Dočasná pracovní neschopnost a změna sazby sociálního pojištění od 1. 7. 2019

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

  • Dočasná pracovní neschopnost a změna sazby sociálního pojištění od 1. 7. 2019 (PDF, 570.5 kB)

Autor Ing. Růžena Klímová 

23.5.2019 09:15

Ing. Růžena Klímová
Zákonem č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákoník práce, se s účinností od 1. 7. 2019 ruší tzv. karenční doba. Znamená to, že náhrada mzdy, platu a odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr náleží i za první tři pracovní dny v rámci prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti.
Nepřehlédněte, že v souvislosti se zrušením karenční doby se od 1. 7. 2019 snižuje sazba pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele a činí 24,8 % z vyměřovacího základu.
Více se dozvíte v článku paní Renky Klímové. Článek obsahuje praktické příklady k procvičení.

Petra

PLATNÉ od 01.07.2019

Obsah:

1. Dočasná pracovní neschopnost

1.1 Úvod

1.2 Kdy vzniká zaměstnanci nárok na náhradu mzdy při DPN?

1.3 Počátek DPN a jeho správné určení

1.4 Souběh nároků na výplatu dávek

1.5 Nárok na výplatu náhrady mzdy při DPN nevznikne v době

1.6 Výše náhrady a její stanovení


Příklad č. 1– DPN na přelomu čtvrtletí

Zaměstnanec pracuje v rámci 40hodinové týdenní pracovní doby, která je rozvržena rovnoměrně do pěti pracovních dnů. DPN vznikne dne 25. 9. 2019 a bude trvat do 17. 10. 2019.

...


1.7 Redukce průměrného hodinového výdělku pro rok 2019


Příklad č. 2

Zaměstnankyně vstoupila do zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění dne 1. 7. 2019. Po odpracování části své směny odešla k lékaři, který vystavil DPN s počátkem od 1. 7. 2019. 

...Příklad č. 3

Zaměstnanec pracuje v rovnoměrně rozvržené pracovní době od pondělí do pátku se směnami v délce 8 hodin. Na dobu od 1. 7. do 4. 7. 2019 má  plánovanou dovolenou. Dne 1. 7. večer si přivodí úraz a lékař vystaví DPN dne 3. 7. 2019 zpětně od 1. 7. 2019. 

...


1.8 Stanovení počátku DPN u směnného a nepřetržitého provozu a zrušení karenční doby zákonem č. 32/2019 Sb.


Příklad č. 4

Zaměstnanec odpracuje noční směnu, která začíná dne 29. 6. 2019 v 18.00 hodin a končí dne 30. 6. 2019 v 6.00 hodin ráno. Po skončení směny jde k lékaři, který vystaví DPN od 30. 6. 2019.

Situace I.

Podle harmonogramu směn má plánovanou další směnu týž den, tj. 30. 6. 2019 v 18.00 hodin.

...

Situace II.

Další směnu má nastoupit až následující den, tj. 1. 7. 2019 v 6.00 hodin.

...Příklad č. 5

Zaměstnanec pracuje v nepřetržitém provozu a má plánované noční směny takto:

dne 30. 6. 2019 od 22 hodin do 6 hodin dne 1. 7. 2019

dne 1. 7. 2019 od 22 hodin do 6 hodin dne 2. 7. 2019.

Odpracuje noční směnu z 30. 6. 2019 na 1. 7. 2019 a jde k lékaři, který vystaví DPN od 1. 7. 2019. 

...


1.9 Náhrada mzdy nad zákonnou výši

1.10 Náhrada odměny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

1.11 Ukončení pracovní neschopnosti u směnných a nepřetržitých provozů

Při ukončení pracovní neschopnosti, která trvá maximálně 14 kalendářních dnů, mohou nastat u směnného a nepřetržitého provozu tyto případy:


Příklad č. 6

Zaměstnanec je uznán DPN od 10. 8. 2019 do 23. 8. 2019 (14 kalendářních dnů). Na 23. 8. 2019 má plánovanou pouze noční směnu, která začíná v 18.00 hodin. Do práce nastoupí již na tuto noční směnu.

...Příklad č. 7

Zaměstnanec je uznán DPN od 10. 8. 2019 do 23. 8. 2019 (14 kalendářních dnů). Na 22. 8. 2019 má plánovanou noční směnu, která začíná v 18.00 hodin a končí 23. 8. 2019 v 6.00 hodin ráno. Další směna začíná 23. 8. 2019 v 18.00 hodin. Zaměstnanec nastoupí do práce 23. 8. 2019 v 18.00 hodin.

...


Při ukončení pracovní neschopnosti, která trvá více než 14 kalendářních dnů, mohou nastat u směnného a nepřetržitého provozu tyto případy:


Příklad č. 8

Zaměstnanec je uznán DPN od 10. 9. 2019 do 24. 9. 2019 (15 kalendářních dnů). Na 24. 9. 2019 má plánovanou pouze noční směnu, která začíná ve 22.00 hodin. Zaměstnanec nastoupí do práce na  tuto noční směnu dne 24. 9. 2019.

...Příklad č. 9

Zaměstnanec je uznán DPN od 10. 9. 2019 do 24. 9. 2019 (15 kalendářních dnů). Na 23. 9. 2019 má plánovanou noční směnu od 22.00 hodin, která končí dne 24. 9. 2019 v 6.00 hodin ráno. Do práce nastoupí až na další noční směnu dne 24. 9. 2019, která začíná ve 22.00 hodin.

...


1.12 Pracovní volno bez náhrady příjmu


Příklad č. 10

Zaměstnanec požádal o pracovní volno bez náhrady příjmu v době od 1. 5. 2019 do 31. 7. 2019 a v době od 25. 5. 2019 do 25. 6. 2019 je uznán dočasně práce neschopným.

...Příklad č. 11

Zaměstnanec požádal o pracovní volno bez náhrady příjmu v době od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019 a DPN vznikne dne 1. 8. 2019.

...


Příklad č. 12

Zaměstnanec má směny po osmi hodinách a požádal o pracovní volno bez náhrady příjmu v době od 3. 6. do 28. 6. 2019. 
V době od 24. 6. 2019 do 26. 7. 2019 je uznán dočasně práce neschopným.

...


2. Změny v pojistném na sociální zabezpečení od 1. 7. 2019

...


Příklad č. 13

Společnost Alfa, s. r. o., zaměstnala od 1. 6. 2019 na pracovní poměr programátora s měsíční základní mzdou 43 000 Kč. Uvedená osoba učinila Prohlášení a uplatňuje základní slevu a daňové zvýhodnění na dvě nezletilé děti. Současně zaměstnanec doložil, že manželka u svého zaměstnavatele daňové zvýhodnění na děti neuplatňuje. Zaměstnanec do práce chodil celý měsíc červen i červenec. Zaměstnavatel  má vnitřním předpisem stanoveno, že v případě, připadne-li svátek na obvyklý pracovní den zaměstnance, měsíční mzda se z tohoto důvodu nekrátí.

...

Odvody za zaměstnavatele ...

Snížení sazby pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele ovlivní i  daňový základ pro výpočet  zálohy daně a srážkové daně...

Záloha na daň z příjmů...

Čistá mzda...

Odvody institucím...

Srážková daň z příjmu...

Daňový nerezident z Ukrajiny pobírá odměnu za výkon funkce člena orgánu právnické osoby ve výši 68 000 Kč...

Odvody za zaměstnavatele...

Čistá mzda...

Odvody institucím...

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace