PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-013-003 - Dlouhodobý nehmotný majetek - pořízení programu

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-013-003 - řešení 2015 (PDF, 50.5 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-013-003 - zadání 2015 (PDF, 61.3 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

1.1.1970 01:00

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Pořízení programového vybavení

PLATÍ pro rok 2015

Zaúčtujete:

 

  • Nepřímé náklady vztahující se k vlastní výrobě hmotného, nehmotného majetku a také k nedokončené výrobě jsou kalkulovány k základně mzdových nákladů (521) a činí 1,00 Kč na 1,00 Kč mzdových nákladů.
  • Hranici pro dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka určila pro veškerý majetek pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč.
  • Nehmotný majetek se účetně odepisuje 36 měsíců, začátek odepisování – měsíc následující po zařazení majetku.

 

1. varianta

Nehmotný majetek bude sloužit pro vlastní potřebu účetní jednotky, a to od následujícího účetního období např. evidence odpracované doby, docházky

 

Pořízení programu pro vlastní potřebu

Částka

v Kč

MD

Dal

1.

Mzdové náklady zaměstnanců na vlastní výrobě nehmotného majetku

50 000

 

 

2.

Sociální pojištění … % z mezd

 

 

 

3.

Zdravotní pojištění … % z mezd

 

 

 

4.

Poddodávky od externích dodavatelů

24 000

 

 

5.

Materiál vydaný ze skladu

5 000

 

 

6.

Materiál nakoupený z pokladny a vydaný do spotřeby

4 000

 

 

 

Celkové náklady

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

2. varianta

Vytvoření za účelem obchodování např. evidence odpracované doby, docházky.

 

Pořízení programu za účelem obchodování

Částka

v Kč

MD

Dal

1.

Mzdové náklady zaměstnanců na vlastní výrobě nehmotného majetku

50 000

 

 

2.

Sociální pojištění …% z mezd

 

 

 

3.

Zdravotní pojištění … % z mezd

 

 

 

4.

Poddodávky od externích dodavatelů

24 000

 

 

5.

Materiál vydaný ze skladu

5 000

 

 

6.

Materiál nakoupený z pokladny a vydaný do spotřeby

4 000

 

 

 

Celkové náklady

 

 

 

7.

.

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

Zařazení do užívání – únor

 

 

 

10.

Měsíční odpis od …….

propočet ………………

Odpis bude v daném roce opakován … krát

 

 

 

11.

První prodej - převod licenčních práv k programu za dohodnutou kupní cenu

20 000 Kč bez DPH, vypočtěte i DPH

 

 

 

 

 

 

 

3. varianta

Vytvořeno za účelem zisku – zpracováno podle konkrétních požadavků objednavatele „zcela na míru“ např. evidence odpracované doby, docházky

 

Pořízení programu podle individuálních požadavků

Částka

v Kč

MD

Dal

1.

Mzdové náklady zaměstnanců na vlastní výrobě nehmotného majetku

50 000

 

 

2.

Sociální pojištění … % z mezd

 

 

 

3.

Zdravotní pojištění … % z mezd

 

 

 

4.

Poddodávky od externích dodavatelů

24 000

 

 

5.

Materiál vydaný ze skladu

5 000

 

 

6.

Materiál nakoupený z pokladny a vydaný do spotřeby

4 000

 

 

 

Celkové náklady

 

 

 

7.

Účtování nedokončené výroby včetně případných nepřímých nákladů

 

 

 

8.

Převod licenčních práv k vytvořenému software v hodnotě 200 000 Kč bez DPH, společnost je plátcem DPH, vypočtěte i DPH

 

 

 

 

 

 

 

9.

Odúčtování nedokončené výroby

 

 

 

 

§ 49 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Přesun z ĆÚS 015 bod 3.4.  – od  1. 1. 2008

(5) Vlastními náklady se rozumí buď skutečná výše nákladů nebo výše nákladů podle způsobu kalkulace výroby stanoveného účetní jednotkou. Výrobou se rozumí i jiná činnost, při které nevznikají hmotné produkty. Odchylně mohou účetní jednotky oceňovat zásoby vlastní výroby, jimiž jsou nedokončená výroba, polotovary a výrobky

 

a) ve výrobě s krátkodobým nepřetržitým cyklem nedokončenou výrobu pouze přímými materiálovými náklady a výrobky nebo polotovary přímými materiálovými a mzdovými náklady,

b) v hromadné a velkosériové výrobě pouze přímými náklady, jimiž jsou náklady na přímý materiál, polotovary, přímé mzdy a ostatní přímé náklady,

c) v malosériové a kusové nebo zakázkové výrobě a ve výrobě s dlouhodobým cyklem přímými náklady, výrobní režií a v případě, že výrobní cyklus přesahuje dvanáct měsíců výjimečně i správní režií.

 

Přesun úpravy znamená změnu, a to vzhledem k postavení ČÚS. Zatímco Vyhláška je platnou právní normou, ČÚS toto postavení nemají. Toto plyne například z rozhodnutí FŘ, které řešilo jinou povinnost uloženou standardy.

 

Citace z rozhodnutí FŘ:

Finanční úřad v ……… dovodil ze svých zjištění při daňové kontrole daně z příjmů fyzických osob provedené u daňového subjektu ………, že účetnictví účetní jednotky není v účetním období 2005 vedeno správně ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 zákona o účetnictví.

Dle § 8 odst. 2 zákona o účetnictví lze účetnictví hodnotit jako nesprávné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že odporuje zákonu o účetnictví a ostatním právním předpisům nebo obchází jejich účel. Ze spisového materiálu je zřejmé, že závěr finančního úřadu je neopodstatněný, když nesprávnost vedení účetnictví spatřuje v tom, že účetní jednotka neúčtovala dle Českých účetních standardů (dále jen "standardy"), přičemž standardy považuje za zákonný předpis ve smyslu ustanovení § 4 odst. 8 zákona o účetnictví, který jsou účetní jednotky při vedení účetnictví povinny dodržovat.

Standardy vydává ministerstvo za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami, a dle ustanovení § 36 odst. 2 zákona o účetnictví používání standardů se sice považuje za plnění ustanovení o účetních metodách podle zákona o účetnictví, ale není předpisem, jehož nedodržení by mělo za následek nesprávnost účetnictví, když nevylučuje použití jiných metod, např. Mezinárodní účetní standardy. 

 

Jak zaokrouhlujeme odpisy?

 

 

Je stanoveno v předpisech?

 

 

30/23.02.05 - Problematika nákladů na vývoj software

Předkládá: Ing. Petr Mikulica, daňový poradce, č. osvědčení 1240

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :