Novinky 2023 - daňový balíček. Je paušální daň i pro Vás? Mimořádně zařazujeme.

Autoři: Ing. Jiří Klíma , Ing. Pěva Čouková 

Datum: 03.01.2023, 09:00 - 14:00 hod.

Cena: 3990 Kč bez DPH


PŘEKVAPENÍ – TENTOKRÁT EXKLUZIVNĚ I S ÚČASTÍ PĚVY

Od 1. 1. 2023 začal platit další z daňových balíčků, v tomto případě představující významné zásahy do daní z příjmů, do daně z přidané hodnoty a dalších předpisů. Předmětem tohoto semináře je zejména téma paušální daně včetně shrnutí všech podstatných změn konce roku 2022 a začátku roku 2023.


ZÁZNAM ZE SEMINÁŘE TZV. "NAVŽDY"


Z obsahu:

✅ Změny v oblasti DPH
-> Úprava odpočtu při zrušení registrace k DPH
 • Z poskytnutých záloh – jak?
 • Z dlouhodobého hmotného majetku – jak?
 • Z dlouhodobého nehmotného majetku - jak?
 • Ze zásob – jak?
 • Z dluhů – jak?
 • Vždy?
-> Nová lhůta u výzvy k podání kontrolního hlášení – umíme aplikovat?
 • Viděli jsme změnu z 5 na 17 dnů?
 • Tak jednoduché to nebude…
-> Změna v oblasti pokut u kontrolního hlášení.
✅ Změny v oblasti zákona o daních z příjmů
 • Evergreen – paušální daň – jsme ve finále – jdeme do ní nebo ne?
 • Vše jsme znovu probrali zleva, zprava; s klady i možnými zápory.
 • Všechny důležité body a výjimky, které nás napadaly.
 • Mimořádné odpisy – víme, že platí i v roce 2023.
 ✅ Nový pokyn D-59 k zákonu o daních z příjmů
 • Je tady a přinášíme první upozornění na změny.

Co s online seminářem získáváte?
 • Všechny přílohy
 • Judikát, který Jirka zmiňuje
 • Bodíky
 • POROVNÁNÍ POKYNU D-22 a D-59

6 vyučovacích hodin (1 hodina / 45 minut).
Se záznamem tzv. "navěky".

1. část – Novinky k 1.1. 2023 v oblasti DPH – Zvýšení obratu, následné zrušení registrace a povinnosti poplatníka, nové lhůty u kontrolního hlášení

✅  1 〉0:00:09 – Úvod do tématu, aktuální novinky v oblasti ZDPH - mimořádné zrušení registrace z důvodu zvýšení obratu DPH podle přechodných ustanovení

✅  2 〉0:29:41 – § 79a ZDPH -  následky zrušení registrace. Jak je to s úpravou odpočtu DPH při ukončení registrace  u hmotného majetku, nehmotného majetku, zásob, záloh, nedokončeného majetku, tzv. drobného majetku a dluhů? Konkrétní příklady z praxe

✅  3 〉0:38:49 – § 79a ZDPH - úprava odpočtu daně u technického zhodnocení, každé jednotlivé TZ je samostatným majetkem; §78da ZDPH - úprava odpočtu daně v případě významných oprav

✅  4 〉0:54:48 – § 79e ZDPH - vracení odpočtu DPH z dluhů. Z jakých dluhů? Všech nebo splatných? Je šance na vrácení peněz zpět, pokud vrátím odpočet a poté zaplatím.

✅  5 〉1:05:14 – Odpovědi na dotazy (pořízení hmotného majetku v případě paušálních výdajů a následné odpisy v případě daňové evidence, úprava odpočtu ze záloh na energie při zrušení registrace)

✅  6 〉1:13:40 – § 101g ZDPH - změna lhůt u výzvy správce daně související s kontrolním hlášením. Nově ne od oznámení, ale dodání výzvy - jaký je to rozdíl? Nově ne 5 pracovních dnů, ale 17 kalendářních dnů - jaký je to rozdíl? Jak s tím souvisí daňový řád a doručovací lhůty.

✅  7 〉1:23:24 – § 101h, § 101i, § 101j ZDPH - změna v oblasti pokut v souvislosti se ZDPH - pokuty někdy v poloviční výši, vyloučení pokuty přímo ze zákona rozšíření

2. část – Novinky k 1. 1. 2023 v oblasti ZDP – Poplatník v paušálním režimu - pokračování, mimořádné odpisy, důležitý zákon č. 128/2022 Sb. který nepřímo ovlivňuje ZDP, novela zákona č. 300/2008 Sb. - datové schránky (457/2022 Sb.)

✅  1 〉0:00:09 – Dotazy účastníků semináře (majetek v SJM z pohledu obratu DPH)

✅  2 〉0:02:35 – § 2a ZDP - poplatník v paušálním režimu, rozšíření podmínek v souvislosti s nově vzniklými pásmy

✅  3 〉0:14:59 – § 2a/5 ZDP - pásma paušálního režimu

✅  4 〉0:38:18 – § 38ldb ZDP - oznámení o jiné výši paušální daně

✅  5 〉0:53:20 – § 2a/2 ZDP - poplatník v paušálním režimu, který činnost zahajuje, §2a/2c/2 ZDP - příjmy, které nejsou předmětem daně, §2a/3 ZDP - přerušení činnosti a možnost neplacení paušální daně

✅  6 〉1:10:58 – § 7a ZDP - paušální daň - příjmy, které nejsou předmětem daně

✅  7 〉1:21:45 – Odpovědi na dotazy (možnost volby % výdajů - u typu živnosti sportovec,  programovaní, rozsudek NSS David Lafata, přerušení činnosti, plátcovství DPH)

3. část – Poplatník v paušálním režimu – pokračování, mimořádné odpisy, zákon č. 128/2022 Sb., datové schránky, Pokyn GFŘ D-59

✅  1 〉0:00:20 – Odpovědi na dotazy (prodej nemovitosti - osvobození, vstup do paušální daně)

✅  2 〉0:06:27 – § 7a/4 ZDP - paušální daň - příjem z úplatného převodu nebo nájmu majetku,  který byl zařazen v obchodním majetku před vstupem do paušální daně nebo paušálních výdajů

✅  3 〉0:13:06 – § 30a ZDP - mimořádné odpisy - prodloužení použitelnosti do konce roku 2023

✅  4 〉0:15:53 – Zákon č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, § 3a zákona - příspěvek pro solidární domáctnost se nezahrnuje do příjmu manželky pro účely nezdanitelné částky 68 000 Kč

✅  5 〉0:24:07 – Zákon č. 300/2008 Sb., novela 457/2022 Sb. - nově zřizované datové schránky komu ano, komu ne. § 17/4 10 dnů fikce doručení do datové schránky; § 10/2 fikce zpřístupnění datové schránky 15. den po doručení 

✅  6 〉0:45:59 – Pokyn č. GFŘ–D–59 - k § 4/1 ZDP - fyzická osoba - osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí - důležité  datum 1. 1. 2021 a jeho důsledků

✅  7 〉0:56:38 – Pokyn č. GFŘ–D–59 - k § 4a písm. m) bod 4 ZDP - fyzická osoba - majetkový prospěch od téhož poplatníka přesahující zdaňovací období a částku 100 000 Kč, hodnocení prospěchu u smlouvy na více roků - pozor prospěch se hodnotí se k datu uzavření smlouvy; pozor na smlouvy na dobu určitou; § 19b/1d ZDP - u právnických osob se takto nehodnotí

✅  8 〉1:04:23 – Pokyn č. GFŘ–D–59 k § 4b ZDP nová pasáž pro oznámení osvobozených příjmů - platí od 2021 nejen pro § 4a, ale nově i  § 4b ZDP; nový formulář oznámení

✅  9 〉1:08:23 – Pokyn č. GFŘ–D–59 K § 10 odst. 5 ZDP - výdaj při prodeji darovaného majetku bude oceněný znalcem jen a pouze tzv. cenou zjištěnou - PROBLÉM!

✅  10 〉1:16:03 – Pokyn č. GFŘ–D–59 - k § 20 odst. 8 ZDP - dary u právnických osob - jeden dar ve splátkách

✅  11 〉1:19:30 – Pokyn č. GFŘ–D–59 - k § 26 - zařazení do majetku - zkušební provoz a předčasné užívání pro ZDP

✅  12 〉1:21:50 – Odpovědi na dotazy (DPH - darovaný majetek )

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Články

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se
 • Pavlína Lorencová3.1.2023 13:56

  Děkuji za úžasný seminář , přeji v novém roce vše dobré a ať se vše daří

 • Dana Škráčková3.1.2023 13:17

  Ještě jednou dobrý den, takže pokud mám datovku profesní - daňový poradce a teď budu mít jako živnostník, tak přiznání už budu muset podávat přes tu "živnostník" ? a nebo to bude jedno? Děkuji

 • Markéta Lexová3.1.2023 13:17

  Dobrý den, plátce DPH daruje dlouhodobý hmotný majetek (vstupní cena byla vyšší jak 80 tis. Kč) po 11 letech od uplatnění nároku na odpočet neziskové organizaci. Nemusí se provádět úprava odpočtu (jsme po lhůtě 5, resp. 10 let) ani se nejedná o zdanitelné plnění s povinností odvést daň na výstupu podle § 13 ZDPH, že?
  Děkuji za odpověď.
  Markéta Lexová

 • Klára3.1.2023 13:08

  15 dní: dle § 10 odst. 2 zákona o datových schránkách

 • Zdenka3.1.2023 12:28

  Lze vstoupit do paušálního režimu od 1. 1. 2023, jestliže poplatník je k 1. 1. 2023 neplátce DPH, zdanitelné příjmy za r. 2022 dle § 7 činily 900 tis. Kč, dle § 6 ze závislé činnosti 230 tis. dle § 10 z prodeje CP 250 tis.? V r. 2023 bude mít kromě § 7 i příjmy dle § 6 z DPP do 10 tis. měs. daněné srážkou, ostatní příjmy do 50 tis. Děkuji Zdenka

 • Eva3.1.2023 12:10

  Hezký den, mám dotaz k osvobození §4 odst. 1a - prodej rodinného domu. Nemovitost byla chata, poté překolaudace na rodinný dům, žádost na změnu katastr podána, ale na katastru změněno až po 26 měsících. Od kterého data počítat osvobození či by bylo dostatečné, v době prodeje rodinný dům? Časový test bydliště splněno.

  • Eva3.1.2023 12:36

   Chata měla evidenční číslo a v OP.

 • Lenka3.1.2023 11:41

  Dobrý den, dva společníci s.r.o. mají jako soukromé fyzické osoby registrovanou společně jednu ochrannou známku. Jednomu z nich s.r.o. platí za používání této ochranné známky. Vstupují u toho společníka-plátce DPH tyto příjmy za pronájem ochranné známky do obratu? A pro daň z příjmů je to příjem podle kterého paragrafu? Děkuji a do nového roku přeju všechno nejlepší Lenka Billová

 • Marie Trytová3.1.2023 11:26

  Dobrý den, prosím o radu. jsem fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci. K datu 31.12.2022 přeruším podnikatelskou činnost. Z toho důvodu jsem požádal o zrušení registrace DPH. registrace mi byla zrušena k 15. 12. 2022. Mám v obchodním majetku os. vůz pořízený v r. 2018. K datu 31.12.2022 vůz vyřadím z evidenci obchodního majetku do osobního užívání.
  Mohu postupovat dle § 78 a vrátit 1/5 z uplatněného odpočtu DPH, nebo musím odvést DPH z ceny obvyklé, jako když bych vozidlo prodal.

  Moc děkuji Jiří Novák

 • Markéta Lexová3.1.2023 11:24

  Dobrý den, moc děkuji za příklad sportovce. Mám OSVČ, která má živnost na, zjednodušeně řečeno, programování, v rámci své živnosti v podstatě vytváří i autorská díla (vymýšlí i elektronické hry, kdy pak získává provize za jejich využívání na internetu), pak tedy se vším zůstává v 60 % paušálu, protože má na to živnostenský list. Setkala jsem se s názorem, že by se § 7 odst. 2 ZDP (autorské honoráře) mohlo považovat za speciální ustanovení k § 7 odst. 1 ZDP (obecné ustanovení), přičemž speciální ustanovení má přednost před obecným. Ale Váš výklad s podporou judikátu mi dává větší logiku. Najdu si ten judikát a moc děkuji za kvalitní a praktické školení. Markéta Lexová

 • Tereza3.1.2023 10:19

  Dobrý den, prosím o radu.
  Poplatník má byt v SJM, který pronajímají.
  Daňové přiznání §9 podává jeho manželka.
  Zahrnují se tyto příjmy do obratu poplatníka (manžela)?
  Děkuji Tereza Weisová

 • Dana Škráčková3.1.2023 10:15

  Opačně, já ty energie přeúčtovávám -a tam mám DPH odvedeno na těch zálohách

 • Dana Škráčková3.1.2023 10:12

  Volala jsem na FR a tam byl názor, že energie byla dodána, jen není vyúčtovano

 • Pavlína Lorencová3.1.2023 10:11

  Hezký den, prosím počítá se do obratu pro registraci k dph darovaná nemovitost ? Děkuji

 • Dana Škráčková3.1.2023 09:56

  Dobrý den, zdravím a přeji vše nejlepší v roce 2023, mám dotaz - co zálohy na energie ? Taky vracím odpočet DPH? Děkuji

 • dáša neum.3.1.2023 09:22

  Krásný den v krásném novém roce všem , ráda bych se zeptala na následující situaci : Podnikatel měl do roku 2021 paušální výdaje, neměl tedy žádný obchodní majetek (myslím ve smyslu zákona o dani z příjmů ) . V roce 2022 mu stouply o dost příjmy a tutíž už v roce 2022 bude v daňové evidenci . V době kdy byl na paušálních výdajích koupil auto, kde se nárokovalo DPH ( asi tři - čtyři roky zpátky) . V době kdy vedu daňovou evidenci mám už tedy i obchodní majetek. Ráda bych to dříve koupené auto do obchodního majetku pro účely daně z příjmů vložila nyní a zahájila odepisování od prvního roku . Myslím si to dobře, že by to mohlo jít ? Protože je něco jiného obchodní majetek pro účely DPH a pro účely daně z příjmů. A podnikatel vlastně při paušálních výdajích ani žádný obchodní majetek nemá. Moc děkuji za odpověď.

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :