DPH a dodání zboží a převod nemovitosti

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze se prosím ZDARMA zaregistrujte. Registrací zdarma získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat.

Vlastní

  • DPH a dodání zboží a převod nemovitosti (PDF, 462.4 kB)

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová ,  Marek Reinoha 

21.4.2022 23:55

Ing. Mgr. Olga Hochmannová  Marek Reinoha
Přinášíme Vám článek s tématem dodání zboží a převod nemovitostí, který je současně ukázkou z naší publikace Komentář k dani z přidané hodnoty s příklady 2022 (k zakoupení na ucetni-portal.cz/eshop/). „Přidanou hodnotou“ tohoto článku (i uvedené publikace) je pohled dvou autorů – Olgy Hochmannové a Marka Reinohy a rovněž zařazení spousty příkladů a judikatury.

Jana

PLATÍ pro rok 2022

» Komentář ing. Mgr. Olgy Hochmannové

Dodání zboží a převod nemovitosti jsou upraveny ustanoveními § 13 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen „ZDPH“), čl. 14–18 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice Rady 2006/112/ES“) a čl. 6–9 nařízení Rady 282/201 kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.

Dodáním zboží je pro účely DPH převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. Rozhodující je, zda přechází tzv. ekonomické vlastnictví, tj. možnost skutečně nakládat se zbožím, využívat ho apod.

Dodáním zboží do jiného členského státu je dodání, při němž je zboží skutečně přepraveno nebo odesláno z jednoho členského státu (státu odeslání) do členského státu odlišného od státu odeslání.

Za dodání zboží se považuje i úplatný převod vlastnických práv k majetku na základě rozhodnutí státního orgánu nebo na základě zvláštního právního předpisu (např. při vyvlastnění majetku).

Za dodání zboží se také považuje dodání prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy. Pro účely DPH se toto plnění považuje za dvě zdanitelná plnění, samostatné dodání zboží komisionáři a samostatné dodání zboží komisionářem třetí osobě nebo komitentovi.

Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se považuje i přenechání zboží k užití na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, pokud se jedná o smlouvu, podle níž je koupě ujednána a za obvyklých okolností je vlastnické právo převedeno na uživatele.

Za plnění za úplatu se za stanovených podmínek považuje také použití hmotného majetku, u něhož byl uplatněn odpočet daně, pro účely nesouvisející s ekonomickou činností (osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců, trvalé použití pro účely nesouvisející s ekonomickou činností nebo bezúplatné poskytnutí majetku).

Pokud plátce trvale použije hmotný majetek, u něhož uplatnil odpočet daně, pro účely nesouvisející s ekonomickou činností, považuje se podle § 13 ZDPH takové plnění za dodání zboží za úplatu.

U dlouhodobého majetku pořízeného do 31. 3. 2011 bylo ještě podle tehdy platného znění ZDPH možné uplatnit plný odpočet daně, i když majetek byl určen zčásti i pro účely osobní potřeby či obdobné účely nesouvisející s ekonomickou činností. Použití takového majetku pro účely nesouvisející s ekonomickou činností se pak považovalo za dodání zboží, příp. poskytnutí služeb a bylo nutné u něj uplatnit DPH na výstupu. Tento původní režim byl však novelou v r. 2011 zrušen.

U dlouhodobého majetku, který byl pořízen před 1. 4. 2011 a byl u něj uplatněn plný odpočet daně, se jeho použití pro účely nesouvisející s ekonomickou činností i nadále posuzuje jako zdanitelné plnění podle § 13 a § 14 ZDPH platného do 31. 3. 2011 (viz přechodná ustanovení k zákonu č. 47/2011 Sb., odst. 6).

U dlouhodobého majetku pořízeného od 1. 4. 2011 však lze podle novelizovaných pravidel uplatnit z pořízení pro účely ekonomické činnosti a současně pro účely s ní nesouvisející pouze poměrnou část nároku na odpočet daně, a to v takové výši, která odpovídá použití pro účely ekonomické činnosti (viz § 75 ZDPH).

Za dodání zboží za úplatu se považuje také uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do stavu způsobilého k užívání, pokud se jedná o majetek, který plátce bude používat pro účely s nárokem na odpočet daně i bez nároku na odpočet daně. K datu uvedení tohoto majetku do stavu obvyklého k užívání vznikne povinnost přiznat z tohoto majetku daň ze základu daně podle § 36 odst. 6 ZDPH, tj. zpravidla z celkových nákladů. Současně vznikne nárok na poměrnou část odpočtu daně, odpovídající použití majetku pro účely ekonomické činnosti s nárokem na odpočet daně.

Z definice pojmu „dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností“ v § 4 odst. 3 písm. e) ZDPH vyplývá, že by se mělo jednat o majetek, na jehož vytváření se plátce aktivně podílel, přesto však MF ČR podalo poněkud odlišný a širší výklad tohoto pojmu v informaci ke změnám pravidel uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011, zveřejněné na internetových stránkách MF ČR. Dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností má být podle této informace MF i majetek, který plátce nabyl např. koupí, vkladem, nechal si jej vyrobit, postavit nebo vytvořit jinou osobou, pokud se na pořízení nového majetku podílelo více dodavatelů než jeden. Technické zhodnocení se podle definice v § 4 ZDPH považuje vždy za majetek vytvořený vlastní činností.

Za dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu se považuje také vložení hmotného majetku jako majetkového, pokud vkladatel uplatnil z majetku nebo z jeho části odpočet daně. Pro vložení vkladu ve formě nehmotného majetku je obdobné ustanovení stanoveno v § 14 odst. 3 písm. c) ZDPH.

Za dodání zboží za úplatu se považuje také přemístění obchodního majetku plátcem z tuzemska do jiného členského státu.

Od r. 2020 bylo přemístění zboží do jiného členského státu rozšířeno o nový institut – dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř EU (viz § 18 ZDPH).

Za stanovených podmínek se za dodání zboží považuje i dodání vratných zálohovaných obalů. Vratné zálohované obaly jsou obaly, za něž je účtována záloha a je zaručeno vrácení této zálohy po vrácení obalu. Mohou jimi být např. láhve, sudy, přepravky, láhve na plyn, palety. Pro vratné obaly platí v tuzemsku zvláštní režim – jejich dodání spolu se zbožím a jejich vrácení se nepovažuje za dodání zboží. Za zdanitelné dodání zboží se považuje dodání vratného obalu pouze v případě, že plátci, který vratný obal uvádí spolu se zbožím na trh (tj. např. výrobce nápojů, který nápoje plní do vratných lahví a dodává je na trh), není do konce kalendářního roku nebo účetního období vratný obal vrácen zpět. K poslednímu dni účetního období nebo kalendářního roku zjistí tento plátce rozdíl mezi celkovým počtem vratných obalů dodaných spolu se zbožím na trh a celkovým počtem vrácených vratných obalů stejného druhu a z tohoto rozdílu stanoví základ daně (viz § 36 ZDPH).

Co není dodáním zboží

...


 

LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

DPH SPECIALISTA ONLINE 2022

unikátní 14denní vzdělávací program / full HD kvalita

IHNED K DISPOZICI

 VÍTE, ŽE PRO VÁS NATÁČÍME ONLINE SEMINÁŘE?

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE

V den konání zdarma pro všechny. Webináři provází Pěva Čouková.

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

  • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
  • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.
  • Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
P.

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:
www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

E-commerce Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :