Důležité definice v praxi kapitálových společností od 1.1.2014

Autor Ing. Pěva Čouková 

29.7.2014 06:19

Ing. Pěva Čouková
Pro pochopení problematiky zákona o korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“) a nového občanského zákoníku zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) je nezbytné vyjasnit si termíny, které jsou v praxi od 1.1.2014 používány.
Z čeho vychází termín vlastní kapitál a navazující termíny? To se dozvíte v přehledu Ing. Pěvy Čoukové.

PLATÍ pro rok 2014

Pro pochopení problematiky zákona o korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen „ZOK“) a nového občanského zákoníku zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „NOZ“) je nezbytné vyjasnit si termíny, které jsou v praxi od 1. 1. 2014 používány. Abychom věděli, že termín vlastní kapitál vychází z účetnictví, z rozvahy společnosti, a že ostatní významné termíny nacházíme zejména v NOZ nebo ZOK, případně v jiném právním předpisu, přinášíme přehled důležitých termínů:

Pojem

Zákon

Nové vymezení

Majetek

§ 495 NOZ

Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek.

Jmění

§ 495 NOZ

Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů.

Vlastní kapitál

Příloha č. 1 vyhl.

č. 500/2002 Sb.

Vlastní kapitál je ve výkazu rozvaha tvořen součtem řádků

  • A.I. - Základní kapitál
  • A.II. - Kapitálové fondy
  • A.III. - Fondy ze zisku
  • A.IV - Výsledek hospodaření minulých let
  • A.V.1. – Výsledek hospodaření běžného účetního období
  • A.V.2. – Rozhodnuto o zálohách na zisku

Vlastní kapitál můžeme nadále považovat za vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv, jak do konce roku 2013 uváděl § 6 odst. 4 ObchZ.

Základní kapitál

§ 30 ZOK

Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech vkladů.

Obchodní majetek

fyzické osoby

§ 4 odst. 4 ZDP

Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daní z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci.

 

Dosud byl termín obchodní majetek pro právnickou osobu uveden v § 6 odst. 1 ObchZ.

V NOZ a ZOK od roku 2014 tento termín nenalezneme.

Obchodní majetek

právnické osoby

§ 20c ZDP

Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů právnických osob se pro účely daní z příjmů rozumí veškerý majetek, který

a) mu patří, pokud jde o poplatníka právnickou osobu,

b) k němu patří, pokud jde o poplatníka, který není právnickou osobou.

 

Dosud byl termín obchodní majetek pro právnickou osobu uveden v § 6 odst. 1 ObchZ.

V NOZ a ZOK od roku 2014 tento termín nenalezneme.

Poznámka

Termín čistý obchodní majetek je od 1. 1. 2014 zrušen, protože se podle mého názoru velmi zaměňoval s termínem jmění a nikdo nevěděl přesný rozdíl. Po rekodifikaci máme tedy termín pouze jmění.

Dále již zákon NOZ ani ZOK nedefinuje termín vlastní kapitál, protože se přebírá definice z účetnictví. ObchZ termín vlastní kapitál definoval v § 6 odst. 4.

 

 

Zkratky

ZDP zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. v platném znění
vyhl. č. 500/2002 Sb vyhláška č. 500/2002 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
ObchZ

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
(zrušen s účinností k 31. 12. 2013)

   

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :