PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-018-002 - Emise dluhopisů v roce 2015 – emitent, kupující dluhopis

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-018-002 - řešení 2015 (PDF, 52.4 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-018-002 - zadání 2015 (PDF, 50.1 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

21.2.2015 18:09

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Emise dluhopisů v roce 2012 - emitent, kupující dluhopis

PLATÍ pro rok 2015

Příklad

Obchodní korporace KKK se rozhodla emitovat dluhopisy.

Vybrané údaje z emisních podmínek (§ 9 zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech):

-   Listinný dluhopis

-   Emisní kurz 10 Kč

-   Lhůta pro úpis od 1. 10. 2013 je 30 dnů tj. do 30. 10. 2013

-   Výnos 10 % ročně

-   Dluhopis je zdaňován 15 % zvláštní sazbou daně

-   Splatnost výnosu je každoročně k 1. 11.

-   Doba splatnosti 10 let

-   Předpoklad emise je jmenovitá hodnota 1 200 tisíc Kč. Tj. 120 tisíc dluhopisů

 

Emitent

Možné účty:

241  –  Emitované krátkodobé dluhopisy (použilo by se při splatnosti do jednoho roku, a to vzhledem k rozvahovému dni)

255 –  Vlastní dluhopisy

473  –  Emitované dluhopisy (dlouhodobé)

375  –  Pohledávky z emitovaných dluhopisů

 

Varianta 1 – doporučené účtování

Účetní operace 2015

Částka

v tis. Kč

MD

DAL

1.

Příjem peněz před úpisem od budoucích upisovatelů dluhopisů

300

 

 

2.

Emise dluhopisů

(předpoklad z emisních podmínek)

1 200

 

 

3.

Náklady spojené s emisí dluhopisů

50

 

 

4.

Úpis předpokládané celkové jmenovité hodnoty

1 200

 

 

5.

Zrušení podrozvahové evidence

1 200

 

 

6.

Zápočet přijatých peněz

300

 

 

7.

Příjem peněz po úpisu od vlastníků zakoupených dluhopisů

900

 

 

8.

Úrok od 1. 11. 2015 – 31. 12. 2015

 

 

 

Účetní operace 2016

Částka

v tis. Kč

MD

DAL

1.

Úrok od 1. 1. 2016 – 31. 10. 2016

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Zvláštní sazba v roce 2012

Tj. na jeden dluhopis (nelze kumulovat jako u dividendového příjmu)

 

10 Kč z toho podle emisních podmínek je úrok 10 % ročně = 1,00 Kč x 15 % = 0,15 Kč zaokrouhleno na Kč dolů = nulová daň

 

Zaokrouhlování daně z příjmů vybíraných zvláštní sazbou daně je upraveno v § 36 odst. 3 ZDP, a to na celé Kč dolů.

Základ daně (§ 36 odst. 3 ZDP) se zaokrouhluje tak na celé Kč dolů.

Zaokrouhlování daně podle § 146 DŘ, které zaokrouhluje daň na Kč nahoru, se v případě zvláštní

sazby daně nepoužije.

Zvláštní sazba daně v roce 2015 (od 1. 1. 2013)

Novela platná od 1. 1. 2013 – 92/2012 Sb. Zákon o investičních pobídkách

 

36 odst. 3 ZDP

se za větu šestou vkládá věta "U příjmů uvedených v odstavci 2 písm. a) nebo m) s výjimkou dividendového příjmu se základ daně a sražená daň nezaokrouhluje a celková částka daně sražená plátcem z jednotlivého druhu příjmu se zaokrouhluje na celé koruny dolů."

 

Přechodná ustanovení

2. Pro úrokový příjem z dluhopisu emitovaného přede dnem nabytí účinnosti čl. III bodu 6 tohoto zákona se použije ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. III bodu 6 tohoto zákona.

 

10 Kč z toho podle emisních podmínek je úrok 10 % ročně = 1,00 Kč x 15 % = 0,15 Kč nezaokrouhleno

0,15 x 120 000= 18 000 Kč daň (zaokrouhlení na celé Kč dolů).

 

Doporučujeme

Koordinační výbor 381/18.09.12 Zaokrouhlování srážkové daně od 1. ledna 2013

Předkládá:            Ing. Lukáš Kervitcer, daňový poradce, č. osvědčení 4118

 

Emise dluhopisů – účtování a zdanění u kupce dluhopisu

Pokračování příkladu

Kupující má záměr držet dluhopis do splatnosti.

 

Emitent

Možné účty:

065 –  Dlužné cenné papíry dlouhodobé

Účetní operace 2015

Částka

v tis. Kč

MD

DAL

1.

Úpis – úpis 120 tisíc á 10 Kč

1 200

 

 

2.

Splacení částky 300 tisíc

300

 

 

3.

Emise dluhopisu,

započtení splacené částky

1 200

300

 

 

4.

Splacení zbytku peněz

900

 

 

5.

Zrušení podrozvahové evidence

1 200

 

 

6.

Úrok od 1. 11. 2015 – 31. 12. 2015

 

 

 

Účetní operace 2016

Částka

v tis. Kč

MD

DAL

1.

Úrok od 1. 1. 2016 – 31. 10. 2016

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

           

 

Bod 4.1.2 ČÚS 019 – Náklady a výnosy

4. Postup účtování

4.1. Účtová třída 6 - Výnosy

4.1.2. V případě úrokových výnosů (příjmů), které se podle zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň z příjmů vyúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací. V ostatních případech se úrokový výnos (příjem) účtuje v netto částce; pokud se uvedený úrokový výnos (příjem) účtuje v brutto částce, je nutno vyúčtovat částku srážkové daně odpovídající vyúčtovanému úrokovému výnosu na příslušný účet účtové skupiny 59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů. Podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění, plynou-li ze zahraničí, se účtují v brutto částce, a plynou-li z tuzemska, se účtují v netto částce.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :