PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-014-001 - Držba dceřiné obchodní korporace

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-014-001 - 2015 - řešení (PDF, 108 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-014-001 - 2015 - zadání (PDF, 151 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

11.11.2015 14:29

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Držba dceřiné společnosti

AKTUALIZOVÁNO pro rok 2015

Dne 30. června roku 2014 obchodní korporace X (s.r.o.) nakoupila cenné papíry obchodní korporace Y (a.s.) v počtu 30 ks – jmenovitá hodnota každého cenného papíru 100 000 Kč celkem za 6 000 000 Kč. Nakoupený cenný papír představuje 10 % podíl (tzn. jedná se o dceřinou obchodní korporaci). Cenné papíry si hodlá ponechat dlouhodobě.

 

Stejného dne získala obchodní korporace X krátkodobý úvěr na pořízení cenných papírů obchodní korporace Y, a to ve výši 2 400 000 Kč. Úrok z úvěru činí 6 % ročně. Splátka činí 200 000 Kč měsíčně, první splátka 8/2014, poslední 7/2015.

 

V roce 2015 byl vyplacen podíl na zisku ve výši Kč 40 000 Kč.

V roce 2016 byl vyplacen podíl na zisku ve výši Kč 100 000 Kč.

V dubnu 2017 budou cenné papíry prodány za Kč 7 000 000 Kč.

 

Pro výplatu podílu na zisku za daný rok je rozhodující vlastnictví k 31. 12. kalendářního roku (§ 284 ZOK).

Účetní jednotka se rozhodla aplikovat vyloučení z daňově uznatelných nákladů podle ZDP v návaznosti na vyplacený podíl na zisku.

    

     Použité účty:

063/01 – Cenné papíry obchodní korporace Y

     Podíl na obchodní korporaci činí 10 % => účet 063 => účetní jednotka bude pro ocenění cenných papírů používat ocenění reálnou hodnotou.

 

Propočet úroku

Období

Splátka v Kč

Zůstatek v Kč

Roční sazba úroku

Měsíční sazba úroku

Úrok v Kč

Období

Úrok za rok v Kč

2014

-

2 400 000

6%

0,5 %

12 000

červenec

 
 

200 000

2 200 000

6%

0,5 %

11 000

srpen

 
 

200 000

2 000 000

6%

0,5 %

10 000

září

 
 

200 000

1 800 000

6%

0,5 %

  9 000

říjen

 
 

200 000

1 600 000

6%

0,5 %

  8 000

listopad

 
 

200 000

1 400 000

6%

0,5 %

  7 000

prosinec

57 000

2015

200 000

1 200 000

6%

0,5 %

  6 000

leden

 
 

200 000

1 000 000

6%

0,5 %

  5 000

únor

 
 

200 000

  800 000

6%

0,5 %

  4 000

březen

 
 

200 000

  600 000

6%

0,5 %

  3 000

duben

 
 

200 000

  400 000

6%

0,5 %

  2 000

květen

 
 

200 000

  200 000

6%

0,5 %

  1 000

červen

 
 

200 000

           0

6%

0,5 %

             0

červenec

21 000

 

 

 


Účetní operace 2014

Částka v Kč

MD

Dal

1.

Nákup cenných papírů 30 ks á Kč 200 000

 

 

 

2.

Úvěr krátkodobý

 

 

 

3.

Splátky za období 08/2014 – 12/2014

 

 

 

4.

Úrok za období 07/2014 – 12/2014

 

 

 

5.

31. 12. 2014

Ocenění reálnou hodnotou činí

k podílu 10 % Kč 7 000 000 Kč

 

 

 

 

Přiznání k dani – co vylučujeme z daňově uznatelných a podle jakého ustanovení ZDP?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Účetní operace 2015

Částka v Kč

MD

Dal

1.

Splátky za období 1/2015 – 7/2015

 

 

 

2.

Úrok za období 1/2015 – 6/2015

 

 

 

3.

Podíl na zisku v 7/2015

 

 

 

4.

31. 12. 2015

Ocenění reálnou hodnotou činí

k podílu 10 % 7 500 000 Kč

 

 

 

 

Přiznání k dani – co vylučujeme z daňově uznatelných a podle jakého ustanovení ZDP?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Účetní operace 2016

Částka v Kč

MD

Dal

1.

Podíl na zisku v 7/2016

 

 

 

2.

31. 12. 2016

Ocenění reálnou hodnotou činí

k podílu 10 % Kč 7 100 000

 

 

 

 

Přiznání k dani – co vylučujeme z daňově uznatelných a podle jakého ustanovení ZDP?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Účetní operace 2017

Částka v Kč

MD

Dal

1.

Prodej CP v 4/2017 – odúčtování rozdílu z ocenění reálnou hodnotou

 

 

 

2.

Prodej CP – odúčtování pořizovací ceny

 

 

 

3.

Prodej CP – tržba 7 000 000 Kč

 

 

 

N – nedaňový výdaj, nezdanitelný výnos

 

 

 

Hospodářský výsledek v jednotlivých letech – vyhodnoceno ze zadaných operací:

 

Rok

HV

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

 

Rok

Základ daně v Kč

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

 

Rok

Náklady vyloučené podle § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP v Kč

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

Celkem

 

 

Přiznání k dani za rok 2017

Prodej je osvobozen a bude tedy docházet ke snížení hospodářského výsledku o 7 000 000 Kč.

Celá hodnota cenných papírů 6 000 000 Kč bude daňově neuznatelná, protože příjem z prodeje ve výši 7 000 000 Kč je osvobozen. Dojde tedy souběžně ke zvýšení základu daně o 6 000 000 Kč.

 

Komentář:

Jsou splněny obě podmínky § 19 odst. 4 ZDP:

1)    držba je ve výši 10 % podílu na základním kapitálu a

2)    podíl je vlastněn déle jak 12 měsíců (možno aplikovat i před splněním podmínek podle § 19 odst. 4 ZDP).

Zároveň je však nutno upozornit na skutečnost, že pokud je podle nové právní úpravy výnos z prodeje uvedeného podílu osvobozen od daně z příjmů právnických osob, pak související náklad (tj. hodnota prodaných cenných papírů zachycená v účetnictví k datu prodeje a náklady související s prodejem) je daňově neúčinným nákladem podle § 25 odst. 1 písm. i) ZDP. Hodnota na účtu 561 je tedy daňově neuznatelná.

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :