu podle §78 a vyrovnání podle § 79 zákona platného do konce roku 2010

60

 

Vrácení daně (§ 84)

61

 

Daň na výstupu (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 +13 – 61) + daň podle § 108 odst. 1 písm. k)

62

76 020

Odpočet daně ( 46 V plné výši + 52 Odpočet + 53 Změna odpočtu + 60 )

63

45 612

Vlastní daňová povinnost (62 – 63)

64

30 408

Nadměrný odpočet (63 – 62)

65

0

Rozdíl oproti poslední známé dani při podání dodatečného daňového přiznání (62 – 63)

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :