PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

PRE-§061-002 - Fúze sloučením mateřské a dceřiné obchodní korporace s přeceněním 2015

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • PRE-§61-002 - řešení 2015 (PDF, 50.9 kB)

Stáhni prázdný

  • PRE-§61-002 - zadání 2015 (PDF, 42.9 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

22.2.2015 20:10

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Fúze sloučením mateřské (nástupnická) a dceřiné (zanikající) obchodní korporace s přeceněním 2014

PLATÍ pro rok 2015

Připravujeme fúzi sloučením dvou obchodních korporací, obchodní korporace M jako nástupnické a obchodní korporace D jako zanikající. M vlastní 100% podíl na obchodní korporaci D. Mateřská obchodní korporace chce využít ustanovení zákona o přeměnách a připravuje sloučení se znaleckým oceněním jmění zanikající obchodní korporace D.

Níže uvedené rozvahy jsou zjednodušeny.

Rozhodný den – 1. 1. 2015

Rozhodný den se shoduje se dnem otevření účetních knih, který následuje po ocenění.

 

Konečná rozvaha obchodní korporace M – mateřská – nástupnická

Aktiva

Pasiva

Podíl na obchodní korporaci D

90

Základní kapitál       

60

Ostatní aktiva      

40

Závazky

70

Celkem       

130

Celkem           

130

 

Konečná rozvaha obchodní korporace D zanikající – den pro ocenění jmění pro znalce

Aktiva

MD

Znalec

Individuální ocenění

Pasiva

DAL

Znalec

Nemovité věci                        

270

280

Základní kapitál

30

 

Movité věci

40

50

Nerozdělené zisky

50

 

Pohledávky

20

20

 

 

 

Goodwill

– účtujeme až v zahajovací rozvaze

x

30

Vlastní kapitál celkem

80

130

Ocenění jmění znalcem

Závazky

250

250

 

Celkem       

330

380

Celkem

330

380

 

Budeme-li uvažovat o zvýšení základního kapitálu nástupnické obchodní korporace M z majetku (vlastních zdrojů) obchodní korporace D, pak od hodnoty vlastního kapitálu po přecenění 130 musíme odečíst pořizovací cenu podílu 90, která bude při sestavování zahajovací rozvahy vyloučena. Zůstává nám tak rozdíl ve výši 40, který může být použit na zvýšení základního kapitálu nástupnické obchodní korporace. Toto zvýšení základního kapitálu je v terminologii zákona o přeměnách označeno jako „nové vklady“.

 

Předpokládejme, že společníci rozhodli o zvýšení základního kapitálu nástupnické obchodní korporace o 20, na nerozdělený zisk minulých let chtějí přidělit také 20. Odložená daň činí závazek 2.

 

V komentáři k zahajovací rozvaze je vhodné uvést informace o tom, v jaké struktuře byly převzaty položky vlastního kapitálu do nástupnické obchodní korporace (dříve povinná náležitost projektu fúze). V komentáři bychom mohli najít tabulku tohoto znění:

Ocenění v posudku znalce

 

Použití v nástupnické obchodní korporaci

 

Vlastní kapitál celkem

 

Na vyloučení hodnoty podílu

 

Na zvýšení základního kapitálu

 

Na nerozdělený zisk minulých let

 

Použito celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.

Účtování

Částka v Kč

MD

Dal

 

Účetní operace v zanikající obchodní korporace D k ROZHODNÉMU DNI - varianta goodwill

 

  1. Zaúčtování přírůstku ocenění podle posudku znalce

 

1.

Ocenění reálnou hodnotou podle individ. ocenění posudkem znalce – nemovité věci – přírůstek

 

 

 

 

 

2.

Ocenění reálnou hodnotou podle individ. ocenění posudkem znalce – movité věci – přírůstek

 

 

 

 

 

3.

Goodwill –

Ocenění znalcem – 130 tj. přírůstek 50

Přírůstek u majetku 20 tj. goodwill = 30

 

 

 

 

 

4.

Přírůstek hodnoty podle posudku znalce

 

 

 

 

 

5.

Odložená daň – první vykázání

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

 

  1. Odúčtování – přechod jmění na nástupnickou obchodní korporaci  - PRAXE ÚČTOVÁNÍ VYNECHÁVÁ

 

1.

Nemovité věci

 

 

 

 

 

2.

Movité věci

 

 

 

 

 

3.

Pohledávky

 

 

 

 

 

4.

Goodwill                                                                

 

 

 

 

 

5.

Základní kapitál                                                  

 

 

 

 

 

6.

Odložená daň                                                      Í

 

 

 

 

 

7.

Nerozdělené zisky                                              

 

 

 

 

 

8.

Oceňovací rozdíly při přeměnách

 

 

 

 

 

9.

Odložená daň

 

 

 

 

 

10.

Závazky

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

                       

 

Č.

Účtování

Částka v Kč

MD

Dal

Účetní operace v nástupnické obchodní korporaci M k ROZHODNÉMU DNI – goodwill

  1. Zaúčtování jmění od zanikající obchodní korporace v hodnotách podle individuálního posudku znalce

1.

Nemovité věci

 

 

 

 

2.

Movité věci

 

 

 

 

3.

Pohledávky

 

 

 

 

4.

Goodwill

 

 

 

 

5.

Ocenění jmění zanikající obchodní korporace podle posudku znalce

 

 

 

 

6.

Závazek

 

 

 

 

 

Mezisoučet

 

 

 

 

7.

Odúčtování podílu nástupnické obchodní korporace na zanikající obchodní korporaci

 

 

 

 

8.

Přeúčtování ocenění jmění na příslušné účty

-      Základní kapitál

 

 

 

 

9.

-      Nerozdělený fond minulých let

 

 

 

 

10.

Odložená daň

 

 

 

 

             

 

K datu rozhodného dne sloučení je sestavena zahajovací rozvaha:

Zahajovací rozvaha nástupnické obchodní korporace M

Aktiva

Pasiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastní kapitál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem     

 

Celkem

 

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :