PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

Druhy paušálů u poplatníka s příjmy podle § 7 ZDP – 2. část – Uplatnění paušální daně podle § 2a a § 7a ZDP

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Druhy paušálů u poplatníka s příjmy podle § 7 ZDP – 2. část – Uplatnění paušální daně podle § 2a a § (PDF, 260.5 kB)

Autor Ing. Ivan Macháček 

Sdílí Codexis 14.7.2021 18:35

Ing. Ivan Macháček
Dnes Vám přinášíme druhou část článku pana ing. Ivana Macháčka zaměřeného na paušální výdaje a paušální daň. Tato druhá část se věnuje paušální dani a režimu paušální daně. Víte, jaký je rozdíl mezi režimem paušální daně a paušální daní? Jste si jisti, kdy se můžete přihlásit do režimu paušální daně? Na tyto dotazy a i mnohem více Vám odpoví právě tento článek obohacený i o řadu praktických příkladů, ze kterých se dozvíte, kdy to pro poplatníka je, a kdy naopak není výhodné.

Ivan Rota

Druhá část příspěvku zaměřeného na paušály u poplatníka s příjmy ze samostatné činnosti zdaňované podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen „zákon o daních z příjmů“ či „ZDP“) se blíže zabývá uplatněním paušální daně podle § 2a a § 7a ZDP. Je zde rozebrána podstata uplatnění paušální daně, její výhody a nevýhody a na příkladech je porovnáno uplatnění paušální daně s uplatněním paušálních nebo skutečných výdajů.

1. Jaký je princip nového režimu paušální daně?

Zákonem č. 540/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní, (dále jen „zákon č. 540/2020 Sb.“) došlo v zákoně o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2021 k zavedení paušální daně pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti. Zavedením paušální daně dochází současně ke zrušení tzv. uplatnění daně stanovené paušální částkou podle § 7a ZDP ve znění účinném do 31. 12. 2020.

Poplatník v paušálním režimu namísto standardního placení záloh na daň z příjmů odváděných správci daně (ve čtvrtletních nebo pololetních termínech), měsíčních záloh na pojistné na důchodové pojištění odváděných OSSZ a měsíčních záloh na veřejné zdravotní pojištění odváděných příslušné zdravotní pojišťovně, platí uvedená tři plnění dohromady jedinou platbou, a to každý měsíc zdaňovacího období ve stejné výši na jeden účet u správce daně (na tzv. společný osobní daňový účet). Správce daně vybrané prostředky následně převede na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a na zvláštní účet veřejného zdravotního pojištění.

Při splnění všech zákonem stanovených podmínek již poplatník nemusí po skončení zdaňovacího období nic doplácet ani nevznikají přeplatky a rovněž nemusí podávat daňové přiznání ani oba pojistné přehledy. Paušální zálohy se spravují podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a jejich správu vykonávají orgány Finanční správy.

2. Kdy může vstoupit poplatník do paušálního režimu?

Paušální režim je období, po které je poplatník poplatníkem v paušálním režimu. Poplatník daně z příjmů fyzických osob může být poplatníkem v paušálním režimu od prvního dne rozhodného zdaňovacího období (§ 2a odst. 1 ZDP), dále může být poplatník v paušálním režimu při zahájení činnosti, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti v průběhu zdaňovacího období (§ 2a odst. 2 ZDP). V § 2a odst. 4 ZDP je pak blíže pojednáno o skutečnosti, kdy poplatník přestává být poplatníkem v paušálním režimu.

2.1 Vstup poplatníka do paušálního režimu od začátku zdaňovacího období

V § 2a odst. 1 ZDP jsou stanoveny podmínky, za kterých může poplatník daně z příjmů fyzických osob vstoupit od začátku zdaňovacího období do paušálního režimu – půjde o poplatníky, kteří již provozují činnost, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, anebo kteří tuto činnost zahajují k 1. lednu příslušného zdaňovacího období. Poplatníkem v paušálním režimu je od prvního dne rozhodného zdaňovacího období poplatník daně z příjmů fyzických osob, který

a) k 1. lednu rozhodného zdaňovacího období

  • je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona o důchodovém pojištění (§ 9 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění) a zároveň se na něho musí vztahovat právní předpisy ČR upravující důchodové pojištění;
  • je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující veřejné zdravotní pojištění a která není vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině [§ 5 písm. b) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.“];
  • není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby;
  • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti (není však překážkou vstupu do paušálního režimu, pokud je poplatník společníkem společnosti podle § 2716 ad. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, protože jednotliví společníci společnosti vykonávající samostatnou činnost podávají přiznání k dani z příjmů i přehledy o příjmech a výdajích každý za sebe samostatně), a
  • není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení;

Zdaňovacím obdobím daně z příjmů fyzických osob je vždy kalendářní rok. Rozhodující je tedy status osoby samostatně výdělečně činné k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období (od 1. ledna), od kterého osoba samostatně výdělečně činná vstupuje do paušálního režimu. Při splnění výše uvedených podmínek může do paušálního režimu vstoupit i poplatník s příjmy ze samostatné činnosti, který má zaměstnance a je z toho titulu plátce daně z příjmů ze závislé činnosti.

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

  ZNÁTE NAŠE PŘÍKLADY?

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

Naleznete zde příklady na problematiku fyzických osob od ing. Zuzany Rylové,
ing. Matěje Nešlehy a Bc. Ivana Roty

 

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

  • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
  • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.
  • Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:

www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :