FÚZE - PRÁVO, ÚČETNICTVÍ A DANĚ


Autoři: JUDr. Lucie Josková Ph.D., LL.M., Ing. Pěva Čouková , Ing. Tomáš Podškubka , Ing. Alena Foukalová

Cílem této příručky je poskytnout praktický návod pro realizaci „jednoduché“ vnitrostátní fúze společností s ručením omezeným nebo akciových společností. Samotný obsah spočívá v podrobném popisu jednotlivých kroků (seřazených podle jejich časové souslednosti) při realizaci fúze. Přitom se
předpokládá, že se jedná o fúzi, kdy společníci využili možnosti maximálního zjednodušení a vzdali se zejména všech práv, které jim zákon o přeměnách poskytuje (samozřejmě s výjimkou práva na výměnu podílů). Některé aspekty při složitějších fúzích jsou uvedeny ve IV. části (např. znalecké zprávy, postup u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže apod.). Zohledněny jsou přitom nejenom právní, ale i účetní a daňové souvislosti.
Autoři mají bohaté zkušenosti z realizace mnoha desítek fúzí obchodních společností. To je předpokladem srozumitelnost příručky a její využitelnosti v praxi. Vůbec nejdůležitější při realizaci fúze, stejně jako jakéhokoliv jiného druhu přeměny, je koordinace činnosti všech osob účastnících se a podílejících se na fúzi, tedy zúčastněných společností a jejich statutárních orgánů, zaměstnanců, poradců, auditorů a notáře. Jen dokonalá příprava celého procesu, stejně jako precizní realizace jsou garantem toho, že bude dosaženo cíle, který realizací fúze zúčastněné společnosti sledují.

 

Knihu si můžete objednat zde.

 

Recenze z časopisu AUDITOR 7/2012

Novinkou na knižním trhu je drobná knížka s výstižným názvem "Fúze - právo, účetnictví a daně", kterou vydalo nakladatelství Linde Praha, a.s..

Cílem této publikace je poskytnout praktický návod pro realizaci fúze společností s ručením omezeným nebo akciových společností. Hlavní těžiště publikace proto spočívá v podrobném popisu jednotlivých kroků (seřazených podle jejich časové návaznosti) při realizaci fúze.

Kolektiv autorů v sobě zahrnuje právníky, auditora, daňového poradce i znalce. Je tak možno říci, že se autoři snaží předat své teoretické i praktické zkušenosti z realizace řady fúzí obchodních společností.

Úvodem jsou představeny všechny přeměny, které upravuje platný zákon o přeměnách a uvedeny souvislosti české právní úpravy s právem Evropské unie.

Ve druhé kapitole jsou podrobněji rozebrány fúze, tedy forma sloučení a splynutí z hlediska toho, o jakou transakci se jedná. Další část knihy, označená Průběh fúze, je rozdělena do části přípravné, realizační a dokončovací. V části přípravné je věnována pozornost důvodům fúze, možnostem ocenění jmění zanikající společnosti, nákladům na realizaci a s tím souvisejícím výběrem spolupracovníků. Najdeme zde vzorový harmonogram všech nutných kroků, kterými musí projít společníci a společnosti účastnící se fúze.

Realizační část fúze začíná vymezením rozhodného dne, což bylo významně změněno od 1. ledna 2012. Novela velmi zasáhla jednak do koncepce rozhodného dne, jednak do obsahu konečných účetních závěrek, a tím také do povinností při sestavování zahajovací rozvahy, V knize je rozebrána pozice znalce při ocenění jmění, metody oceňování, podklady a dopady výsledného ocenění jmění.

Auditoři mohou v této části nalézt základní přístupy a pohledy znalce, který často bývá do projektů fúzí zapojen. Domnívám se, že tato praktická příručka může také posloužit ke zlepšení koordinace a komunikace mezi znalcem a auditorem při řešení potřeb klienta. Mezi kroky vedoucí k realizaci fúze je možno zařadit také sestavení konečných účetních závěrek a jejich audit. Velká pozornost je věnována projektu fúze.Rozebírána je taková podoba fúze, kde společníci využili možnost maximálního zjednodušení,vzdali se zejména řady práv, které jim zákon o přeměnách poskytuje.V příloze pak je vzorový projekt fúze sloučením a přehled všech souvisejících právních předpisů.

 

Kapitola s názven "Další aspekty fúze" je věnována hlavně znalecké práci při realizaci fúze,kde se autoři zabývají poměrně složitou otázkou nastavení výměnných poměrů při fúzi a dávají určitý zjednodušený návod  pro praxi. Za významnou kapitolu je možno označit kapitolu o daňových souvislostech fúze. Autoři se kromě daně z příjmu právnických osob věnují také dani z přidané hodnoty.

Ikdyž je publikace zaměřena spíše právně,auditoři v ní naleznou mnoho užitečných informací a to ve formě,která je pro "neprávnickou" veřejnost dobře srozumitelná a podává kompletní přehled o povinnostech nejen ve vztahu k obchodnímu rejstříku,ale například vůči živnostenskému úřadu,katastrálnímu úřadu a dalším.

Přestože se jedná a dosti útlou knížku,nepochybuji o tom,že je velmi vhodnou pomůckou pro každého auditora, který bude fúzi řešit u svého klienta nebo si chce zdokonalit své znalosti v oblasti.

Kniha je připravena v právním stavu k 1.lednu 2012.

 

                                                                                  Autorem recenze je Jana Skálová

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace