PŘISPĚLI JSME 78476 Kč – DĚKUJEME...

Druhy paušálů u poplatníka s příjmy podle § 7 ZDP – 3. část – Uplatnění paušálních výdajů na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Druhy paušálů u poplatníka s příjmy podle § 7 ZDP – 3. část – Uplatnění paušálních výdajů na dopravu (PDF, 212 kB)

Autor Ing. Ivan Macháček 

21.7.2021 15:59

Ing. Ivan Macháček
Dnešní článek je posledním ze série článků o paušálech pana ing. Ivana Macháčka. Tento díl je zaměřen na paušální výdaj na dopravu. V zákoně o daních z příjmů se jedná o poměrně dlouhý text, který ne každý dočte do konce. Víte, zda si tyto výdaje můžete uplatnit i na vozidla, která nejsou v obchodním majetku? Na kolik vozidel lze paušální výdaje uplatnit? V tomto článku máte s praktickými příklady vysvětleno, jak tuto normu aplikovat v praxi.

Ivan Rota

V závěrečné části příspěvku zaměřeného na paušály u poplatníka s příjmy ze samostatné činnosti zdaňované podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen „ZDP“) se blíže zabýváme uplatněním paušálních výdajů na dopravu podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP. Je zde rozebrána podstata uplatnění paušálních výdajů na dopravu, jeho výhody a nevýhody a na příkladech si ukážeme uplatnění tohoto paušálního výdaje s uvedením optimálního řešení.

1. Princip uplatnění paušálních výdajů na dopravu

Poplatník daně z příjmů fyzických osob může uplatnit paušální výdaj na dopravu nejen u silničního motorového vozidla zahrnutého v obchodním majetku poplatníka, ale i u soukromého vozidla, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka a je zčásti využíváno k podnikatelským účelům. Používá-li poplatník některé silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na takové silniční motorové vozidlo uplatnit pouze krácený paušální výdaj na dopravu.

Poplatník (plátce či neplátce DPH) se může rozhodnout, zda uplatní u silničního motorového vozidla paušální výdaj na dopravu ve výši 5 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období, případně krácený paušální výdaj na dopravu ve výši 4 000 Kč, anebo uplatní:

 • u silničního motorového vozidla zahrnutého v obchodním majetku nebo u vozidla v nájmu výdaje na dopravu v prokázané výši podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 1 ZDP,
 • u vlastního silničního motorového vozidla nezahrnutého v obchodním majetku výdaje na dopravu ve výši sazby základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 ZDP.

Použije-li poplatník paušální výdaj na dopravu, nemusí pro účely ZDP prokazovat doklady, kolik zaplatil za pohonné hmoty a kolik ujel vozidlem kilometrů. Nemusí u tohoto silničního motorového vozidla vést evidenci jízd. Pokud jde však o plátce DPH, pak pro účely uplatnění nároku na odpočtu DPH za nákup PHM musí i v případě uplatnění výdajového paušálu na dopravu poplatník prokazovat tento odpočet podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Paušální výdaj na dopravu je daňovou kategorií, a proto se promítá až v rámci sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob.

2. Výše paušálních výdajů na dopravu

Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem lze uplatnit, pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 1 a bod 3 ZDP, a to

 • ve výši 5 000 Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě;
 • krácený paušální výdaj ve výši 4 000 Kč (80 % výše stanovené částky paušálního výdaje) za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, pokud poplatník používá silniční motorové vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů.

Stanovená výše paušálního výdaje na dopravu a kráceného paušálního výdaje na dopravu je jednotná pro jakékoliv silniční motorové vozidlo, tedy platí jak pro osobní automobil, autobus nebo nákladní automobil, popř. motocykl.

Paušální výdaj na dopravu však nelze uplatnit u traktorů zemědělských a lesnických (kategorie T), ani u pracovních strojů (kategorie S).

Pro uplatnění paušálního výdaje na dopravu není podstatné:

 • zda je silniční motorové vozidlo zahrnuto nebo nezahrnuto v obchodním majetku poplatníka,
 • zda se jedná o vozidlo vlastní nebo vozidlo v nájmu,
 • zda se jedná o vozidlo, které spotřebovává benzín, naftu, nebo jde o vozidlo s pohonem na LPG, CNG, popř. jde o vozidlo na elektrický pohon.

Pokud poplatník u některého vozidla uplatní krácený paušální výdaj na dopravu, potom podle znění
§ 24 odst. 2 písm. zt) ZDP platí, že ostatní vozidla, u nichž poplatník uplatní paušální výdaje na dopravu, užívá výlučně k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. V ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP se uvádí, že pro účely tohoto zákona se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak.

Při uplatnění kráceného paušálního výdaje na dopravu z titulu používání automobilu i pro soukromé účely se nepřihlíží k tomu, v jakém poměru je příslušné silniční motorové vozidlo používáno k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a k soukromým účelům. Krácený paušální výdaj ve výši 4 000 Kč za kalendářní měsíc se použije pro jakýkoliv poměr využívání automobilu k podnikání a k soukromým účelům.

3. Omezující podmínky pro uplatnění paušálního výdaje na dopravu

Z § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP vyplývají následující omezující podmínky pro uplatnění paušálního výdaje na dopravu nebo kráceného paušálního výdaje na dopravu:

 • ...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

  ZNÁTE NAŠE PŘÍKLADY?

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

Naleznete zde příklady na problematiku fyzických osob od ing. Zuzany Rylové,
ing. Matěje Nešlehy a Bc. Ivana Roty

 

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
 • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.
 • Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:

www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace