Dohody o srážkách ze mzdy v roce 2014, aneb drama se nekoná

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

  • Dohody o srážkách ze mzdy v roce 2014, aneb drama se nekoná (PDF, 110.8 kB)

Autor Ing. Růžena Klímová

25.6.2014 09:39

Ing. Růžena Klímová
Podívejte se společně s námi na doplnění článku týkajícího se dohod o srážkách ze mzdy v roce 2014 od paní Ing. Růženy Klímové. Autorka článku vycházela se stanovisek Asociace kolektivního vyjednávání.
Dozvíte se, jaká je nová právní úprava dohod o srážkách ze mzdy, jak postupovat v případě srážek na základě dohod uzavřených do konce roku 2013 a jak řešit souběh dohody o srážce ze mzdy s exekucemi.
Na příkladech si ukážeme jak postupovat, když je první v pořadí exekuce a druhá v pořadí dohoda a obráceně.

PLATÍ pro rok 2014

Dohody o srážkách ze mzdy v roce 2014, aneb drama se nekoná

 

Úvod

 

Dosavadní úpravu dohod o srážkách ze mzdy změnil od roku 2014  nový občanský zákoník (dále také „NOZ“), ovšem jen velmi málo, jak se čtenář dozví z následujícího textu.  Nutno uvést, že autorka článku vycházela ze stanoviska Asociace kolektivního vyjednávání k danému problému, které je zveřejněno na webových stránkách AKV.

 

Dluh je možné zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu nebo z náhrady mzdy ve výši nepřesahující jejich polovinu. Nejde-li o srážky k uspokojení práva zaměstnavatele, je třeba k uzavření dohody předchozího souhlasu zaměstnavatele.

 

         U nových zaměstnanců je možné uzavřít dohodu o srážce ze mzdy na výživné, pokud dá zaměstnavatel předem souhlas s jejím prováděním. Proti plátci mzdy nebo platu nabývá věřitel práva na výplatu srážek okamžikem, kdy byla plátci dohoda předložena.

 

Jedná-li se o dohodu o srážce ze mzdy ve prospěch zaměstnavatele, získává srážka pořadí dnem, kdy byla dohoda uzavřena.

 

         Srážky odborových příspěvků se nadále provádějí na základě dohody odborové organizace se zaměstnavatelem a pořadí takové srážky je dáno okamžikem, kdy zaměstnanec vysloví souhlas s prováděním takové srážky.

 

         Nová právní úprava dohod o srážkách ze mzdy a jiných příjmů  je uvedena v §§ 2045 až 2047 NOZ a uvedená ustanovení se použijí i pro jiné příjmy, s nimiž se při výkonu rozhodnutí nakládá jako se mzdou nebo platem.  Zákon dále uvádí, že je možné srážet z odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem obdobný závazek, jako je pracovní nebo služební poměr. Proto je nově možné srážky na základě dohody provádět i z odměny z dohody o provedení práce.

 

Komplikace dohod o srážkách ze mzdy

           

         Díky přechodným ustanovením článku LXXX zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění zákoník práce (dále také „ZP“), je umožněno po dobu platnosti dříve uzavřených dohod na ně srážet. Znamená to, že jejich pořadí zůstává nezměněné a srážky se budou provádět podle předpisů platných do 31. 12. 2013. Tato dvojkolejnost bude přinášet značné komplikace, neboť srážky ze mzdy prováděné na základě dohody podle § 551 zákona č. 40/1964 Sb. nelze provádět z příjmu plynoucího z dohody o provedení práce, zatímco u srážky ze mzdy prováděné na základě dohody o srážce ze mzdy uzavřené až v roce 2014 to možné bude. 

 

         Další problém bude vznikat v případě srážek na základě dohod uzavřených do 31. 12. 2013, jejichž provádění se nadále bude řídit dřívější právní úpravou, zatímco srážky na základě dohody uzavřené po 31. 12. 2013 se řídí novou úpravou v zákoníku práce a příslušnými ustanoveními NOZ.

 

         V minulosti bylo možné provádět srážky na základě dohody ve prospěch třetí strany a též srážky odborových příspěvků nad rámec občanského soudního řádu (dále také „OSŘ“). V praxi to znamenalo, že dlužník, z jehož mzdy byly prováděny exekuční srážky,  mohl plátce písemně požádat, aby například srážku odborových příspěvků srážel na rámec OSŘ, tedy z nezabavitelné částky nebo ze třetí třetiny, případně i ze druhé třetiny. Obdobně bylo možné vyhovět žádosti zaměstnanci, který měl mzdu postiženou výkonem rozhodnutí, aby jeho příspěvek na penzijní pojištění mu zaměstnavatel srážel nad rámec OSŘ.

 

Zmíněná možnost (srážet nad rámec OSŘ) je zcela vyloučena u zaměstnanců, kteří vstoupili do zaměstnání v r. 2014. Tato absence bude vyvolávat řadu komplikací v případě, kdy zaměstnavatel přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění, pokud si oni sami přispívají a dotyční zaměstnanci mají mzdu obstavenou exekucí.  V takovém případě musí příspěvek hradit sám zaměstnanec a zaměstnavateli poté dokládat výši uhrazeného příspěvku, aby byla splněna povinnost, která je předpokladem pro poskytování příspěvku zaměstnavatelem.  Rozumnější variantou je však změna podmínek pro poskytování příspěvku zaměstnavatelem.

 

Postup při provádění srážky na základě dohody

...

Dohoda a souběh s exekucemi

...

Závěr

...

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace