Jak na přenesení daňové povinnosti § 92f ZDPH v limitu 100 000 Kč

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

  • Jak na přenesení daňové povinnosti §92f ZDPH (PDF, 388.6 kB)

Autor  Tomáš Líbal , Ing. Pěva Čouková 

26.10.2015 09:00

 Tomáš Líbal Ing. Pěva Čouková
Zákon o DPH prošel během roku několika úpravami. Mezi ně patří rozšíření vybraných plnění pro režim přenesení daňové povinnosti. U některých plnění je režim přenesení daňové povinnosti vázán na překročení limitu 100 000 Kč. Článek zobrazuje na příkladech použití tohoto režimu v kontextu s přijetím zálohy na toto plnění.

PLATÍ pro rok 2015

Novelou ZDPH zákonem č. 360/2014 Sb. a nařízením vlády č. 361/2014 Sb. ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb. (dále jen Nařízení vlády) se rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti. Většina změn u přenesení daňové povinnosti je účinná od 1. 4. 2015. Na webových stránkách Finanční správy bylo k uvedené novince publikováno několik Informací GFŘ (dále jen Informace) a odpovědí na nejčastější dotazy. Účelem příspěvku není opisovat text Informací, ale rozpracovat některá zde zmíněná pravidla v příkladech a upozornit i na vybrané skutečnosti, které nebyly v Informacích rozebrány. Mnoho otázek v praktické aplikaci vyvolává podmínka přenesení daňové povinnosti u vybraného zboží při překročení základu daně 100 tis. Kč. Na některé situace, se kterými se budeme setkávat, cílí následující text. Uvedené příklady vychází z předpokladu, že všichni plátci v příkladech mají měsíční zdaňovací období a o zásobách účtují způsobem „A“. V popisovaných případech není uvažováno o dodávce povolenek na emise skleníkových plynů, ale zaměřuji se na dodávku obilovin a technických plodin, kovů, mobilních telefonů, integrovaných obvodů, přenosných zařízení pro automatizované zpracování dat a videoherní konzole, jak jsou uvedeny ve zmiňovaném Nařízení vlády, kde je pro aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti rozhodující částka základu daně překračující 100 tis. Kč. Plátci - odběratelé uvedení v příkladech uplatňují DPH na vstupu v plné výši, tj. na plnění se nevztahuje nárok na odpočet v poměrné výši (viz § 75 ZDPH), resp. v krácené výši (viz § 76 ZDPH).

 

Schéma analýzy, zda dodávka zboží podléhá přenesení daňové povinnosti podle Nařízení vlády č. 361/2014 Sb. (s výjimkou povolenek na emise skleníkových plynů)

 

Jedná se

o zboží

uvedené

v Nařízení

vlády?

 

 

Ano. Je základ daně u zdanitelného plnění vyšší než 100 tis. Kč?

 

 

Ano. Přenáší se daňová povinnost a daň odvede odběratel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne. Postupuje se standardně, tj. daň odvede dodavatel.

 

 

Ne. Postupuje se standardně, tj. daň odvede dodavatel.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Přijaté zálohy a přenesená daňová povinnost

Režim přenesení daňové povinnosti se podle § 92a odst. 7 ZDPH neaplikuje zpětně na zdanitelné plnění, u kterého vznikla povinnost přiznat daň z titulu přijetí úplaty před jeho uskutečněním (zálohy). Úplaty (zálohy) přijaté v režimu přenesení daňové povinnosti jsou z hlediska dopadu na daň neutrální. Nepromítnou se do daňového přiznání k DPH ani do výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a odst. 5 ZDPH.

 

Podle informace GFŘ bod 4.2

Zálohové platby

V případě využití zálohových plateb u dodání vybraného zboží je pro správnou aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti nezbytné předem znát celkovou dohodnutou hodnotu základu daně vybraného zboží. V tomto případě se jedná o jedno zdanitelné plnění ve smyslu nařízení vlády č. 361/2014 Sb., ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb. Pokud hodnota základu daně vybraného zboží přesáhne určený limit, budou se aplikovat pravidla pro režim přenesení daňové povinnosti (zálohové platby se nebudou zdaňovat, rozhodující pro zdanění transakce bude datum uskutečnění zdanitelného plnění).

V opačném případě se budou při splnění zákonných podmínek aplikovat pravidla běžného režimu (se zdaněním přijatých zálohových plateb). Zálohové platby se tedy neposuzují pro účely stanovení limitu samostatně, ale zahrnují se do celkové hodnoty základu daně pro dané zdanitelné plnění.

 

Příklad 1 - § 92f ZDPH – záloha a doplatek v režimu reverse charge 100 000 Kč

Plátce ABC, s.r.o. realizuje dodávku mobilních telefonů (kód nomenklatury celního sazebníku 8517 12 00) pro plátce CBA, a.s. ...

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :