PŘISPĚLI JSME 78476 Kč – DĚKUJEME...

Ing. Jiří Nesrovnal

daňový poradce č. osvědčení 1757, vedoucí sekce Daně z příjmů právnických osob KDP ČR


Vzdělání a kvalifikace:

 

1) Vysoké učení technické, fakulta elektrotechnická, obor technická kybernetika, ukončeno 1992

2) Vysoké učení technické, fakulta podnikatelská, obor daňové poradenství, ukončeno 1996

3) Daňový poradce č. 1757 od 7.8.1995

4) Bilanční účetní č. 217/98 od 9.8.1998

5) Asistent auditora č. 1553/0 od 1.1.2001 do 31.12.2002

6) Absolvování dlouhodobého vzdělávání pro daňové poradce zakončeného zpracováním odborné práce na Masarykově univerzitě v Brně, právnické fakultě - ukončeno 25.5.2001

7) Absolvování komplexního školení školitelů k problematice mezinárodních účetních standardů zakončeném úspěšně složenou závěrečnou zkouškou (jaro 2004 a 2005)

 

Praxe:

 1) Zetor a.s. (ekonomický odbor – cenař)                         2  roky

2) Asistent daňového a ekonomického poradce              2  roky

3) Daňový a ekonomický poradce                                   13 roků

4) Asistent auditora                                                           2  roky

 

Podrobnosti k praxi v oblasti daní a účetnictví:

 

3a) Zaměstnanec daňového poradce a auditora Ing. Jiřího Škampy od 1.9.1994 do 12.3.1996.

3b) Zaměstnanec a společník daňové a auditorské kanceláře ŠKAMPA a spol., s.r.o. od 13.3.1996 do 13.12.2002.

3c) Samostatná daňová kancelář – mnou (90%) a mojí manželkou (10%) vlastněná společnost N-Consult s.r.o. (den vzniku 14.1.2003)

 

Přednášková činnost:

 

1) Komora daňových poradců ČR (dále jen „KDP ČR“)

2) Komora auditorů ČR (dále jen „KA ČR“)

3) Svaz účetních

4) Komora certifikovaných účetních

5) Vzdělávací agentura VOX

6) Institute for International Research GmbH, Wien

7) Integra (Mgr. Otychová)

8) Pragoeduca

9) CATHY GAWEL, v.o.s. (Brno)

10) V.M.EST, a.s.

11) Ekom Servis Daniela Kašíková

12) SOVA STUDIO (Brno- SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o.,),

 

Publikační činnost:

 

a) Samostatné publikace:

 

1) Účetní závěrka za rok 1996, Brno, KDP ČR, 1997

(spoluautoři: Ing. Zdeněk Šťastný, Ing. Jiří Škampa)

2) TRANSFORMACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ - právní, účetní a daňové aspekty, Sagit Ostrava, 1997

(spoluautoři: JUDR. Kristina Škampová, Ing. Jiří Škampa,Ing. Martin Tuček)

3) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1997 v podvojném účetnictví se zaměřením na vybrané aktuální účetní a daňové problémy, Sagit Ostrava, 1998

(spoluautoři: Ing. Helena Vorbová, Ing. Zdeněk Šťastný, Ing. Jiří Škampa)

4) TRANSFORMACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ - právní, účetní a daňové aspekty, 2. rozšířené vydání, Sagit Ostrava, 1998

(spoluautoři: JUDR. Kristina Škampová, Ing. Jiří Škampa,Ing. Martin Tuček)

5) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1998 v podvojném účetnictví se zaměřením na vybrané aktuální účetní a daňové problémy, Sagit Ostrava, 1999

(spoluautoři: Ing. Helena Vorbová, Ing. Zdeněk Šťastný, Ing. Jiří Škampa)

6) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1999 aktuální účetní a daňové problémy, praktické rady, cash-flow, podvojné účetnictví, Sagit Ostrava, 1999

(spoluautoři: Ing. Helena Vorbová, Ing. Zdeněk Šťastný, Ing. Jiří Škampa)

7) PRODEJ PODNIKU, Svaz účetních, prosinec 2000, KDP ČR 2000, Auditor 2000

(spoluautoři: Doc. Ing. Hana Vomáčková, CSc., Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.)

8) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PODVOJNÉM ÚČETNICTVÍ A DAŇ Z PŘÍJMŮ 2000, KDP ČR, prosinec 2000

(spoluautoři: Ing. Zdeněk Šťastný, Ing. Jiří Škampa)

9) DAŇ Z PŘÍJMŮ A PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2002, KDP ČR, prosinec 2001

(spoluautoři: Ing. Zdeněk Šťastný, Ing. Jiří Škampa)

10) DAŇ Z PŘÍJMŮ A PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2003, KDP ČR, prosinec 2002

(spoluautoři: Ing. Zdeněk Šťastný, Ing. Jiří Škampa)

 

b) Odborné články a příspěvky v časopisech a denících (více jak 120 odborných článků a příspěvků včetně příspěvků na Koordinační výbor ( několik desítek příspěvků)):

 

1)   Účetnictví (vydává Bilance)

2)   Daně (vydává ORAC)

3)   Bulletin KDP ČR (vydává KDP ČR)

4)   Auditor (vydává KA ČR)

5)   Tributum (vydával CODEX Bohemia)

6)   Hospodářské noviny (vydává ECONOMIA)

7)   Profit (vydával dříve Ringier ČR, nyní Stanford a.s.)

8)   Právní zpravodaj – časopis pro právo a podnikání (vydává C.H.Beck)

9)   Obchodní právo – časopis pro obchodně právní praxi (vydává Prospektrum)

10) Daňová a hospodářská kartotéka (vydává Linde Praha)

11) Daně a účetnictví pro každého (vydává Poradce podnikatele, s.r.o.)

12) Daňový expert (vydává ASPI a.s.)

13) Metodické aktuality (vydává Svaz účetních)

 

c) Ostatní publikační činnost:

 

1) Autorská spolupráce na publikaci Ing. Jiří Škampa, JUDr. Jan Bárta, CSc. a kolektiv, DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY (systém, komentář, srovnání, judikáty), Nakladatelství ORAC, Praha 2001

2) Recenzent účetní části publikace autorů Prof. JUDr. Jan Dědič, Ing. Jana Kunešová – Skálová, Společnost s ručením omezeným z právního a účetního pohledu, nakladatelství POLYGON, Praha, prosinec 1999

 

d) Redakční rada

 

Člen redakční rady časopisu Daňový expert (vydává ASPI a.s.)

 

Funkce v KDP ČR:

 

1) Člen odborné komise KDP ČR pro otázky pojištění od 14.1.1996 do 4.9.2000

2) Předseda odborné komise KDP ČR pro otázky pojištění od 6.10.1997 do 4.9.2000

3) Vedoucí sekce daně z příjmů právnických osob KDP ČR od 4.9.2000

 

Specializace v oblasti daní a účetnictví:

 

1) Daň z příjmů právnických osob

2) Podvojné účetnictví pro podnikatele

3) Komplexní účetní, daňový a právní pohled na složitější transakce typu prodeje a vklady podniku, přeměny, snižování základního kapitálu, cenné papíry a deriváty

4) Daňová judikatura a výklady MF ČR, především na bázi koordinačních výborů

5) Přednášková činnost

Koordinační výbory (77)

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace