DPFO 014 Společnost – dříve sdružení

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

 • DPFO 014 Společnost – dříve sdružení (PDF, 195.3 kB)

Autor Ing. Zuzana Rylová Ph.D.

27.3.2019 16:30

Ing. Zuzana Rylová Ph.D.
Přinášíme Vám další příklad od paní Zuzany Rylové. Nyní počítáme daňovou povinnost společnosti ATLAS, která má tři účastníky.
Pana Marka, který má živnostenský list na obchodní činnost, paní Milenu, která má oprávnění na vedení účetnictví a daňové evidence, a paní Míšu, která má oprávnění na zprostředkovatelskou činnost.

Na příkladu si protrénujeme rozdělení mezi společníky, samostatnou činnost jednotlivých společníků nebo třeba nezdanitelné části základu daně.

Příklad je zpracovaný pro rok 2019, ale je velmi potřebný i pro rok 2018.

Kristýna

PLATÍ pro rok 2019

A ZADÁNÍ

Společnost ATLAS (dále jen společnost) má tři účastníky, pana Marka, který má živnostenský list na obchodní činnost, paní Milenu, která má oprávnění na vedení účetnictví a daňové evidence, a paní Míšu, která má oprávnění na zprostředkovatelskou činnost. Předmětem činnosti společnosti je obchodní činnost, přičemž Marek zabezpečuje obchodní činnost, Milena se stará o administrativu (fakturace, mzdy, vedení daňové evidence za společnost) a Míša vyhledává obchodní partnery a zprostředkovává uzavření smluv. Všichni tři společníci mají živnostenská oprávnění. Společnost byla založena v roce 2017 s následujícími vklady:

 • Marek vložil nemovitost (sklad), kterou pořídil v roce 2008 za částku 2 000 000 Kč a vložil do obchodního majetku (podniká od roku 2008, uplatňuje rovnoměrné odpisy, nemovitost nebyla technicky zhodnocena). Ostatní společníci mají právo tuto nemovitost bezplatně používat. Nemovitost byla v roce 2019 využívána z 60 % pro účely společnosti a ze 40 % je stále využívána panem Markem k jeho vlastní podnikatelské činnosti.
 • Milena vložila částku 500 000 Kč.
 • Míša vložila částku 150 000 Kč.

Všichni tři se dohodli, že si zisk (či ztrátu) budou dělit v poměru 60 : 30 : 10 a ve stejném poměru budou nabývat i vlastnictví k majetku, který získali společnou činností. Vzájemné pohledávky a dluhy si společníci vždy vyrovnají na konci zdaňovacího období. Všichni společníci mají kromě příjmů ze společnosti i vlastní zdanitelné příjmy.

Činnost společnosti

Ze společné činnosti bylo dosaženo zdanitelných příjmů ve výši 8 000 000 Kč a byly vynaloženy daňově uznatelné výdaje ve výši 6 900 000 Kč. V těchto celkových výdajích společnosti nejsou zahrnuty odpisy hmotného majetku. V těchto příjmech a výdajích nejsou zohledněny ani následující skutečnosti:

 1. V polovině roku 2018 došlo k odcizení zboží ze skladu. Jednalo se o zboží v pořizovací ceně 60 000 Kč, které bylo v roce 2018 dodavateli plně uhrazeno. Pojišťovna vyplatila v roce 2018 pojistnou náhradu ve výši 57 000 Kč, policie vystavila koncem roku 2018 potvrzení o škodě způsobené neznámým pachatelem. V srpnu 2019 policie oznámila, že pachatele krádeže zadržela. Pan Marek po pachateli požaduje uhradit škodu, do konce roku 2019 však škodu uhrazenou nedostal.
 2. V roce 2019 paní Míša koupila (a uhradila) pohledávku z titulu koupě pozemku od fyzické osoby a obratem ji prodala obchodní korporaci za částku 450 000 Kč. Pohledávka je z roku 2016, jmenovitá hodnota je 500 000 Kč, pořizovací cena je 300 000 Kč. V roce 2019 z postoupení (prodeje) obdržela částku 300 000 Kč, v lednu 2020 obdržela doplatek 150 000 Kč.
 3. V roce 2019 byly celkové náklady na údržbu skladu vynaloženy ve výši 80 000 Kč (60 % = 48 000, 40 % = 32 000), z toho částka 48 000 Kč byla uhrazena z prostředků společnosti a částku 32 000 uhradil pan Marek z vlastních prostředků.
 4. V roce 2019 rovněž vyvstala potřeba opravy střechy skladu. Ta byla plně uhrazena z prostředků společnosti, a to ve výši 120 000 Kč (60 % = 72 000, 40 % = 48 000).
 5. V roce 2018 uzavřela paní Milena pracovní smlouvu s panem Eduardem. Pan Eduard pracoval výhradně pro společnost. Náklady na mzdu a pojistné představují v roce 2019 částku 321 600 Kč.
 6. Jelikož vyvstala potřeba dopravního prostředku pro zaměstnance, ze společného účtu byl v roce 2018 pořízen a uveden do užívání zánovní osobní automobil v pořizovací ceně 280 000 Kč, který byl panu Eduardovi přidělen výhradně jen pro služební účely. Paní Milena eviduje toto vozidlo v daňové evidenci společnosti a jeho odpisování zahájila v roce 2018, uplatnila zrychlené odpisy. Kromě odpisů byly vynaloženy výdaje na drobné opravy, údržbu a provoz auta ve výši 20 000 Kč, výdaje na PHM činily 38 000 Kč a výdaje na parkovné 1 000 Kč.
 7. Ze společných prostředků bylo v lednu 2019 pořízeno nové multifunkční zařízení (kopírka, scanner) v pořizovací ceně 42 000 Kč a uvedeno do užívání.
 8. Ze společných prostředků byl zakoupen notebook v pořizovací ceně 28 000 Kč a byl věnován těžce zdravotně postiženému chlapci, kterému usnadňuje komunikaci s učiteli v době jeho častých nepřítomností ve škole.
 9. Na účtu, kde jsou sdruženy společné prostředky společníků, byly v roce 2019 připsány úroky ve výši 98 Kč.

Jednotliví společníci

Marek

 • Marek z vlastní činnosti mimo společnost dosáhl zdanitelných příjmů ve výši 800 000 a výdaje daňově uznatelné může uplatnit ve výši 100 000 Kč (v těchto výdajích nejsou zahrnuty odpisy a výdaje na opravu a údržbu nemovitosti).
 • Na běžný účet (pro podnikání) mu byly připsány úroky ve výši 12 Kč.
 • Marek se 15. února podruhé oženil a má vyživovací povinnost k synovi z předchozího manželství, který studuje střední školu. Jako účastník smlouvy o úvěru uhradil podle potvrzení stavební spořitelny částku úroků ve výši 50 000 Kč. Úvěr byl poskytnut na pořízení bytu a podle dohody s bývalou manželkou byl jako vlastník bytu zapsán jeho syn. Ten v bytě bydlí se svou matkou.
 • Ústavu sociální péče, kde je dlouhodobě umístěn jeho otec trpící Parkinsonovou chorobou, věnoval na sociální účely částku 10 000 Kč.
 • V dubnu 2019 se mu narodila dvojčata, jeho manželka měla v roce 2019 vlastní příjem ve výši 48 000 Kč.

Milena

 • Milena z vlastní činnosti mimo společnost dosáhla zdanitelných příjmů ve výši 580 000 Kč a výdaje daňově uznatelné může uplatnit ve výši 430 000 Kč.
 • Na běžný účet (pro podnikání) jí byly připsány úroky ve výši 20 Kč.
 • V roce 2019 jí rovněž plynuly příjmy ve výši 650 000 Kč z pronájmu zděděných nemovitostí nezahrnutých v obchodním majetku. K těmto příjmům evidovala výdaje ve výši 75 000 Kč.
 • Milena je svobodná, bezdětná.

Míša

 • Míša dosáhla z vlastní činnosti příjmy ve výši 1 400 000 Kč. K těmto příjmům eviduje výdaje ve výši 360 000 Kč.
 • Na běžný účet (pro podnikání) jí byly připsány úroky ve výši 21 Kč.
 • Je vdaná, daňové zvýhodnění na děti uplatňuje manžel.
 • Na soukromé životní pojištění má uzavřeny dvě pojistné smlouvy u různých pojišťoven, obě splňují podmínky pro odpočet zaplacených příspěvků. Podle potvrzení zaplatila částky 10 000 Kč a 8 000 Kč.
 • Na konto „Lékaři bez hranic“ věnovala částku 4 000 Kč a poskytla dar ve výši 10 000 Kč fyzické osobě, nadějnému sportovci.

Vypočítejte optimální daňovou povinnost všech tří společníků.

 

 

B ŘEŠENÍ

Příjmy ze samostatné činnosti – společnost ...             

Rozdělení mezi společníky ...

Samostatná činnost jednotlivých společníků (vlastní i ze společnosti) ...

Kapitálový majetek ...

Příjmy z nájmu ...

Nezdanitelné části základu daně ... 

Slevy a daňové zvýhodnění ...

Výpočet daňové povinnosti ...

 

Můžete se těšit na další příklady

DPFO 015 | Přechod z paušálních výdajů na skutečné výdaje

DPFO 016 | Nepodnikatel s příjmy ze zahraničí

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace