Interpretace NÚR

FILTR        Autor      
ŘAZENÍ              

Zde najdete Interpretace, které doposud schválila Národní účetní rada.

Interpretace vyjadřují odborný názor Národní účetní rady, jejímiž členy jsou reprezentanti významných profesních organizací a odborné akademické půdy. Tvorbou Interpretací usiluje Národní účetní rada o jednotné a vhodné používání zákona o účetnictví a ostatních právních předpisů. Jednotlivé členské organizace NÚR podporují tvorbu Interpretací a jejich používání v praxi.

Více podrobností k cílům a předmětu interpretací naleznete v Předmluvě k interpretacím NÚR.

Zdroj: www.nur.cz

 

 

Pracovní návrhy interpretací

ČísloNázevAutorPřipomínky doKe stažení
PNI - 73Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetkuIng. Alice Šrámková FCCA
Ing. Libor Vašek Ph.D.
PNI - 72Účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu v s.r.o. a družstvuIng. Jiří Pelák Ph.D.
PNI - 71Znehodnocení stálých aktiv – testování a vykazováníIng. Alice Šrámková FCCA
Ing. Libor Vašek Ph.D.
PNI - 68Vykazování kryptoměn v účetnictvídoc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D.
PNI - 65Zaměstnanecké benefityMgr. Ing. Magdaléna Králová
PNI - 52Účtování bonusů a skontIng. Petr Vácha

Připomínkové řízení k návrhu interpretací

ČísloNázevAutorPřipomínky doKe stažení
NI - 64Poskytnuté zálohy vedené v cizí měněIng. Pěva Čouková
Ing. Libor Vašek Ph.D.
30.09.2020
NI - 63Cizoměnové pohledávky s opravnou položkouIng. Pěva Čouková
Ing. Libor Vašek Ph.D.
30.09.2020
NI - 62Vykázání vkladu do právnické osoby neziskového charakteru v účetní závěrce vkladateleIng. Simona Pacáková 30.09.2020

Schválené interpretace

ČísloNázevAutorSchválenoKe stažení
I - 41Zákaznické věrnostní programydoc.Ing. David Procházka Ph.D.
Ing. Petr Vácha
19.06.2020
I - 40Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývojedoc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D.
Ing. Petr Vácha
27.01.2020
I - 39Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetkuDoc. Ing. Hana Březinová CSc.
Ing. Petr Vácha
15.04.2019
I - 38Zachycení prodeje podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrceIng. Alice Šrámková FCCA 01.04.2019
I - 37Časové rozlišování a cizí měnaprof. Ing. Libuše Müllerová CSc.01.04.2019
I - 36Náhradní způsob výpočtu konsolidačního rozdíluIng. Alice Šrámková FCCA 01.04.2019
I - 35Oceňování zásob vytvořených vlastní činnostíIng. Irena Liškařová 01.04.2019
I - 34Rezervy na likvidaceIng. Jiří Pelák Ph.D.01.04.2019
I - 33Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívánídoc.Ing. David Procházka Ph.D.01.04.2019
I - 32Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitáluIng. Jiří Pelák Ph.D.01.04.2019
I - 31Mezitímní účetní výkaznictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D. 01.04.2019
I - 30Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatelů (nahrazuje I-11) Ing. Jiří Pelák Ph.D.01.04.2019
I - 29Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodáchIng. Jiří Pelák Ph.D.
Ing. Alice Šrámková FCCA
01.04.2019
I - 26Slevy z pořizovací ceny dl. hm. majetku v následujících účetních obdobích po uvedení do užíváníIng. Petr Vácha 01.04.2019
I - 24Události po rozvahovém dniIng. Jiří Pelák Ph.D.
doc. Ing. Marcela Žárová CSc.
01.04.2019
I - 28Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetekdoc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D.
prof. Ing. Libuše Müllerová CSc.
01.04.2019
I - 27Následné získání dotace na dlouhodobý majetek prof. Ing. Libuše Müllerová CSc.
doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D.
01.04.2019
I - 25Ocenění po předchůdciIng. Jiří Pelák Ph.D.01.04.2019
I - 23Ocenění nabyté cizoměnové pohledávkyIng. Petra Vaněčková
Mgr. Edita Ševcovicová
01.04.2019
I - 22Dotace v cizí měněprof. Ing. Libuše Müllerová CSc.
Ing. Jiří Pelák Ph.D.
doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D.
01.04.2019
I - 21Odpis cizoměnové pohledávky a závazkuIng. Naděžda Voborská
Ing. Jana Pilátová
01.04.2019
I - 20Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů Počet souvisejících článků: 3 Blanka Dvořáková
Marie Konečná
01.04.2019
I - 19Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitáluIng. Bohumír Holeček 01.04.2019
I - 18Dohadné položky v cizí měněIng. Jiří Pelák Ph.D.
Mgr. Edita Ševcovicová
01.04.2019
I - 17Pobídky v nájemních vztazíchIng. Jiří Pelák Ph.D.
Mgr. Edita Ševcovicová
01.04.2019
I - 16Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemeneprof. Ing. Libuše Müllerová CSc.01.04.2019
I - 15Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku prof. Ing. Libuše Müllerová CSc.01.04.2019
I - 14Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Ing. František Louša
Antonín Valder
prof. Ing. Libuše Müllerová CSc.
doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D.
01.04.2019
I - 13Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek - STAŽENAIng. František Louša 09.10.2007
I - 12Faktoring prof. Ing. Libuše Müllerová CSc.
Ing. Jiří Škampa
01.04.2019
I - 11Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individ. účetní závěrce podnikatelů NAHRAZENO I-30Ing. Jiří Pelák Ph.D.01.04.2019
I - 10Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele Ing. Jiří Škampa
Mgr. Edita Ševcovicová
01.04.2019
I - 9Odložená daň - první vykázánídoc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D. 01.04.2019
I - 8Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze ziskuIng. Aleš Růta 01.04.2019
I - 7Komisionářské smlouvyIng. Petr Kříž FCCA01.04.2019
I - 5Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dl. majetkuIng. Miloslava Halusková 01.04.2019
I - 4Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalenceIng. Lubomír Harna
Mgr. Edita Ševcovicová
01.04.2019
I - 3Rezerva na splatnou daň Počet souvisejících článků: 1prof. Ing. Libuše Müllerová CSc.01.04.2019
I - 2Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladechprof. Ing. Libuše Müllerová CSc.01.04.2019
I - 1Přechodné rozdíly při výchozím uznání aktivprof. Ing. Libuše Müllerová CSc.01.04.2019

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace