Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČR

Podkategorie (1698)

FILTR        Titul      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   123 ... 68Následující
TitulČísloNázevRozhodlDatumKe stažení
Informace, stanoviska a sdělení Ošetřovné – když zdravý zaměstnanec pečuje o svého blízkého – přehledná informace od ČSSZČSSZ3.8.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČR43924/23/7700-50123–500852Metodický pokyn k aplikaci zákona o mimořádném odpouštění a zániku některých daňových dluhůFinanční správa16.7.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Návrh novel zákonů a vyhlášek385/0Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 385/0 – projednávání možné od 28. 9. 2023Poslanecká sněmovna ČR10.7.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Sbírka zákonů - změny právních předpisů191/2023 Sb.Vyhláška č. 191/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023...Parlament ČR30.6.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Návrh novel zákonů a vyhlášek488/0Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů – sněmovní tisk 488/0 – 3. čtení bylo zahájeno 22. 9. 2023Vláda ČR28.6.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Koordinační výbory06/23Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 06. 2023GFŘ21.6.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace, stanoviska a sdělení Stanovisko MPSV k nové definici nelegální práceMPSV ČR2.6.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace, stanoviska a sdělení Kontrolní seznam k příloze v účetní závěrce 2022 Komora auditorů ČR23.5.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČR9299/23/7100-50123-010450Metodický pokyn k evidenci zahraničních osob a k vybraným otázkám souvisejícím s registrací a správou těchto subjektůFinanční správa9.5.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRČ. j.: 30785/23/7100-30118-012Metodická informace k vyplnění kontrolního hlášení platná od 27. 4. 2023Finanční správa28.4.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Finanční zpravodaj5/2023Finanční zpravodaj č. 5/2023MF ČR25.4.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Finanční zpravodaj4/2023Finanční zpravodaj č. 4/2023MF ČR25.4.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Sbírka zákonů - změny právních předpisů85/2023Vyhláška č. 85/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023Parlament ČR4.4.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace, stanoviska a sdělení Stanovisko Ministerstva financí k Nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných za dodávku elektřiny a plynu za stanovené cenyMPO ČR28.3.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Legislativa a metodika MFČRČ. j.: 2215/23/7100-50124-8045Metodický pokyn k postupům podle § 238 daňového řáduFinanční správa22.3.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČR20296/23/7100-30116-609210Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tím spojenýchFinanční správa22.3.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Koordinační výbory03/23Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 15. 03. 2023GFŘ17.3.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace, stanoviska a sdělení Příručka pro INTRASTAT V23Český statistický úřad12.3.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace, stanoviska a sdělení Q&A – sleva na pojistném (zkrácené úvazky) – otázky a odpovědi ČSSZČSSZ10.3.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRVyužijte online finančního úřadu a podejte daňové přiznání k dani silniční elektronicky z pohodlí domovaFinanční správa10.3.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRČ. j.: 10352/23/7100-30118-012Informace GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb s účinností od 1. 1. 2023 Finanční správa3.3.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Finanční zpravodaj3/2023Finanční zpravodaj č. 3/2023MF ČR2.3.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČR6675/23/7100-30118-012884Informace GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb s účinností od 1. 1. 2023Finanční správa17.2.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Legislativa a metodika MFČRCHJ č. 8Metodický pokyn CHJ č. 8 – Náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol pro rok 2022 a dáleMF ČR9.2.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Návrh novel zákonů a vyhlášek443/0Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální... – sněmovní tisk 443/0 – předáno k projednání SenátuPoslanecká sněmovna ČR2.2.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Koordinační výbory01/23Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 25. 1. 2023 GFŘ2.2.2023
Legislativa a metodika MFČRStanovisko ve věci uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tím spojenýchMF ČR1.2.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Cenový věstník1/2023Cenový věstník č. 1/20231.2.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Sbírka zákonů - změny právních předpisů365/2022 Sb.Zákon č. 365/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament ČR26.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRInformace k odvodu z nadměrných příjmů podle energetického zákonaFinanční správa26.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRPísemnosti doručované zpřístupněnou datovou schránkou versus listinná podoba doručeníFinanční správa23.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Finanční zpravodaj2/2023Finanční zpravodaj č. 2/2023MF ČR18.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRInformace ke zrušení registrace po ukončení podnikatelské činnostiFinanční správa17.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRSdělení Ministerstva financí k vyhlášce č. 367/2015 Sb. – Informace k finančnímu vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2022 v souvislosti s tzv. Zjednodušenou evidencí dotací (ZED) MF ČR12.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Sbírka zákonů - změny právních předpisů432/2022 Sb.Zákon č. 432/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících...Parlament ČR11.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRInformace k novele zákona o DPH pro rok 2023 – zrušení registrace plátce na žádostFinanční správa9.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace, stanoviska a sdělení Sleva na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele od 1. 2. 2023ČSSZ9.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboruNemáte oprávnění ke stažení souboru
Legislativa a metodika MFČRMetodický pokyn k elektronickému podání při správě daníFinanční správa9.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRMetodický pokyn k ukládání pokut za porušení povinností souvisejících s podáváním kontrolních hlášeníFinanční správa9.1.2023Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace Finanční správy ČR, GFŘ, MF ČRInformační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí č. 25 MF – Inf 17 vzor č. 3 – Umístění spisu daně z nemovitých věcí Finanční správa6.1.2023

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :