Jaro! 2023: Aktuality a novinky z oblasti daní a účta pro Váš úspěch!

Autoři: Ing. Ivana Pilařová , Ing. Pěva Čouková 

Datum: 19.04.2023, 08:00 - 13:00 hod.

Cena: 3490 Kč 1745 Kč bez DPH


ZÁZNAMY ZE SEMINÁŘŮ IVANY PILAŘOVÉ EXKLUZIVNĚ POUZE NA ÚČETNÍM PORTÁLU!

Záznam přednášky ve verzi NEW WAY – tzv. „s bodíky“ a tzv. „na věky“. 


✅ Buďte v obraze, jaké jsou nejnovější změny a aktuality v oblasti daní a účetnictví.

Program:
 1. Daň z příjmů:
  Prozkoumejte nejnovější aktuality a novinky v Pokynech GFŘ, závěrech KOOV a zajímavých judikátech, které Vám pomohou optimalizovat Vaše daně. 
 2. DPH bez komplikací:
  Seznamte se s aktuálními pokyny, informacemi GFŘ, závěry KOOV a judikáty týkajícími se DPH. 
 3. Účetnictví směřující k úspěchu:
  Získejte aktuální pohled na připravované novinky v oblasti účetnictví, které vás připraví na budoucí výzvy. 
 4. Daňový řád a další daně:
  Porozumějte aktuálním novinkám v daňovém řádu a dalších daních. 

Hlavní lektor – Ing. Ivana Pilařová 

Celým seminářem bude provázet Pěva Čouková

1. část - Zákon o daních z příjmů, Pokyn GFŘ D-59

✅ 1 〉0:00:09 – Úvod do tématu, nová legislativa

✅ 2 〉0:08:45 – I./1. Zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a jeho novela č. 366/2022 Sb. - speciální zákon, který stojí vedle ZDP

✅ 3 〉0:15:32 – I./2. ZDP - Paušální daň - tři pásma paušální daně, podmínky paušální daně, přerušení živnosti a paušální daň

✅ 4 〉0:27:55 – I./2. ZDP - Mimořádné daňové odpisy

✅ 5 〉0:31:58 – I./2. ZDP - Odpis nemovité kulturní památky (zákon č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách), která nebyla prohlášena za kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a možnosti řešení

✅ 6 〉0:36:22 – „I./3. Nové Pokyny GFŘ:
- D-56 - podmínky osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí fyzickými osobami (k § 4 odst. 1 ZDP)
- D-58 - k promíjení příslušenství daně (ruší D-47)
- D-60 - stanovení jednotných kursů
- D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení - 9. dodatek“

✅ 7 〉0:47:24 – I./3./A./1. Pokyn GFŘ D-59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení ZDP (ruší Pokyn GFŘ D-22), dva režimy osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí FO - před 1. 1. 2021 (1) a po tomto datu (2) - k § 4 odst. 1, nové limitní podmínky pro uplatnění úroků z úvěrů na bytové potřeby

✅ 8 〉1:00:32 – I./3./A./2.-9. Pokyn GFŘ D-59 - souběhy příjmů z pracovního poměru a DPČ, DPP u jednoho plátce, stravenkový paušál - peněžité plnění, krátkodobý pronájem nemovité věci, možnost vyplácet zpětně stravenky - nepeněžité plnění, odpisy - změna užívání stavby z dočasné na trvalou

✅ 9 〉1:21:41 – I./3./B./1.-3. Pokyn GFŘ D-59, příjmy z prodeje nemovité věci (pozemku a stavby) v části k § 4 odst. 1 bod 2, soukromé užívání služebního vozidla, zaměstnanecké benefity 

2. část - Pokyn GFŘ D-59, různé na téma daně z příjmů

✅ 1 〉0:00:09 – Odpovědi na dotazy

✅ 2 〉0:16:17 – I./3./B./6. Pokyn D-59 - § 20 odst. 8 ZDP - Posuzování odčitatelné položky od základu daně na dary

✅ 3 〉0:19:16 – I./3./B./7.-8. Pokyn D-59 - Zařazení stavby do hmotného majetku v návaznosti na stavební zákon (část k § 26 bod 10 a 11) - zkušební provoz versus předčasné užívání, nakládání s daňovou ztrátou (část k § 34 odst. 1)

✅ 4 〉0:26:58 – I./4. Zákon č. 458/2022 Sb., zrušení zákona o EET, novela zákona č. 56/2001 Sb. - dálkový přístup FÚ k informacím z informačního systému technických prohlídek vozidel 

✅ 5 〉0:31:52 – I./4. Informace GFŘ - Časté otázky a odpovědi související s aplikací zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní - nová oznamovací povinnost provozovatelů digitálních platforem (Liftago, Airbnb, Uber, Bolt), hledisko DPH, Informace GFŘ k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb, co je ubytovací službou?

✅ 6 〉0:43:44 – I./5. Změna sazeb sociálního pojištění od 1. 2. 2023 u zaměstnanců - snížení sazby u vybraných osob např. starších 55 let, zvýšení sazby u vybraných osob, např. záchranářů  

✅ 7 〉0:52:07 – I./7. KOOV k dani z příjmů, 603/25.01.23 Vytvoření a využití ztráty u neziskové organizace, 593/18.05.22 Daňová uznatelnost nákladů na zajištění stravování zaměstnanců při pracovní cestě a cestě mimo pravidelné pracoviště

✅ 8 〉0:59:20 – I./8. Zajímavé judikáty k dani z příjmů, rozsudek NSS 4 Afs 159/2020 – spolupracující osoba, rozsudek NSS 2 Afs 396/2020 – příjem z prodeje nemovitosti použitý na úhradu dluhu

✅ 9 〉1:03:59 – I./8. Rozsudek NSS 10 Afs 116/2021 – pořízení pozemku jako zásoby, rozsudek NSS 7 Afs 132/2022 – vyhořelý seník, pojistná náhrada a vybudování nového seníku

✅ 10 〉1:09:26 – I./8. Rozsudek NSS 7 Afs 117/2020 – více provozoven na jedné adrese, dopady zákona č. 261/2021 Sb., o změnách v doručování prostřednictvím datových schránek

3. část - Správa daní, daň z přidané hodnoty, účetnictví

✅ 1 〉0:02:05 – II./1. Dopady zákona č. 261/2021 Sb., změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (část 133 tohoto zákona), nové doručování prostřednictvím datových schránek, povinnost elektronického podání formulářových podání

✅ 2 〉0:10:03 – II./3. Rozsudek NSS č. j. 4 Afs 264/2018-85 – okamžik doručení fikcí

✅ 3 〉0:11:54 – III./1. Novela zákona o DPH, zvýšení limitu obratu pro povinné plátcovství DPH 

✅ 4 〉0:22:23 – III./1. Postup při výzvě k podání kontrolního hlášení, ke kterému nevznikla povinnost, reakční doba na výzvu, změna ve výši pokut

✅ 5 〉0:38:14 – III./2. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tím spojených

✅ 6 〉0:44:57 – III./3. KOOV 596/18.05.22 Uplatňování daně z přidané hodnoty u předčasného ukončení zpětného finančního leasingu

✅ 7 〉0:56:13 – III./4. Judikát k DPH, rozsudek NSS 2 Afs 274/2020-20 - advokátní úschova a povinnost přiznat daň

✅ 8 〉1:02:41 – IV. Účetnictví, aktualizace interpretace NÚR I – 16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene

✅ 9 〉1:10:30 – IV. Interpretace I – 48 Ocenění aktiv a závazků při operacích se závodem nebo jeho částí

✅ 10 〉1:17:07 – Odpovědi na dotazy

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se
 • Ivana Pekárková19.4.2023 12:50

  Dobrý den, dodavatel vystavil daňový doklad na vyúčtování záloh za služby k nájmu s DUZP 28.2.2023, daňový doklad vystavil 3.3.2023. Z vyúčtování vznikl přeplatek. Dodavatel uvedl tento daňový doklad na DPH v únoru 2023, odběratel uvedl tento daňový doklad na DPH za březen 2023, s tím že v KH uvedl DUZP dodavatele 28.2.2023 a u odběratele uvedl DUZP 3.3.2023. Správce daně požaduje podání dodatečného DPH a následného KH u odběratele, ačkoliv se nejedná o opravný daňový doklad. Je požadavek správce daně správný ?

  • Ivana Pekárková19.4.2023 13:01

   oni žádají o podání dodatečného DPH u odběratele

 • Lucie19.4.2023 12:04

  https://www.ucetni-portal.cz/webinar-vse-vyreseno-otazky-kolem-novely-dph-streda-4-1-2023-19-00-290-V.html

 • dáša neum.19.4.2023 09:25

  Krásný den všem, dnes přišel pán - předseda Rybářského spolku , s žádostí o pouhý přepis daňového přiznání - přesněji elektronické odeslání . Nikdy jsem žádný spolek nezpracovávala, fakt neziskovkám nerozumím - ale rozhodně si myslím, že pokud z travního porostu - dělají rybníčky za více než milión Kč, tak je to přece i u neziskovky investice, je to tak ? Prostě jsem se ptala, kde k takové položce v materiálu přišli a ten milión jsou prý faktury za stavební práce. Tudíž se domnívám, že jejich podklady jsou zralé na předělání , vše co se týká rybníčků, které budou kolaudovány ( celkem 3 prý jedno dílo), přijde do investic a předpokládám, že to mají neziskovky stejně . Je to tak ? A pak ,jak se proboha ty rybníčky budou odepisovat ? No to je tedy nadělení , z jednoho přepisu daňového přiznání. Moc děkuji za odpověď.

 • Jitka19.4.2023 08:47

  Dobrý den, ráda bych se zeptala, společnost se v roce 2022 stala finanční institucí a má v účetnictví položky podle IFRS 16. Při kalkulaci daně z příjmu se tyto IFRS položky do kalkulace daně nezahrnují. Chtěla bych se zeptat, jak se to bude v daňovém přiznání ? Na jakém řádku by měly být tyto položky vykazovány ? Moc děkuji za odpověď.

 • marcela19.4.2023 08:31

  Dobrý den děkuji za seminář a možnost položit dotaz můj problém matka prefakturovava dceři pojištění majetku u Kooperativy. Jedna se o jednu smlouvu na matku za cca 500 tis. ve které je zahrnuto i pojištění dcery. Toto pojištění matka pak dceři prefakturuje. Prosím je tato prefakturace /jedna se o pojištění/ v pořizovací ceně žádný zisk pro matku osvobozené na fakture od DPH nebo se musí danit DPH 21 %? Moc děkuji za odpověď.

 • Květa18.4.2023 20:58

  Dobrý den, chtěla jsem se ujistit: pokud ústav nemá za rok 2022 zaúčtované žádné výnosy, platí pro něj ustanovení zákona o daních z příjmů §38 mb - nemá povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob? děkuji i za včerejší vtipný informacemi nabytý webinář, Květa K.

 • Petra Slavkovská18.4.2023 18:10

  Dotaz od paní Mirky:

  1. Na začátku roku vyšla informace , že i poplatník, který vede daňovou evidenci – musí vést i skladovou evidenci zásob. Zatím jsem nevyčetla z čeho povinnost vyplývá – to budou muset mít všechny osoby, které vedou daňovou evidenci? Jako stolař, topenář, obchod třeba s papírnictvím? Diskutovali jsme s daňovým poradce a ten mi argumentoval, že je to důkazní prostředek s jakou marží prodávám. Pokud se bude vykazovat kladný hospodářský výsledek, evidence třeba nebude. Jak se k této informaci postavit. Bude-li třeba skladová evidence, bude to větší nápor na administrativu,software.
  2. Zamýšlím tzv. pojistku na blbost sjednat a zaměstnancům zaplatit svým jménem. Dle zákona o daní z příjmu v §24, od 2, písm. j. – splní-li zaměstnavatel podmínky ve společenské smlouvě je tento výdaj jeho daňovým, u zaměstnance se však dodaňuje jako nepeněžní příjem i s odvody na sociální a zdravotní. Nemám pak tento výdej 2x v nákladech? Jednou na 548 – kam účtuji pojištění a 1x na 521
  Jako nepenežní plnění.
  Můžete mi prosím poradit, jak toto pojištění nastavit.

  Děkuji a přeji pěkný den

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :