Dovolená po novele zákoníku práce teoreticky a v praktických příkladech (včetně porovnání s aktuální právní úpravou)

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Dovolená po novele zákoníku práce teoreticky a v praktických příkladech (PDF, 163.9 kB)

Autor Ing. Olga Krchovová 

21.9.2020 20:52

Ing. Olga Krchovová
Dovolená a její výpočet po novele zákoníku práce hýbe v těchto dnech světem mzdových účetních. Propočet je nově na hodiny, ne na dny, a vše je jinak. Úprava je určitě spravedlivější, nicméně je v ní řada nejasností a je třeba vše se nově naučit. Využijte možnosti si propočítat příklady a nabýt jistoty, že postupujete správně.
P.

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR

PLATNÉ od 01.01.2021

1. Dovolená 2020 a dovolená 2021 – porovnání

Podle současné právní úpravy náleží zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru a splní podmínky upravené v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen „zákoník práce“), právo na dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část, dovolenou za odpracované dny a dodatkovou dovolenou.

Po novele zákoníku práce (s účinností od roku 2021) vznikne témuž zaměstnanci právo na dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část a právo na dodatkovou dovolenou.

Výměra dovolené se nemění, stále činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce, zaměstnavatel, který neodměňuje zaměstnance platem, může výměru dovolené upravit ve prospěch zaměstnance. 

U zaměstnanců odměňovaných platem (§ 109 odst. 3 zákoníku práce) činí výměra 5 týdnů v kalendářním roce a není možné její navýšení. U pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol činí výměra dovolené 8 týdnů v kalendářním roce a též se nenavyšuje.

Čerpá-li v roce 2020 dovolenou zaměstnanec s pracovní dobou nerovnoměrně rozvrženou na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku, přísluší mu tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru.

V případě čerpání dovolené se za den čerpání dovolené do konce roku 2020 považuje jakkoliv dlouhá směna. Dovolená je čerpána ve dnech, náhrada mzdy náleží zaměstnanci za neodpracované hodiny.

Po novele zákoníku práce, s účinností od 1. ledna 2021, bude dovolená čerpána v hodinách, nikoliv však v rozsahu kratším, než činí délka směny.

Výjimečně bude moci zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem určit čerpání dovolené v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny, nepůjde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny.

Čerpání dovolené v hodinách je spravedlivější než čerpání dovolené ve dnech (směnách), za den se totiž v současné úpravě považuje jakkoliv dlouhá směna, různě dlouhý den tedy ubírá zaměstnanci stejnou část dovolené, oceněn je však rozdílnou náhradou mzdy (podle skutečně zameškaných hodin). Tuto nespravedlnost nová úprava čerpání dovolené eliminuje.


Příklad č. 1 – Čerpání s zůstatek dovolené v roce 2020 a 2021

Zaměstnanci Kohoutek a Slepička mají nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, týdenní pracovní doba 40 hodin, délka směn 6–12 hodin. Výměra dovolené 4 týdny.

Ve čtvrtém týdnu, ve kterém oba zaměstnanci čerpají dovolenou, mají naplánované tyto směny:

Kohoutek: 3 x 12 hodin, 1 x 9 hodin  (celkem 45 hodin)

Slepička varianta A:  3 x 9 hodin, 3 x 6 hodin (celkem 45 hodin)
Slepička varianta B: 1 x 12 hodin, 3 x 9 hodin (celkem 39 hodin)

Nominální fond pracovní doby obou zaměstnanců v měsíci září (roku 2020 i 2021) činí 176 hodin včetně 1 svátku (svátky hrazeny v rámci měsíční mzdy).

Nárok zaměstnanců na dovolenou je třeba pro rok 2020 vyčíslit ve dnech (20 dnů) a pro rok 2021 v hodinách (20 x 8 hodin = 160 hodin).

Do srpna daného roku mohou mít zaměstnanci již část dovolené vyčerpanou (předpokládejme, že vyčerpaná je polovina ročního nároku na dovolenou, tedy 10 dnů, resp. 80 hodin).

Průměrný hrubý hodinový výdělek pro 3. čtvrtletí daného roku obou zaměstnanců je 173 korun, hrubá mzda vyměřena na 30 000 korun.

Spočítáme hrubý příjem zaměstnanců a porovnáme zůstatek dovolené po zúčtování mzdy za měsíc září v roce 2020 a 2021.

Je nutné zdůraznit, že zaměstnanci v případě varianty A čerpají dovolenou za zcela shodných podmínek, shodná je výše vyměřené mzdy, průměrný hrubý hodinový výdělek i celková délka směn v týdnu čerpání dovolené. U varianty B je celková délka směn pana Slepičky o 6 hodin nižší, než u pana Kohoutka.

VÝPOČTOVÝ LIST – Kohoutek a Slepička A)

Měsíční mzda: září 2020, 2021

Září 2020

Září 2021

Kohoutek

Slepička

Kohoutek

Slepička

Fond prac. doby v hodinách

176

176

176

176

Počet odpracovaných hodin 131 131 131 131
Počet neodpracovaných hodin 45 45 45 45
    Z nich: dovolená 45 (4 dny) 45 (6 dnů) 45 45
Průměrný hodinový výdělek 173,00 173,00 173,00 173,00
Základní mzda 30 000 30 000 30 000 30 000
Zůstatek dovolené 6 dnů 4 dny 35 hodin 35 hodin
Mzda za odpracované hodiny 22 330 22 330 22 330 22 330
Příplatky ke mzdě
Náhrady 7 785 7 785 7 785 7 785
Odměny, prémie
Hrubá mzda 30 115 30 115 30 115 30 115

V případě A), tedy v případě, kdy oba zaměstnanci čerpají týden dovolené, na který jim v souhrnu připadá stejný počet naplánovaných pracovních hodin, je jejich hrubá mzda stejná, v roce 2020 však pan Kohoutek přijde pouze o 4 dny dovolené, zatímco pan Slepička o 6 dnů.

Tento nepoměr je novelou zákoníku práce od roku 2021 napraven, zůstatek dovolené, nově vyjádřený v hodinách, je u obou zaměstnanců stejný.

...

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :