Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČR

Podkategorie (1687)

FILTR        Titul      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   123 ... 67Následující
TitulČísloNázevRozhodlDatumKe stažení
Legislativa a metodika MFČRCHJ č. 8Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2022 a dále MF ČR9.2.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Návrh novel zákonů a vyhlášekNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších Vláda ČR2.2.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Koordinační výbory01/23Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 25. 1. 2023 GFŘ2.2.2023
Cenový věstník1/2023Cenový věstník č. 1/2023 1.2.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Sbírka zákonů - změny právních předpisů365/2022 Sb.Zákon č. 365/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament ČR26.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRInformace k odvodu z nadměrných příjmů podle energetického zákona Finanční správa26.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Finanční zpravodaj2/2023Finanční zpravodaj č. 2/2023MF ČR18.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRInformace ke zrušení registrace po ukončení podnikatelské činnostiFinanční správa17.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRSdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 367/2015 Sb. – Informace k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2022 v souvislosti s tzv. Zjednodušenou evidencí dotací (ZED) MF ČR12.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Sbírka zákonů - změny právních předpisů432/2022 Sb.Zákon č. 432/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících...Parlament ČR11.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRInformace k novele zákona o DPH pro rok 2023 – zrušení registrace plátce na žádostFinanční správa9.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace, stanoviska a sdělení Sleva na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele od 1. 2. 2023ČSSZ9.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Legislativa a metodika MFČRMetodický pokyn k elektronickému podání při správě daníFinanční správa9.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRMetodický pokyn k ukládání pokut za porušení povinností souvisejících s podáváním kontrolních hlášeníFinanční správa9.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRInformační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí č. 25 MF – Inf 17 vzor č. 3 – Umístění spisu daně z nemovitých věcí Finanční správa6.1.2023
Návrh novel zákonů a vyhlášek283/0Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti ÚOHS – sněmovní tisk 283/0 Vláda ČR6.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Sbírka zákonů - změny právních předpisů455/2022 Sb.Zákon č. 455/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament ČR6.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
PokynyGFŘ-D-60Pokyn GFŘ-D-60 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2022 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2022MF ČR6.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Finanční zpravodaj1/2023Finanční zpravodaj č. 1/2023MF ČR6.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRInformační leták k dani silniční (za zdaňovací období 2022 nebo jeho část)Finanční správa5.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRInformace k podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2022 Finanční správa5.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace, stanoviska a sdělení Změny kombinované nomenklatury platné od 1. 1. 2023 (pracovní pomůcka) ČSÚ5.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRDotazy a odpovědi k paušální dani – aktualizováno k 4. 1. 2023Finanční správa4.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
PokynyGFŘ D-59Pokyn č. GFŘ D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – nahrazuje pokyn D-22 MF ČR2.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Finanční zpravodaj19/2022Finanční zpravodaj č. 19/2022MF ČR2.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Pracovní a sociální problematikaVšeobecné zásady pro vyplňování ELDP platné pro období od 1. 1. 2014 – aktualizováno podle právního stavu účinného od 1. 1. 2023ČSSZ1.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Sbírka zákonů - změny právních předpisů466/2022 Sb.Nařízení vlády č. 466/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami...1.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Sbírka zákonů - změny právních předpisů465/2022 Sb.Nařízení vlády č. 465/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí...Vláda ČR1.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Pracovní a sociální problematikaMetodická pomůcka pro vyplňování ELDP platná pro období od 1. 1. 2014 – aktualizováno podle právního stavu účinného od 1. 1.  2023ČSSZ1.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Sbírka zákonů - změny právních předpisů457/2022 Sb.Zákon č. 457/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákonyParlament ČR1.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Sbírka zákonů - změny právních předpisů452/2022 Sb.Vyhláška č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)Parlament ČR1.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRČasté otázky a odpovědi související s aplikací zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonu, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na oznamovací povinnost provozovatelů platFinanční správa29.12.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Sbírka zákonů - změny právních předpisů416/2022 Sb.Zákon č. 416/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříkůParlament ČR27.12.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRInformace ke změnám zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2023 – oblast kontrolního hlášení DPHFinanční správa22.12.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRZrušení elektronické evidence tržeb od 1. 1. 2023Finanční správa21.12.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRInformace pro poplatníky, fyzické osoby ke změnám v zákoně o daních z příjmů pro zdaňovací období roku 2023 20.12.2022
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRInformace o významných změnách v zákoně o daních z příjmů, které se týkají fyzických osob za zdaňovací období roku 2022 Finanční správa20.12.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČREnergetická krize ve vztahu k převodním cenámFinanční správa20.12.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru
PokynyGFŘ-D-29Pokyn č. GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení ve znění Dodatku č. 9MF ČR19.12.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRInformace k dani z nemovitých věcí na rok 2023Finanční správa19.12.2022Nemáte oprávnění ke stažení souboru

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :