Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČR

Podkategorie (1593)

FILTR        Titul      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   123 ... 65Následující
TitulČísloNázevRozhodlDatumKe stažení
Návrh novel zákonů a vyhlášekNávrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv. Milostivé léto III) Vláda ČR26.9.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Cenový věstník18/2022Cenový věstník č. 18/2022 MF ČR26.9.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Legislativa a metodika MFČRVykazování přijatých transferů a půjčených peněžních prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů v Části IX. finančního výkazu FIN 2-12 M podle účelových znaků MF ČR22.9.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Sbírka zákonů - změny právních předpisů270/2022 Sb.Vyhláška č. 270/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Parlament ČR21.9.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Sbírka zákonů - změny právních předpisů269/2022 Sb.Vyhláška č. 269/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. Parlament ČR21.9.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Návrh novel zákonů a vyhlášekNávrh nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce Vláda ČR16.9.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Návrh novel zákonů a vyhlášekNávrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 ... základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023 + Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023 Vláda ČR16.9.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Návrh novel zákonů a vyhlášek306/0Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 306/0 – další projednávání možné od 16. 9. 2022 Vláda ČR15.9.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Návrh novel zákonů a vyhlášek302/0Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů... – sněmovní tisk 302/0 – další projednávání možné od 16. 9. 2022. Vláda ČR14.9.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Návrh novel zákonů a vyhlášek160/0Vládní návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících – sněmovní tisk 160/0 Vláda ČR12.9.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Návrh novel zákonů a vyhlášekNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – vládní návrhVláda ČR9.9.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Sbírka zákonů - změny právních předpisů245/2022 Sb.Zákon č. 245/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelůParlament ČR8.9.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Sbírka zákonů - změny právních předpisů241/2022 Sb.Zákon č. 241/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb...Parlament ČR1.9.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Návrh novel zákonů a vyhlášek288/0Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 288/0 – projednávání přerušeno do 27. 9. 2022Vláda ČR31.8.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Návrh novel zákonů a vyhlášek184/0Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 184/0 – projednávání přerušeno do 27. 9. 2022Poslanecká sněmovna ČR30.8.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Návrh novel zákonů a vyhlášek158/0Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 158/0 – projednávání přerušeno do 27. 9. 2022Poslanecká sněmovna ČR30.8.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRInformace k „identifikaci“ nízkoemisního vozidla pro účely § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůFinanční správa26.8.2022
Legislativa a metodika MFČR2/2022Informační bulletin č. 2/2022 - Bulletin pro účetní jednotky státní správy i samosprávyMFČR26.8.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Legislativa a metodika MFČRČ. j. 23252/2022/3903-2Metodická informace k osvobození od placení vymáhaných pohledávek na místních poplatcích v rámci tzv. "Milostivého léta"MF ČR24.8.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Cenový věstník17/2022Cenový věstník č. 17/2022 MF ČR23.8.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Cenový věstník16/2022Cenový věstník č. 16/2022 MF ČR23.8.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRInformace ke zvýšení limitu pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti pro peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál) od 20. 8. 2022Finanční správa20.8.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Sbírka zákonů - změny právních předpisů237/2022 Sb.Vyhláška č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhradParlament ČR20.8.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace, stanoviska a sdělení Pravidla pěstitelského pálení Celní správa ČR17.8.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace, stanoviska a sdělení Starobní důchod podrobně17.8.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRInformace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění podle § 92f zákona o DPHFinanční správa11.8.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
PokynyGFŘ-D-56Pokyn č. GFŘ-D-56 k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmuMF ČR10.8.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Sbírka zákonů - změny právních předpisů232/2022 Sb.Zákon č. 232/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb...Vláda ČR10.8.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Sbírka zákonů - změny právních předpisů228/2022 Sb.Nařízení vlády č. 228/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisůVláda ČR10.8.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Sbírka zákonů - změny právních předpisů216/2022 Sb.Zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyParlament ČR8.8.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Finanční zpravodaj12/2022Finanční zpravodaj č. 12/2022MF ČR8.8.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Finanční zpravodaj11/2022Finanční zpravodaj č. 11/2022MF ČR5.8.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Sbírka zákonů - změny právních předpisů221/2022 Sb.Zákon č. 221/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyParlament ČR1.8.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Legislativa a metodika MFČRKonsolidační manuál podle § 14 odstavce 1 a 2 vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)MF ČR25.7.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Cenový věstník15/2022Cenový věstník č. 15/2022 MF ČR22.7.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČR44058/22/7700-10123-712553Metodický pokyn k rozhodování o návrhu na povolení obnovy řízeníFinanční správa22.7.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace, stanoviska a sdělení CHJ č. 3/2022Stanovisko CHJ č.3/2022 k předběžné řídící kontrole u příjmových operacíMFČR14.7.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČR20566/22/7700-10123-050167Metodický pokyn k posouzení lhůty pro podání žádosti o prominutí penále ve vazbě na skončené posečkáníFinanční správa12.7.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Koordinační výbory06/22Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 22. 6. 2022 GFŘ9.7.2022
Informace, stanoviska a sdělení CHJ č. 2/2022Stanovisko CHJ č. 2/2022 k aplikaci principu jednotného audituMFČR8.7.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru

E-commerce Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :