ČÚS-002-002 - Jednoduché účetnictví u vybraných subjektů

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Stáhni plný

 • ČÚS-002-002 (PDF, 70 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

10.3.2014 13:58

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Jednoduché účetnictví u vybraných subjektů

PLATÍ pro rok 2014

Změna § 38a – novela zákona o účetnictví č. 348/2007 Sb.

§ 38a zákona o účetnictví, řeší možnost účtování v jednoduchém účetnictví pro vyjmenované subjekty.

 

 

2.1 Historie k možnosti účtování v jednoduchém účetnictví:

1)

Obecně byl  termín jednoduché účetnictví v zákoně o účetnictví zrušen k 1. 1. 2004 (novelou § 2 zákonem č. 437/2003 Sb.). V praxi  byl stejnou novelou zaveden nový termín - daňová evidence začleněním zcela nového § 7a do ZDP také k 1. 1. 2004.

Přechodná ustanovení k zákonu o účetnictví  uváděla v bodu 2. k novele zákona č. 437/2003 Sb. přechodných ustanovení, že :

 • občanská sdružení, jejich organizační jednotky,  které mají právní osobnost,
 • církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • zájmová sdružení právnických osob,
 • honební společenstva,
 • nadační fondy a
 • společenství vlastníků jednotek,

 

které ke dni 31. prosince 2003 účtovaly v soustavě jednoduchého účetnictví, mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a ve znění čl. I tohoto zákona, až od 1. ledna 2005.

Do této doby se na ně vztahují ustanovení dosavadních právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví.

 

2)

Od 1. 1. 2005 byl začleněn do zákona o účetnictví nový § 38a, a to  zákonem č. 669/2004 Sb. s tím, že pouze pro subjekty vyjmenované v § 38ax) v tomto paragrafu zákona o účetnictví existovala nadále možnost účtovat podle stávajících prováděcích právních předpisů a tzv. „zůstat“ v jednoduchém účetnictví. A to opět za podmínky,  pokud k 31. 12. 2003 v tomto jednoduchém účetnictví účtovaly.

Možnost účtovat v jednoduchém účetnictví byla omezena časově do 31. 12. 2006, dále již byla povinnost od

1. 1. 2007 vést účetnictví (tj.podvojné).

 

Poznámka:

Upozorňuji na skutečnost, že mezi vyjmenovanými  subjekty v § 38a již nebyly k 1. 1. 2005 zařazeny tyto:

 • obecně prospěšné společnosti
 • zájmová sdružení právnických osob
 • nadační fondy
 • společenství vlastníků jednotek.

Lze tedy dovodit, že tyto subjekty k 1. 1. 2005 musely začít účtovat v účetnictví tj. podvojném.

 

3)

§ 38a byl novelován zákonem  č. 264/2006 Sb. s platností od 1. 1. 2007 s tím, že byla posunuta možnost účtovat v jednoduchém účetnictví až do  31. 12. 2007 a povinnost přejít na účetnictví byla odsunuta až k 1. 1. 2008.

Pro vyjmenované  subjekty x)  vzniklé po 1. 1. 2004 včetně, nebylo tedy možné podle legislativy platné do 31. 12. 2007 vést  jednoduché účetnictví podle dříve platných předpisů a musely vést účetnictví tj. podvojné.

 

2.2 Zcela nové řešení od 1. 1. 2008:

Novelou č. 348/2007 Sb. platnou od 1. 1. 2008 se přechází na zcela nový způsob řešení.

Všechny subjekty uvedené v § 38a zákona o účetnictví, které za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou celkové příjmy 3 000 000 Kč, mohou vést účetnictví. Jinak řečeno, pokud nechtějí vést účetnictví (podvojné), jej vést nemusí, a vztahují se na ně nadále prováděcí právní předpisy, které upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění účinném k 31. prosinci 2003.

Co je významné, není zde omezení, že musely vést jednoduché účetnictví k 31. 12. 2003.

V praxi to znamená, že nadále pro všechny tyto subjekty zůstává „staré jednoduché účetnictví“ a mohou na ně přejít i subjekty, které vznikly v období od 1. 1. 2004 včetně.

 

x)Vyjmenované subjekty:

 • občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní osobnost
 • odkaz na  §6 odst. 2 písm. e) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 68/1993 Sb.),
 • církve a náboženské společnosti – odkaz na zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb.) nebo
 • církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou – odkaz na zákonZákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů(zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., zákona č. 562/2004 Sb. a zákona č. 495/2005 Sb.),a
 • honební společenstva – odkaz na zákon §19 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona  č. 59/2003 Sb.

 

...

Vidíte zadání příkladu, pro řešení si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace