Jak sjednat perfektní pracovní smlouvu

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Jak sjednat perfektní pracovní smlouvu (PDF, 513.8 kB)

Autor JUDr. Ladislav Jouza 

11.5.2021 23:03

JUDr. Ladislav Jouza
V období koronavirové pandemie má zaměstnavatel na trhu práce složité postavení. Musí se vypořádat s ekonomickými, zejména výrobními problémy a přitom dodržovat pracovněprávní předpisy. Zaměstnavatelé v řadě odvětví postrádají zaměstnance a snaží se je získat do pracovního poměru. Je proto vhodné souhrnně vysvětlit základní práva a povinnosti zaměstnavatelů, s nimiž se v současném období po novele zákoníku práce nejčastěji setkávají při sjednávání pracovní smlouvy.

Ladislav Jouza

PLATÍ pro rok 2021

1. Úvod

I když se v období pandemie projevuje větší snaha zaměstnavatelů směřující ke skončení pracovního poměru, jsou obory a odvětví, kde se naopak „ohlížejí“ po nových zaměstnancích.

To klade vyšší nároky na správný postup před vznikem pracovního poměru. Chyby a omyly, kterých se zaměstnavatelé mohou dopustit, mají často odraz v advokátní a justiční praxi. Soudy se pak musí vypořádat s problémy, zda např. byl sjednán příslib zaměstnání anebo jak posuzovat pracovní smlouvu, která byla uzavřena „formulářovým“ způsobem.

2. Podstatné náležitosti vzniku pracovního poměru

Pracovní poměr vzniká sjednáním pracovní smlouvy podle § 33 odst.1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“). Zaměstnavatel v ní musí sjednat se zaměstnancem všechny podmínky, za kterých bude práce vykonávána.

V pracovní smlouvě je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodnout:

 • druh práce (funkci), na kterou je zaměstnanec přijímán,
 • místo nebo místa výkonu práce (obec, pracoviště nebo jinak určené místo),
 • den nástupu do práce – tímto dnem vzniká pracovní poměr.

Vymezení uvedených náležitostí je důležité pro rozsah dispoziční pravomoci zaměstnavatele pro převádění a překládání na jinou práci.

Druh práce

Druh práce může být sjednán úžeji nebo šíře (např. referent, odborný pracovník, účetní apod.). To bude záležet na konkrétních podmínkách. Příliš úzké vymezení druhu práce může dělat potíže zaměstnavateli zejména při změně činnosti. Příliš široké vymezení je zase nevýhodné pro zaměstnance, neboť umožňuje jeho převádění na práce, někdy i se mzdovým rozdílem. Je proto třeba hledat takové vymezení, které by vyhovovalo jak provozním podmínkám, tak oprávněnému zájmu zaměstnance. Zpravidla by měl být druh práce sjednáván tak, že se omezí na určitou profesi.

Místo výkonu práce

Místo výkonu práce by mělo být sjednáváno přesně. Někdy to však nebude možné. Plyne to již z povahy práce. V pracovní smlouvě je ovšem možné dohodnout více než jedno místo výkonu práce. Z hlediska nároku na náhradu při pracovních cestách je však nutné za pravidelné pracoviště považovat vždy jen jedno místo výkonu práce. Někdy může být místo výkonu práce sjednáno široce, např. jihomoravský region, území okresu XY atd. Je to však možné jen tehdy, vyžaduje-li to charakter práce nebo pracoviště (např. obchodní zástupci, dealeři, zaměstnanci služeb apod.).

Pokud by zaměstnavatel nesjednal v pracovní smlouvě se zaměstnancem místo výkonu práce, má zaměstnanec „právní obranu“. Potom by se jako místo výkonu práce posuzovalo místo, ve kterém má zaměstnavatel provoz, a má-li více provozů, místo, ve kterém byl zaměstnanec přijat.

Na případy, kdy mezi účastníky nebylo sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad a místo výkonu práce, které se považuje za pravidelné pracoviště, bylo v pracovní smlouvě sjednáno v širším rozsahu, než je jedna obec, reaguje ZP právní fikcí, že jde o takovou obec, v níž nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance. S ohledem na možnost sjednat místo či místa výkonu práce (jeho šíři) bez jakéhokoli omezení lze považovat za spravedlivé a vyvážené, aby zaměstnavatel vždy nesl náklady na vyšší než pravidelné výdaje spojené s výkonem práce, které vzniknou zaměstnanci s cestou mimo obec, kde převážně vykonává práci, popř. kde má trvalý pobyt. V uvedeném případě se nebude jednat o pracovní cestu a nebude k vyslání na takovou cestu třeba souhlasu zaměstnance, neboť k takovému výkonu práce se v pracovní smlouvě zavázal.

Den nástupu do práce

Pracovní poměr vzniká v den, který byl sjednán v pracovní smlouvě. A to i tehdy, kdyby byl zaměstnanec dočasně práce neschopen. Ovšem za podmínky, že do týdne oznámil zaměstnavateli, že ve sjednaný den nemůže do práce nastoupit.

Určení pracovní náplně

Pracovní náplň je zpravidla informativní dokument, kterým zaměstnavatel zaměstnanci blíže určuje sjednaný druh práce. Zaměstnavatel může zaměstnanci přidělovat jakoukoliv práci odpovídající sjednanému druhu práce (sjednané funkci.) Tím je určen celkový rámec pracovní náplně. Přitom pracovní náplň zpravidla není součástí obsahu pracovní smlouvy. Zaměstnavatel ji určuje svým jednostranným opatřením, kterým může pracovní náplň též měnit nebo doplňovat. Vždy to však musí být v rámci pracovní smlouvy, to je podle sjednaného druhu práce.

Pracovní náplň může být předmětem obsahu pracovní smlouvy, jestliže se na tom účastníci (zaměstnavatel a zaměstnanec) dohodnou, anebo je-li zaměstnavatelem stanovena jednostranně. Je-li pracovní náplň sjednána tak, že nevyčerpává všechny práce spadající pod určitý druh práce (funkce) a konkretizuje povinnosti zaměstnance pouze v rámci určitého pracovního místa, jde vlastně o zúžené vymezení náležitosti sjednaného druhu práce. Např. u účetní v rozpočtové organizaci v pokladně bude vymezena náplň určením účetní např. při výplatě platů. Zaměstnavatel je takovým ujednáním omezen ve své dispoziční pravomoci přidělovat práci zaměstnanci podle pracovní smlouvy.

Pokud by se pracovní náplň stala součástí pracovní smlouvy, bylo by ji možno měnit pouze dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem.

Pracovní náplň a zákon o nemocenském pojištění

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 MZDOVÁ KONFERENCE ONLINE | ZÁZNAM Z 2. BŘEZNA 2021

Jedinečná konference v ČR o mzdách se šesti inspirujícími spíkry na mzdy, plná zajímavých témat, praktických informací, tipů a rad, protkaná chvílemi plných prožitků a „aha momentů“.

Záznam tzv. „navěky“.

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Každoročně pro Vás připravujeme „MZDOVÉHO SPECIALISTU“.

ONLINE MZDOVÝ SPECIALISTA 2021

Mzdového specialistu jste mohli sledovat on-line, a to celkem 11 dní od 8. dubna do 7. května 2021, ale nebojte se, pro ty, co se nestihli připojit a toto téma je zajímá a chtějí se vzdělávat, máme k dispozici záznam celého mzdového specialisty 2021.

 A VÍTE, ŽE NA ÚČETNÍM PORTÁLU JSOU PRO VÁS ONLINE SEMINÁŘE KE MZDÁM?

» MZDOVÁ ŠESTKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

 1. Pracovní doba podle ZP, výpočet mzdy, výpočet příplatkových mezd, průměrný výdělek – Ing. Růžena Klímová (11. 3. 2021)

 2. Zdravotní pojištění, sociální zabezpečení – Ing. Růžena Klímová (12. 3. 2021)

 3. Daň z příjmu, nemocenské pojištění – Ing. Růžena Klímová (15. 3. 2021)

 4. Srážky ze mzdy – Ing. Růžena Klímová (16. 3. 2021)

 5. Pracovní právo pro mzdové účetní, dovolená v hodinách – Ing. Růžena Klímová (23. 3. 2021)

 6. Důchodové pojištění, ELDP – Ing. Tomáš Stejskal (7. 5. 2021)

» Umíme správně vypočítat dovolenou v roce 2021? – Ing. Olga Krchovová (23. 3. 2021)

» Karanténa, dočasná pracovní neschopnost a ošetřovné v březnu 2021, povinné testování zaměstnanců (teorie a praktický návod pro mzdové účetní) – Ing. Olga Krchovová (24. 3. 2021)

 A VÍTE, ŽE VYDÁVÁME KNIHU KE MZDÁM?

Průvodce mzdovou problematikou 2021 

9. vydání

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde). Webináři provází Pěva Čouková.

Host: Ing. Tomáš Stejskal, 6. 5. 2021

Host: Ing. Olga Krchovová, 29. 4. 2021

Host: Ing. Olga Krchovová, 15. 4. 2021

Host: Ing. Olga Krchovová, 23. 3. 2021

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY

 NAŠE PŘEHLEDY A POMŮCKY

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
 • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:

www.pevacoukova.cz

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Články

Přehledy

Webináře

Knihy

  Online programy

  Online semináře

  čekejte prosím ...
  Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

  Komentáře

  Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

  OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

  Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

  Přihlášení

  Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

  E-mail :
  Heslo :

  Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

  Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

  Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
  NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

  Jméno a příjmení :
  E-mail :
  Text :