PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

K metodice přezkoumání hospodaření finančních operací, týkajících se cizích zdrojů ve smyslu právních přepisů o účetnictví

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • K metodice přezkoumání hospodaření finančních operací, týkajících se cizích zdrojů (PDF, 167.6 kB)

Autor Mgr. et Mgr. Martina Smetanová 

25.11.2020 10:55

Mgr. et Mgr. Martina Smetanová
Přinášíme Vám další z článků Mgr. et Mgr. Martiny Smetanové s tématem přezkoumání hospodaření, tentokrát zaměřený na finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních přepisů o účetnictví.

Jana

PLATÍ pro rok 2020

1. Úvod

Finanční operace týkající se cizích zdrojů jsou, podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, další oblastí, kterou musí auditor přezkoumat, pokud takové operace v daném roce u přezkoumávaného subjektu proběhly.

Cílem mého příspěvku je snaha metodicky pomoci auditorům při přezkoumání této oblasti. Při psaní tohoto článku jsem vycházela jak z teoretických, tak praktických znalostí a zkušeností, které jsem během své praxe nasbírala. Přesto auditory upozorňuji, že se nejedná ani o kompletní a vyčerpávající metodický návod, ani o jediný možný přístup, kterým by se měli, 
při provádění přezkoumání hospodaření obcí, řídit.

Metodika popsaná v tomto článku nemůže nahradit potřebné teoretické a praktické znalosti problematiky přezkoumání hospodaření.

2. Předpisy

 1. zákon o přezkoumání1
 2. auditorský standard č. 522
 3. metodická pomůcka3
 4. zákon o rozpočtových pravidlech4
 5. vyhláška o rozpočtové skladbě5
 6. zákona o obcích6
 7. zákon o hlavním městě Praze7
 8. zákon o účetnictví8
 9. prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví9

3. Cíle přezkoumání

Cílem přezkoumání je zkontrolovat, zda územní samosprávný celek (obec) dodržel všechny právní předpisy, kterými je povinen se řídit při svém hospodaření (jde o kontrolu zákonnosti).

K základním cílům přezkoumání oblasti cizích zdrojů patří posouzení souladu jednotlivých peněžních toků s uzavřenými smlouvami zejména s ohledem na sjednané podmínky disponování s danými prostředky.

Cizími zdroji u obcí se obecně myslí peněžní prostředky zachycené na účtu 245 – Jiné běžné účty. Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví v § 25 odst. 2 písm. a) uvádí: „Položka B.III.5. Jiné běžné účty“ obsahuje u organizačních složek státu 
a územních samosprávných celků cizí prostředky, peněžní prostředky určené na mzdy převedené na konci nebo v průběhu účetního období, u příspěvkových organizací, státních fondů obsahuje cizí prostředky a u Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“) zejména prostředky Evropské unie a Národního fondu“.

Obecně lze říci, že finanční operace týkající se cizích zdrojů zahrnují dvě hlavní kategorie, kterými jsou:

 1. depozitní účet obce – na tento účet převádí obec ze svého základního běžného účtu prosincové mzdy běžného roku určené k výplatě v lednu následujícího roku;
 2. ostatní prostředky – garance, jistiny, peníze přijaté do úschovy apod.

Pro posouzení toho, zda se jedná o cizí prostředky či nikoli, je nutné, aby auditor věnoval pozornost konkrétnímu smluvnímu ujednání.

Auditor by se měl zajímat o to, zda je obce oprávněna disponovat s danými finančními prostředky, a jaká je pravděpodobnost jejich vrácení (včetně případných úroků).

4. Identifikace rizik


Auditorský standard č. 52 – uvádí v části „Přístup k posouzení rizik a reakce na vyhodnocená rizika, posouzení nezbytnosti dalších postupů“ v odstavci 33 následující: „Na základě svých poznatků (viz odstavec 32) je auditor povinen:

 1. identifikovat oblasti, v nichž je u předmětu přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků;
 2. navrhnout a provést postupy, jimiž pokryje oblasti identifikované podle bodu (a) a získá omezenou jistotu pro účely vyjádření svého závěru.“


K základním rizikům patří zejména:

 • převod mzdových prostředků ze základního běžného účtu na depozitní účet bez přímé vazby na skutečně zúčtované mzdy s cílem vyčerpání rozpočtu anebo naopak odesláním záměrně podhodnocené částky tak, aby obec nepřekročila schválený rozpočet;
 • nadhodnocení rozpočtových příjmů a celkového salda hospodaření v důsledku nezařazení určitých inkas do cizích prostředků, přičemž obec je omezena v disponování s těmito prostředky a lze s největší pravděpodobností předpokládat, že je bude muset vrátit.

5. Auditorské postupy

...

1 Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozděších předpisů

2 Auditorský standard č. 52 Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

3 Metodická pomůcka  pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí – duben 2012

4 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

5 Vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

6 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

7 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

8 Zákon č. 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

9 Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Vzdělávací program SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU, 2. ročník

https://specialista-verejnasprava.cz/

Přednáším já – Pěva Čouková a je to průřez problematikou obcí a příspěvkových organizací.

UKONČENO 13. 2. 2020, záznam 10 dnů přednášek.

Akreditováno MV ČR i jako ON-line program!!!

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ JEN ČLÁNKY

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.

K problematice veřejného sektoru je na Účetním Portálu mnoho článků.

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ VIDEA

Pokud půjdete do balíčku GOLD, tak na Vás čekají:

Videosemináře se Simonou Pacákovou :

Máme další videosemináře… webináře…

A mnoho přehledů a pomůcek od Účetního Portálu…

S členstvím balíček GOLD získáváte slevu na všechny produkty Účetního Portálu.

Informace o členství zde.

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

NOVINKA letošního podzimu:

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 KUPTE SI balíček SILVER A PŘEJDĚTE BEZ DOPLATKU DO balíčku GOLD. ANEBO POJĎTE DO TOHO NAPLNO A POJĎTE DO balíčku GOLD

Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…


Krásné dny…

Pěva

KDO JSEM?

Pěva Čouková, zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR

VÍCE O MNĚ:

www.pevacoukova.cz

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Články

Webináře

Knihy

Online programy

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :