Jednorázový odpis pohledávky do daňově účinných nákladů

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

  • Jednorázový odpis pohledávky (PDF, 204.2 kB)

Autor Ing. Martin Gorčík

Sdílí Codexis 9.5.2011 10:03

Ing. Martin Gorčík
V každodenní obchodní praxi běžně dochází k situacím, kdy věřitel eviduje ve svém portfoliu pohledávek takové, které jsou nedobytné či obtížně vymahatelné. Věřitel, který eviduje ve svém účetnictví uvedené „problémové“ pohledávky má možnost promítnout jejich hodnotu do nákladů, resp. odepsat jejich jmenovitou hodnotu nebo pořizovací cenu do podrozvahy, a to prostřednictvím nákladového účtu účtové skupiny 54 - Jiné provozní náklady. Pro úplnost je třeba dodat, že každý věřitel má právo své pohledávky vymáhat ať již cestou soudního či rozhodčího řízení, popřípadě iniciovat zahájení insolvenčního řízení. V případě, že věřitel podá žalobu na svého dlužníka
a soudem bude nárok žalobce přiznán, pak soud stanoví dlužníkovi lhůtu pro plnění peněžité pohledávky. Pokud dlužník v soudem stanovené lhůtě svůj závazek nesplní, má věřitel právo vymáhat danou pohledávku výkonem rozhodnutí - exekucí....

Mohlo by vás zajímat

Články

Příklady

PLATÍ pro rok 2011

PLATNÉ od 01.01.2011

Autor se v článku zabývá:

- účetními souvislostmi odpisu pohledávek

- daňovým odpisem pohledávky podle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP

    daňový odpis bez vytvořené opravné položky podle ZoR ve zdaňovacím období započatém v roce 2010
    daňový odpis bez vytvořené opravné položky podle ZoR od zdaňovacího období započatého v roce 2011
    daňový odpis pohledávky, ke které je vytvořena daňové opravná položka podle ZoR

Vzhledem k tomu, že jsme se pouze dotkli účetních souvislostí nedobytných pohledávek, bude dále vhodné odkázat na ty účetní předpisy, ve kterých jsou pohledávky upraveny.

  • Nejprve je nutno začít oceněním pohledávek v zákoně č. 563/1991 Sb.,
    o účetnictví
    , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ“), které je zakotveno
    v § 25 odst. 1 písm. g) ZoÚ. Pohledávky se oceňují buď jmenovitou hodnotou při jejich vzniku nebo pořizovací cenou při nabytí za úplatu nebo vkladem. Pokud účetní jednotka nabyla pohledávky a určila je k obchodování je povinna tyto pohledávky k rozvahovému dni přecenit na reálnou hodnotu ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. f) ZoÚ.
  • Pokud se týká vymezení pořizovací ceny pohledávky ...

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace