Informace GFŘ a ministerstev

Podkategorie (6)

FILTR        Titul      
ŘAZENÍ              
VŠEPředchozí   123Následující
TitulČísloNázevRozhodlDatumKe stažení
Legislativa a metodika MFČRVeřejná konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy MFČR30.11.2019
Legislativa a metodika MFČRNávrh věcného záměru zákona o účetnictví MFČR20.11.2019
Legislativa a metodika MFČRVyhodnocení veřejné konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy MFČR16.4.2019
Informace GFŘInformace GFŘ související s možnou změnou kategorizace účetních jednotek ve zdaňovacím období 2018 GFŘ26.2.2019
Finanční zpravodaj1/2019Finanční zpravodaj č. 1/2019 MFČR14.1.2019Nemáte oprávnění ke stažení souboru
PokynyGFŘ D-38Pokyn č. GFŘ D – 38 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně GFŘ17.12.2018
Legislativa a metodika MFČRCHJ č. 7Metodický pokyn CHJ č. 7 – Řízení rizik spojených s hospodařením MFČR13.11.2018Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Finanční zpravodaj8/2018Finanční zpravodaj č. 8/2018 MFČR2.10.2018Nemáte oprávnění ke stažení souboru
Informace GFŘStanovisko Ministerstva financí k problematice současného výkonu veřejnosprávní kontroly a pověřence pro ochranu osobních údajů u příspěvkové organizace interním auditorem zřizující organizace MF ČR30.5.2018
Informace GFŘStanovisko MF ČR k určení kategorie nástupnické účetní jednotky po přeměně KDPČR28.5.2018
Informace GFŘSdělení Ministerstva financí k účtování a vykazování digitálních měn - bitcoiny, kryptoměny MFČR15.5.2018
Koordinační výbory03/18Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21.3.2018 Počet souvisejících článků: 5 GFŘ21.3.2018
Koordinační výbory01/18Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 24.1.2018 Počet souvisejících článků: 5 GFŘ24.1.2018
Sbírka zákonů - změny právních předpisů397/2017 Sb. Vyhláška č. 397/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky Parlament ČR1.1.2018
Sbírka zákonů - změny právních předpisů396/2017 Sb.Vyhláška č. 396/2017, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů Parlament ČR1.1.2018
Sbírka zákonů - změny právních předpisů400/2017 Sb.Vyhláška č. 400/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence Parlament ČR1.1.2018
Dotazy a odpovědi (FS) - podnikateléOtázky a odpovědi k zákonu o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhlášceFinanční správa18.12.2017
Sbírka zákonů - změny právních předpisů411/2017 Sb.Vyhláška č. 411/2017 Sb. ze dne 7.12. 2017, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů Parlament ČR7.12.2017
Zprávy pro obce a kraje8/2017Zprávy Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů č. 8/2017 MF ČR6.12.2017
Koordinační výbory11/17Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 15.11.2017 Počet souvisejících článků: 6 GFŘ15.11.2017
Zprávy pro obce a kraje7/2017Zprávy Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů č. 7/2017 MF ČR3.11.2017
Zprávy pro obce a kraje6/2017Zprávy Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů č. 6/2017 MF ČR29.9.2017
Zprávy pro obce a kraje5/2017Zprávy Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů č. 5/2017 MF ČR21.9.2017
Zprávy pro obce a kraje4/2017Zprávy Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů č. 4/2017 MF ČR11.9.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.12 - 4/2017Jakým způsobem bude v účetnictví zaúčtována modernizace dlouhodobého nehmotného majetku v případě, že ocenění modernizace nepřevýší částku 60 000 Kč?MFČR28.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.12 - 3/2017Jakým způsobem bude v účetnictví zaúčtována změna technických parametrů dlouhodobého nehmotného majetku, pokud je předpoklad, že ocenění uvedené změny převýší částku 60 000 Kč v následujícím účetním období?MFČR28.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.12 - 2/2017Jakým způsobem bude v účetnictví zaúčtována rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku, pokud je předpoklad, že ocenění uvedené rekonstrukce převýší částku 40 000 Kč?MFČR28.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.12 - 1/2017Jakým způsobem účtuje příspěvková organizace o přijatých peněžních prostředcích od zřizovatele určených na pořízení dlouhodobého majetku s výjimkou drobného dlouhodobého majetku? MFČR28.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.11 - 1/2017Při sestavení odpisového plánu dlouhodobého majetku vybraná účetní jednotka stanoví u některého dlouhodobého majetku podle ustanovení bodu 4.11. ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku jeho zbytkovou hodnotu. Jakým způsobem bude vybraná účetní..?MFČR28.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.4 - 1/2017Kdy nastane okamžik uskutečnění účetního případu vzniku pohledávky z titulu úplatného zřízení věcného břemene na straně povinného, kdy je uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene a jednou ze smluvních podmínek je vystavení faktury ze .....?MFČR28.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.3 - 5/2017Je nutné provádět inventuru v případě položek oprávek a opravných položek? MFČR28.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.3 - 4/2017Jsou „předmětem inventarizace“ i položky rozvahy, které vykazují k rozvahovému dni nulový zůstatek? MFČR28.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.3 - 3/2017Provádí se dokladová inventura u položky rozvahy „C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení“? MFČR28.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.3 - 2/2017Jak postupovat při dokladové inventuře inventarizačních položek pasiv rozvahy „C.II. Fondy účetní jednotky“? MFČR28.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.2 - 12/2017Které skutečnosti vykazuje účetní jednotka na položce rozvahy „D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky“ (syntetický účet 459)? MFČR26.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.2 - 11/2017Na jaké položce výkazu zisku a ztráty budou vykázány náklady z titulu pořízení technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku nebo dlouhodobého hmotného majetku v případě, že ocenění technického zhodnocení nesplňuje podmínky ....?MFČR26.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.2 - 10/2017Jaký je okamžik uskutečnění účetního případu pro účtování na podrozvahovém účtu 939 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní, popř. 941 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní? MFČR26.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.2 - 9/2017Účtuje vybraná účetní jednotka o pořízení územního plánu, jehož ocenění převyšuje částku 60 000 Kč, prostřednictvím syntetického účtu 518 – Ostatní služby, nebo syntetického účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek?MFČR26.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.2 - 8/2017Jakým způsobem mají kraje, obce a příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem vyplnit položku přílohy v účetní závěrce „B.3. Informace podle § 68 odst. 3“? MFČR26.6.2017
Dotazy a odpovědi (MFČR) - veřejná správa1.2 - 7/2017Jakým způsobem mají kraje, obce a příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem vyplnit položku přílohy v účetní závěrce „A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b). zákona“, která obsahuje informace o zápisu do veřejného rejstříku? MFČR26.6.2017

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace