PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-008-006 - Dluhové CP držené do splatnosti

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-008-006 - řešení 2015 (PDF, 45.2 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-008-006 - zadání 2015 (PDF, 52.3 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

20.2.2015 10:28

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Dluhové CP držené do splatnosti

PLATÍ pro rok 2015

Účetní jednotka – fyzická osoba zakoupila 1. 1. 2013 diskontovaný dluhopis. Cena pořízení dluhopisu činila 2 000 Kč, vedlejší pořizovací výdaje (poplatek na burze) 200 Kč, nominální hodnota dluhopisu je 2 900 Kč. Dluhopis byl emitován 1. 1. 2013 se splatností k 31. 12. 2015

 

Brutto

Kč včetně úroku

Úrok

Efektivní úroková míra

Přírůstek 065

2013

2 200

212

0,096465

2 412

212

2014

2 412

233

0,096465

2 645

233

2015

2 645

255

0,096465

2 900

255

Celkem

 

700

 

 

700

 

Netto

Kč včetně úroku

Úrok

Efektivní

Přírůstek 065

úroková míra

2013

2 200

174

0,079172

2 374

174

2014

2 374

188

0,079172

2 562

188

2015

2 562

203

0,079172

2 765

203

Celkem

 

565

 

 

565

 

 

Varianta A –fyzická osoba - účetnictví

Operace

částka

MD

Dal

Úč. hodnota na konci úč. období

 1.

Nákup dluhopisu, uhrazeno z BÚ

 

 

 

 

2.

Poplatek na burze, uhrazeno z BÚ

 

 

 

 

3.

Zařazení dluhopisu do dlouhodobého majetku

 

 

 

 

4.

Úrok příslušný k 31. 12. 2013

Netto 174

 

 

 

 

5.

Úrok příslušný k 31. 12. 2014

Netto 188

 

 

 

 

6.

Úrok příslušný k 31. 12. 2015

Netto 203

 

 

 

 

7.

Předložení dluhopisu k proplacení

135=900*0,15 daň

 

 

 

 

8.

Úhrada dluhopisu na BÚ

 

 

 

 

 

Varianta B - právnické osoby.

Operace

částka

MD

Dal

Úč. hodnota na konci úč. období

 1.

Nákup dluhopisu, uhrazeno z BÚ

 

 

 

 

2.

Poplatek na burze, uhrazeno z BÚ

 

 

 

 

3.

Zařazení dluhopisu do dlouhodobého majetku

 

 

 

 

4.

Úrok příslušný k 31. 12. 2013

Brutto 212

 

 

 

 

5.

Úrok příslušný k 31. 12. 2014

Brutto 233

 

 

 

 

6.

Úrok příslušný k 31. 12. 2015

Brutto 255

 

 

 

 

7.

Předložení dluhopisu k proplacení

 

 

 

 

8.

Srážková daň z úroků

 

 

 

 

 

9.

Úhrada dluhopisu na BÚ

 

 

 

 

 

 

ČÚS 019

4. Postup účtování                             

4.1. Účtová třída 6 - Výnosy

4.1.2. V případě úrokových výnosů (příjmů), které se podle zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň z příjmů vyúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací. V ostatních případech se úrokový výnos (příjem) účtuje v netto částce; pokud se uvedený úrokový výnos (příjem) účtuje v brutto částce, je nutno vyúčtovat částku srážkové daně odpovídající vyúčtovanému úrokovému výnosu na příslušný účet účtové skupiny 59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů. Dividendy, podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění, plynou-li ze zahraničí, se účtují v brutto částce, a plynou-li z tuzemska, se účtují v netto částce.                                                                                                                                                                       

 

ČÚS 008

2.4. Úrokový výnos

2.4.1. U dluhových cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu na vrub analytického účtu k příslušnému účtu cenných papírů a ve prospěch příslušného účtu v účtové skupině 66 - Finanční výnosy:

a) u dluhových cenných papírů s úrokovou sazbou je úrokovým výnosem výnos stanovený touto sazbou,

b) u diskontovaných dluhových cenných papírů je úrokovým výnosem rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a pořizovací cenou,

c) pokud účetní jednotka u diskontovaných dluhových cenných papírů podle stávajícího programového      vybavení účtovala ve věcné a časové souvislosti o rozdílu mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho     nižším emisním kursem, je možno takto postupovat až do vyřazení těchto cenných papírů.

2.4.2. U kupónových dluhových cenných papírů držených do splatnosti se rozdíl mezi pořizovací cenou bez kupónu a jmenovitou hodnotou zaúčtuje ve věcné a časové souvislosti podle své povahy buď na vrub příslušného účtu účtové skupiny 56 - Finanční náklady nebo ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 66 - Finanční výnosy souvztažně s příslušným účtem finančního majetku. Další účetní operací je zaúčtování úrokového výnosu. U diskontovaných cenných papírů držených do splatnosti se ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 66 - Finanční výnosy účtuje ve věcné a časové souvislosti rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou.

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :